Cermat zveřejnil data získaná z výsledků maturitních testů

23. 5. 2016
EDUin
beduin_210x210

Co přinesl týden 16.5. – 22.5. 2016

Témata týdne: Matematika Hejného metodou nyní i prostřednictvím hry pro mobilní zařízení Matemág (ČRo Leonardo) . Hra sbírá podporu na crowdfundingovém portálu, můžete přispět. Soutěž školních webů sCOOL web 2016 má po prvním kole 30 finalistů. Veřejnost může vybírat své favority v online hlasování do 5. června 2016. Vítězi národního kola soutěže Social innovation Relay se stali gymnazisté ze Stříbra s projektem senior parkuOECD vydala rámcový návrh pro hodnocení nové oblasti vzdělávání, tzv. globální kompetence, v rámci PISA.

Výrok týdne: 

„Původní pojetí vzdělávání předpokládá, že připraví člověka na jeho profesní život. Vedle toho ale vyvstal pohled na vzdělání jako součást zábavního průmyslu, tzn. aby zabavilo velkou část společnosti, která práci mít nebude. Obě tato paradigmata přitom mají svou platnost.“ Mikuláš Bek v rámci diskuse na téma Vzdělávání a demokracie, festival Eduspace, 20. 5. 2016 v Moravské galerii v Brně (záznam bude k dispozici později na stránkách festivalu).

 Novinky (výběr ze zajímavých událostí)

  • VÝSLEDKY MATURIT A ČÁSTEČNÝ ÚSPĚCH TLAKU NA OTEVŘENÝ PŘÍSTUP K MATURITNÍM DATŮM  

V uplynulém týdnu byly zveřejněny souhrnné výsledky společné části maturitní zkoušky, konkrétně tzv. didaktických testů z matematiky, cizích jazyků a českého jazyka. Výsledky interpretovali společně Jiří Zíka, ředitel Cermat, a ministryně školství Kateřina Valachová. Podle jejího mínění jsou výsledky signálem adaptace na centrální zadávání zkoušek (MŠMT). Zároveň ministerstvo oficiálně podporuje domněnku, že lze ze souhrnných dat testů vyvozovat závěry o zlepšování či zhoršování studentů, byť to sám ředitel Cermat v dřívějším rozhovoru vyvrací (ČRo Plus). Samotné srovnání v podání MŠMT dále navozuje dojem, že v českém jazyce došlo „k mírnému zhoršení“. Podle analýzy Oldřicha Botlíka ze společnosti Kalibro však dochází v průběhu let k rapidnímu nárůstu studentů, kteří u maturit z českého jazyka propadnou, zejména na středních odborných školách. Botlík na to poukazuje v komentáři výsledků maturit pro ČRo Plus (včetně grafického znázornění nárůstu neúspěšných). Zároveň ale částečně uspěla iniciativa Maturitní data – odtajněno, která požaduje zpřístupnění anonymizovaných výsledků za jednotlivé úlohy použitých testů. Cermat zveřejnil data ve formátu pdf na svém webu. Iniciativa bude požadovat zveřejnění dat ve strojově čitelné podobě.

  • BEZPEČNÉ, VSTŘÍCNÉ A PŘÁTELSKÉ PROSTŘEDÍ DOMA I VE ŠKOLE PROKAZATELNĚ POMÁHÁ DĚTEM USPĚT

Výzkumníci z West Indies University na Jamajce odstartovali v roce 1986 výzkum (Science Mag, Aj): vybrali 129 dětí z té nejchudší kategorie, části z nich dodávali po dva roky výživu navíc a část jejich rodičů mentorovali v tom, jak děti vychovávat, zejména jak s nimi trávit čas, jak si s nimi hrát. Poslední, kontrolní skupina byla pouze sledována. Výzkumníci sledovali celkem 105 dětí dalších 20 let a zjistili, že v testech kognitivních dovedností a emoční stability jsou na tom děti s mentorskou podporou v rodinách o 25 % lépe než v rámci kontrolní skupiny. Psychologové Mary Dozier a Philip Fisher došli ve svém výzkumu ke zjištění, že pouhých deset intervenčních návštěv v rodinách, které pomáhají rodičům lépe zvládat okamžiky každodenního styku s dětmi, významně snižují nestabilitu v chování dětí. The Chicago School Readiness Project (volně přeloženo Chicagský projekt na podporu školní připravenosti) se snaží za pomoci psychologů a odborníků podobným způsobem vybavit učitele v mateřských školách. Tyto a další poznatky o důležitosti pomoci rodičům a učitelům v tom, jak navazovat vztahy s dětmi shrnuje v článku pro NY Times Paul Tough, autor knihy Helping Children Succeed: What works and why (Pomoci dětem uspět: Co pomáhá a proč).

  • VÝZVA POSLANCŮM: NEHLASUJTE PROTI VETU NOVELY ŠKOLSKÉHO ZÁKONA   

Česká středoškolská unie vydala prohlášení, v němž vyzývá poslance, aby nehlasovali proti vetu novely školského zákona prezidenta Miloše Zemana. Novela přináší mimo jiné povinné státní maturity z matematiky (od roku 2021), povinné jednotné přijímací zkoušky na maturitní obory (od roku 2017) a povinný rok předškolního vzdělávání (od roku 2017). Středoškoláci odůvodňují svou výzvu nesmyslností požadavku na povinnou státní maturitu z matematiky. Podobný požadavek adresuje poslancům Fórum rodičů, které nesouhlasí s navrhovanou podobou povinného předškolního vzdělávání. Stanovisko Stálé konference asociací ve vzdělávání (SKAV) je podobné. Podle SKAV by přínosné změny, které novela přináší, měly být projednány a schváleny v rámci jiné novely. Podle EDUin by mělo MŠMT novelu přepracovat.

  • MÍSTO SPLACENÍ STUDENTSKÉ PŮJČKY VRACÍM DIPLOM ANEB DIPLOM NESTAČÍ

„Místo splacení mé studentské půjčky vracím svůj diplom, nefunguje.“ Kreslený vtip na konto selhávající certifikace formálního vzdělávání. Na totéž téma debatovali ve čtvrtek na Kulatém stole SKAV a EDUin zástupci vzdělávacího sektoru, společností zaměřujících se na výzkum trhu i zprostředkování práce (záznam zveřejníme během následujících dnů na webu EDUin). Na klesající výpovědní hodnotu certifikátů vzdělávání na trhu práce upozorňuje dlouhodobá kampaň Diplom nestačí. Z průzkumu mezi profesně úspěšnými lidmi mimo jiné vyplývá, že tento trend nadále roste.

Inspirace z (a do) praxe

Akce tohoto a příštího týdne (výběr z EDUkalendáře)

  • 27. 5. 14.00 – 17.00, Praha, Mediální dílna Hate Free v DOX
  • 27. 5., 9.00, Praha, konference CESTY KE VZDĚLÁVÁNÍ
  • 31. 5., 17.00, Praha, EDUpoint, Profese, které před 10 lety nebyly
logo-author
Našli jste v článku chybu? Napište nám, prosím, na korektor@eduin.cz.
 

Mohlo by Vás zajímat

Listovat všemy články