Co všechno chce ministr odstranit z rámcových vzdělávacích programů?

29. 11. 2011
EDUin
logo_EDUinfo

EDUin upozorňuje na rizika právě probíhající revize Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání

Praha 29. listopadu 2011 – Zákulisní informace o právě probíhající revizi Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání upozorňují na snahu vyškrtat podstatnou část toho, díky čemu alespoň některé školy směřují k modernějšímu pojetí vzdělávání. Žádáme proto ministerstvo školství, aby objasnilo, jestli je v revidovaném RVP ZV skutečně ohrožena existence některých průřezových témat a klíčových kompetencí.

Na ministerstvu školství pracuje již několik týdnů komise pod vedením ředitelky Odboru všeobecného vzdělávání Jiřiny Tiché, která připravuje revizi Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. Jde o důležitý dokument, který vymezuje, co si mají děti na základních školách osvojit a jeho revidovaná podoba samozřejmě ovlivní, k čemu budou v příštích letech školy ve vzdělávání směřovat.

Na veřejnost se zatím dostaly zprávy jen o velmi malé části úprav RVP, především změny týkající se sexuální výchovy na školách. Zástupci EDUin se proto po konzultaci s řadou neziskových organizací zabývajících se vzděláváním a vzdělávací politikou rozhodli požádat ministerstvo školství o zprostředkování oficiálních informací, jakým způsobem revize probíhá, kdo na ní pracuje, kdy má být hotova a jaké bylo zadání ze strany vedení ministerstva školství.

Zdeněk Slejška, výkonný ředitel EDUin, o. p. s., řekl: „Rámcové vzdělávací programy určitě revizi potřebují. Ale je důležité, aby ministerstvo nastavilo pravidelný a kvalifikovaný systém úprav vzdělávacích programů, který umožní, aby byly v souladu s tím, jak se vyvíjejí evropské a světové vzdělávací systémy. Informace, které k nám přicházejí neoficiálně od pracovníků ministerstva, ale spíš naznačují, že jde často o nahodilé úpravy ve stylu – čemu nerozumím, to škrtnu. Bylo by tedy velmi vhodné, aby ministr Dobeš zveřejnil co nejdříve oficiální informaci, jak revize RVP probíhá a co je jejím smyslem.“

Tomáš Feřtek, tiskový mluvčí EDUin, o. p. s., řekl: „Máme obavy, že v rámci revize zmizí z rámcových programů ty prvky, které vedou k moderně pojatému kompetenčnímu učení, že budou odstraněna či omezena průřezová témata jako environmentální výchova nebo globální vzdělávání. Přitom právě tato témata jsou příležitostí pro projektové vyučování a rozšiřují poněkud úzký obraz, které děti v našich školách získávají o světě.“

 

Kontakty:

· Zdeněk Slejška, výkonný ředitel EDUin, o. p. s.
e-mail: zdenek.slejska@eduin.cz, mobil: 605 967 368

 

Poznámky pro editory:

  • Studii na téma revize kurikula, která vznikla na objednávku Stálé konference asociací ve vzdělávání (SKAV), si můžete stáhnout ZDE.

  • EDUin je obecně prospěšná společnost, která se věnuje problematice vzdělávání a jejíž snahou je informovat veřejnost o všem důležitém, co se děje ve školství a vzdělávání. EDUin, o. p. s. byla založena v květnu 2010 a realizuje a připravuje několik informačních a osvětových projektů. Více se dozvíte na www.eduin.cz

  • Populární verzi vzdělávacích témat najdete na http://fertek.blog.respekt.ihned.cz

 

 

 

logo-author
Našli jste v článku chybu? Napište nám, prosím, na korektor@eduin.cz.
 

Mohlo by Vás zajímat

Listovat všemi články