Člověk v tísni: Víme, jak podpořit děti z nepodnětného prostředí při nástupu do školky

24. 6. 2015
EDUin
0080_CVT20150603F3967

Podívejte se na záznamy vystoupení jednotlivých řečníků ze závěrečné konference dvouletého projektu devíti neziskových organizací „Pojďte do školky!“ zaměřeného na systémovou podporu předškolního vzdělávání dětí ze sociálně nepodnětného prostředí. Konference se konala 3. června 2015, pozvánku najdete ZDEFotogalerii si můžete prohlédnout ZDE.

Dvouletý projekt „Pojďte do školky!“, do kterého se zapojilo devět neziskových organizací včetně Člověka v tísni, měl za cíl ověřit, jak funguje v praxi komplexní podpora rodin a především dětí ohrožených sociálním vyloučením při jejich nástupu do školky.

Součástí prezentací na konferenci byly výstupy z demografického šetření o potřebách a připravenosti školek na proinkluzivní opatření a návrhy na strategická opatření v 16 městech, ve kterých projekt probíhal.

Můžete se seznámit se zkušenostmi z předškolních klubů, které se zaměřují jak na děti z nepodnětného prostředí, tak na podporu a práci s rodinou. Dozvíte se, jak vypadá projektové vyučování v předškolních klubech i jaké jsou zkušenosti s adaptačními pobyty dětí v běžných mateřských školách.
Velká část aktivit projektu se soustředila na vzdělávání pedagogů. Karolína Ranglová (MŠ Roudnice nad Labem) a Barbora Loudová Stralczynská (PedF UK) představily metody zaměřené na podporu sociálních dovedností a jazykových kompetencí u dětí ohrožených budoucím školním neúspěchem.

Úvodní slovo a představení projektu „Pojďte do školky!“ – Zuzana Ramajzlová, ČvT

Jak vypadá současný návrh na povinnou předškolní docházku – Svatopluk Pohořelý, MŠMT

Jsou školky připravené na povinný školní rok? – Daniel Hůle, ČvT

Doporučení pro tvorbu lokálních koncepcí v předškolním vzdělávání – Jan Černý, ČvT

Vzdělávání v nízkoprahových předškolních klubech – Petra Sedláčková, ČvT

Jak vybudovat funkční předškolní klub – Aleš Jirásek, Amalthea, Chrudim

Projektové vyučování v prostředí předškolního klubu — Magdaléna Kudláčková, ČvT

Adaptační pobyty dětí v mateřských školách – Marie Jelínková, ČvT Sokolov

Spolupráce s rodiči – Michaela Vizinová,Tady a Teď, Plzeň

Lokální koncepce předškolního vzdělávání pro město Tábor – Pavla Kohelová – Cheiron T

Doporučení pro předškolní vzdělávání, Chomutov – Markéta Dolejší, ČvT Chomutov

Proměny potřeb ve vzdělávání – Pavel Košák, ČvT

Sociální dovednosti a jazykové kompetence jako klíč k podpoře dětí – Martina Francuchová, ČvT

Zahraniční metody — KIKUS – Barbora Loudová Stralczynská, PedF UK

Metoda konceptuálního učení Grunnlaget – Karolína Ranglová, MŠ Roudnice nad Labem

 

Výstupy projektu:

  • Návrhy koncepce lokálních systémových změn v předškolním vzdělávání v 16 městech
  • Akreditované vzdělávací kurzy pro pedagogy MŠ
  • Metodika práce s dětmi ze sociálně znevýhodněného prostředí v nízkoprahových předškolních zařízeních
  • Podpora přenosu vhodných dobrých praxí ze zahraničí : metody Grunnlaget a Kikus
  • Bulletin „Zvoní!“ zaměřený na podporu inkluzívního vzdělávání
  • 2600 proškolených pedagogů
  • 480 zapojených účastníků pracovních skupin
  • Přes 450 podpořených dětí v předškolních klubech
  • Přes 250 podpořených rodičů

 

logo-author
Našli jste v článku chybu? Napište nám, prosím, na korektor@eduin.cz.
 

Mohlo by Vás zajímat

Listovat všemi články