Chtělo MŠMT upřít obědy chudým dětem? Spíš šlo o nekoncepční škrtání

img_9927_22524818605_o (1)

Ilustrační foto (c) Kateřina Lánská

Ministerstvo školství na konci loňského roku upravovalo program na podporu školního stravování. Z dotace na příspěvky na oběd totiž původně vypadly děti rodičů a pěstounů, kteří pobírají dávky hmotné nouze, pěstounské péče nebo jsou v exekuci/insolvenci. Úřad to nakonec napravil a ministr Mikuláš Bek se za chybu úředníka omluvil. Jak ale ukazuje odpověď na žádost EDUinu na základě zákona č. 106/1999 Sb., nešlo o chybu jednotlivce.

Ministerstvo školství připravuje výzvy na podporu školního stravování žáků od roku 2017. Peníze čerpají neziskové organizace (v roce 2023 Women for Women a Patron dětí), které pracují s rodinami v  nepříznivé finanční a sociální situaci. V roce 2023 byla vyčleněna částka 100 milionů korun. Pro letošní rok klesla na 60 milionů. Na konci roku novináři upozornili, že v textu výzvy je ustanovení, podle kterého zákonný zástupce podpořeného žáka nesmí být příjemcem dávek v hmotné nouzi, nesmí čelit exekuci/insolvenci nebo pobírat dávky pěstounské péče. Tím by o obědy zdarma fakticky přišla část dětí, které jsou nejpotřebnější.

Ministr Mikuláš Bek se za úpravu omluvil a úřad toto omezení zrušil. EDUin podal žádost na základě zákona o svobodném přístupu k informacím s dotazy: 

  • Jakými schvalovacími procesy tato výzva prošla a pod jakými čísly jednacími?
  • Prošel tento dokument vnitřním připomínkovým řízením?

Odpověď MŠMT ukazuje, že celý dokument neřešil jen jeden úředník, dokument prošel několikastupňovým schvalovacím procesem, schvalovalo jej i vedení MŠMT, a tedy i ministr Mikuláš Bek.

„Materiál ‚Výzva na podporu školního stravování žáků základních škol v roce 2024‘ byl pod č.j.: MSMT-21953/2023-2 projednán a schválen na gremiální poradě sekce vzdělávání a mládeže a následně předložen do porady vedení, která na svém jednání dne 5. 12. 2023 s materiálem souhlasila.”

EDUin proto poukazuje na to, že úprava výzvy sice nejspíš neměla za cíl připravit o obědy chudé děti, nicméně situace je příkladem nesystémového přístupu ministerstva k úpravám rozpočtu. „Pravděpodobně to nebyl záměr, spíše důkaz, jaké chyby mohou vznikat při nekoncepčním škrtání. Asi nikdo z nás nechce, aby se úspory dotkly potřebných dětí tím, že budou mít v naší bohaté zemi opakovaně hlad,” popisuje programový ředitel EDUinu Miroslav Hřebecký. 

Obědy „zdarma“ se v ČR pilotují již několik let. Studie dokazují, že mají pozitivní vliv na školní docházku, prospěch, začlenění do kolektivu i upevňování stravovacích návyků. Kvalitní strava rovněž slouží jako prevence mnoha onemocnění a je klíčová pro zdravý vývoj dětí. Je tedy na čase vytvořit systematické řešení místo každoročních výzev MŠMT a MPSV. Zavedení stálého a transparentního systému financování obědů pro potřebné děti by nejenom zjednodušilo administrativu a zpřehlednilo systém, ale také dalo jistotu koncovým příjemcům, tj. dětem. Takový systém by zmírnil riziko vzniku chyb a zároveň by zajišťoval kontinuitu podpory, která je pro mnohé rodiny nezbytná.

logo-author
Našli jste v článku chybu? Napište nám, prosím, na korektor@eduin.cz.
 

Mohlo by Vás zajímat

Listovat všemi články