Chcete si pozvat odborníka ze zahraničí?

20. 9. 2013
EDUin
meet

Máte poslední příležitost využít programu SVES – Studijní návštěvy pro odborníky ve vzdělávání. Ke konci roku 2013 tento evropský program podporující výměnu zkušeností, získání nových informací a navázání přímých kontaktů v oblasti všeobecného a odborného vzdělávání mění svou podobu. Přihlášky je možné podávat do 15. 10. 2013.

Cílovou skupinu tvoří především tzv. „decision-makers“, tj. ti, kteří se přímo podílejí nebo mají vliv na utváření vzdělávací politiky a vzdělávacího systému v České republice (ředitelé a zástupci všech typů škol – mateřských, základních, středních, včetně VOŠ, inspektoři, poradci, úředníci státní správy na místní, regionální a národní úrovni včetně ministerstev a úřadu vlády, školitelé, vzdělavatelé dospělých, manažeři vzdělávacích organizací, pracovníci pedagogických fakult, pracovníci v oblasti VET, zástupci úřadů práce a obchodních komor, pedagogičtí poradci, pracovníci poradenských a akreditačních center a další odborníci v oblasti vzdělávaní).

Program zahrnuje i finanční podporu:

Přidělovaná finanční podpora na jednu studijní návštěvu je určena délkou trvání akce a pohybuje se cca od 800 – 1600 EUR, ze které si účastník hradí náklady na dopravu, ubytování, stravování a další nutné výdaje spojené s pobytem.

 

Celkový přehled studijních návštěv podle témat najdete ZDE.

Přihlásit se můžete ZDE.

Podrobné informace o výzvě najdete ZDE.

 

logo-author
Našli jste v článku chybu? Napište nám, prosím, na korektor@eduin.cz.
 

Mohlo by Vás zajímat

Listovat všemi články