Co radí Rodičovská linka v době školních vysvědčení

25. 6. 2014
EDUin
rod6b2_z1

Přinášíme rozhovor o Rodičovské lince, která je určená nejen rodičům a prarodičům, ale také učitelům, kteří řeší obtížné situace ve škole. Otázkám, s nimiž se volající na Rodičovskou linku obracejí, se budeme podrobněji věnovat i do budoucna. Na otázky nám odpovídala vedoucí Rodičovské linky Kateřina Schmidová, dotazy ohledně Linky bezpečí zodpověděl Jan Kaňák, sociální pracovník Linky bezpečí. Webové stránky Rodičovské linky navštivte ZDE, podrobnosti o tom, jak linka funguje, a kontaktní informace najdete na konci rozhovoru.

Jak dlouho Rodičovská linka funguje? Co vás přivedlo k jejímu zřízení?

Rodičovská linka Sdružení Linka bezpečí nabízí své služby od roku 2001. Důvodem jejího vzniku byl rostoucí počet volání rodičů a dospělých jednajících v zájmu dětí na Linku bezpečí, která slouží pouze dětem a dospívajícím.

kouc

Kateřina Schmidová

S jakými dotazy rodiče nejčastěji volají?

Nejvýraznějším tématem na Rodičovské lince jsou krize rodinných vztahů. Volající konzultují problémy ohledně rozvodu, před a porozvodového uspořádání péče o dítě nebo nesouhlasu s formou výchovy druhého rodiče. Dalším častým tématem jsou výchovné problémy. Jedná se o běžnější záležitosti jako zvládání vzteku u malých dětí, první krádeže nebo nezvladatelné chování. V závažnějších případech jde o problémy jako lhaní, opakované krádeže nebo zneužívání návykových látek. Zaznamenáváme také telefonáty o mladých dospělých, kteří si berou půjčky, nepracují a stupňují svou agresivitu vůči rodičům. Závažným tématem, se kterým se na linku klienti obracejí, je podezření na týrání, zneužívaní a zanedbávání dítěte v rodině či ve svém okolí. Objevují se také témata spojená se zneužíváním po internetu. Jedná se například o sexting, kdy pod falešnou identitou je po dítěti v online komunikaci požadováno zaslání fotografie s pornografickým obsahem.

Setkáváte se také s problémy souvisejícími se školou?

Ano, tady jde zejména o šikanu ve škole a stále častější kyberšikanu. Časté jsou také potíže s prospěchem, záškoláctvím a vztahy dětí s učiteli. V této souvislosti nás kromě rodičů kontaktují  též pedagogové základních a středních škol.

Zmiňovala jste pedagogy. Jaké problémy potřebují řešit učitelé?

Učitelé nás kontaktují především s tématy týrání, zneužívání a zanedbávání dětí ve škole. Pedagog nebo vychovatel bývá jedním z častých důvěrníků dítěte, které je týrané či zneužívané. Často ho dítě váže tajemstvím, že jeho situaci nesmí nikomu prozradit. A právě v tuto chvíli se na nás učitelé obracejí a hledají cesty jak dále postupovat.  Dalším tématem je např. šikana.

Je konec školního roku, co byste vzkázali rodičům dětí, které se bojí přinést domů vysvědčení?

Trestat dítě za neúspěchy v učení či vytvářet atmosféru strachu v době vysvědčení není účinné ani logické.  Pokud se rodiče systematicky zajímají o školní výsledky svého dítěte, velmi dobře vědí, jaké vysvědčení dítě přinese.

Co byste poradili rodičům, kteří si myslí, že jejich dítě má na víc, ale nevědí, jak mu k lepším výsledkům pomoct?

Je důležité si uvědomit, že na školní úspěšnost dětí má vliv nespočet faktorů. Jedná se především o rodinnou situaci dítěte, vztahy ve třídě, vzájemnou spolupráci mezi učiteli a rodiči a o celkový přístup učitelů a vedení školy.  Na druhou stranu je dobré zvážit, zda jako rodiče nemáme větší ambice na školní úspěšnost svého dítěte, než jsou jeho dispozice nebo aktuální možnosti být úspěšnější.  Za účinnou cestu považuji společně s dítětem dohodnout kroky, které by vedly ke zlepšení. Rodiče mohou nabídnout třeba pomoc s úkoly.  V případě, že hádky při přípravě do školy jsou na denním pořádku, je vhodné domluvit dítěti doučování. Někteří rodiče s tím mají velmi dobrou zkušenost. Pokud má dítě opakované problémy s učením, je dobré oslovit odborníka z pedagogicko-psychologické poradny, který může nabídnout jak psychologické vyšetření, tak spolupráci při řešení různých druhů poruch učení.

S jakými potížemi volají děti na Linku bezpečí?

JK: V loňském roce se nejčastěji na LB obracely s problémy, které se týkaly sexuálního zrání (asi 20% všech tematických hovorů), dále pak s osobními tématy, což zahrnuje i sebevražedné tendence (asi 17% všech tematických hovorů na LB), s problémy s láskou a partnerstvím (asi 14%) a s rodinnými vztahy (10%). Pro představu, dotazy v souvislosti se syndromem CAN (týrání, zneužívání a zanedbávání dítěte, pozn. red.) tvoří asi 5% všech tematických hovorů, což však činí celkem 2192 volání, tedy šest hovorů na toto téma denně.

Sledujete v posledních letech nějaký vývoj, co se týče telefonátů dětí okolo vysvědčení?

JK: Téma vysvědčení sledujeme na Lince bezpečí od roku 2006 jako samostatné. Tehdy vysvědčení týkalo 0,5% veškerých tematických hovorů, tedy 223 hovorů za rok. Od té doby sledujeme pokles počtu hovorů na téma vysvědčení a to až k současným 0,1% ze všech hovorů. V loňském roce bylo téma vysvědčení na Lince bezpečí hlavním tématem ve 45 hovorech. Soudě dle korelačního koeficientu mezi tématem vysvědčení a počtem všech ostatních hovorů na Lince bezpečí nejsou tyto změny dány změnami v celkovém počtu volání. Zdá se tedy, že vysvědčení jako téma se z hovorů vedených na Lince bezpečí vytrácí.

———————-

Jak Rodičovská linka funguje a co nabízí

Rodičovská linka nabízí krizovou intervenci, rodinné a výchovné poradenství. Je určená rodičům, prarodičům, pedagogům a dalším dospělým jednajícím v zájmu dětí. Linka je anonymní službou pro klienty z celé ČR, to znamená, že volající se nemusí představovat. Telefonické hovory nejsou nahrávány a telefonní čísla nejsou evidována ani monitorována. Konzultanti klientům nevolají zpět.

Konzultant nejdříve příběhu volajícího pozorně naslouchá. Volajícímu poskytneme dostatečný prostor k tomu, aby mohl hovořit o své situaci. V případě, že se na začátku či v průběhu hovoru objeví u klienta, např. pláč, smutek, vztek, konzultant emoce klienta přijímá a nabízí mu možnost o nich mluvit a tím je postupně stabilizuje. V průběhu hovoru pak konzultant s klientem hledá opěrné body u klienta či v rodině nebo blízkém okolí (např. vlastní rodiče, partner, kamarád atp.) a rozšiřuje pro něj možnosti řešení problému.

V případě, že se volající obrací na konzultanta linky s jasným a srozumitelným dotazem, kladou mu doplňující otázky, které jsou potřebné pro adekvátní odpověď. Poté, co je problém srozumitelně pojmenován a konzultant linky má dostatečné údaje, může volajícímu nabídnout poradenství a doporučit kontakt na vhodná odborná pracoviště, jejichž možnosti klientovi řádně vysvětlí.

Rodičovská linka je k dispozici každý všední den. V pondělí až čtvrtek od 13:00 do 19:00 hod., v pátek od 9:00 do 15:00 hod. na telefonním čísle 840 111 234 (hovor je účtován sazbou 1,60 Kč/min. ze sítě O2, ze sítě T- mobile 4,80 Kč/min. a Vodafone 5,59 Kč/min.) a 606 021 021 (O2 operátor).

 

Odpověď na dotazy zaslané na e-mailovou adresu pomoc@rodicovskalinka.cz  obdrží tazatel v nejkratším možném termínu, zpravidla do 3 pracovních dnů. 

pg_0001

 

 

 

 

 

 

logo-author
Našli jste v článku chybu? Napište nám, prosím, na korektor@eduin.cz.
 

Mohlo by Vás zajímat

Listovat všemi články