Čtenářskou gramotnost lze dobře naučit, jen chtít

15. 2. 2011
EDUin
logo_EDUinfo

Kulatý stůl SKAV a EDUin pojmenoval příčiny i možnosti řešení propadu žákovské populace ve čtenářské gramotnosti

Praha 14. února 2011 – Kulatý stůl uspořádaný 20. ledna 2011 hledal příčiny propadu čtenářské gramotnosti našich patnáctiletých žáků v šetření PISA, které bylo zveřejněno loni začátkem prosince. Během dvouhodinové debaty účastníci konstatovali, že:

 • Čtenářskou gramotnost lze definovat jako schopnost porozumět psanému textu, zabývat se jím, přemýšlet o něm a používat ho k dosažení vlastních cílů, k rozvoji vlastních vědomostí a potenciálu a k aktivní účasti ve společnosti.

 • Schopnost porozumět psanému textu se v šetření PISA hodnotí ve třech oblastech: získávání informací, porozumění smyslu a  zhodnocení textu.

 • České děti jsou slabé především ve vyhodnocování textu a  vyjadřování vlastního názoru na něj.

 • Výrazně rychleji se zhoršují chlapci než dívky. Už třetina jich má ve schopnosti číst s porozuměním zásadní problémy, které jim způsobí potíže v dalším studiu a pracovním uplatnění.

 • Rámcové vzdělávací programy v současné době na rozvíjení čtenářské gramotnosti nepamatují a je třeba je aktualizovat.

 • Způsoby, jak rozvíjet ve školách čtenářskou gramotnost každého dítěte, jsou známé, ale chybí fungující systém vzdělávání učitelů, který by jim umožnil si tyto dovednosti osvojit.

 • Čtenářskou gramotnost není možné kvalitně učit, pokud se jí nebudou věnovat učitelé všech předmětů. Nelze ji nechat jen na učitelích českého jazyka.

 • Neobejdeme se bez základního dokumentu – Národního plánu vzdělávání, jehož existenci předepisuje školský zákon, ale ministři školství ho dosud nepřipravili.

 • Deset základních podmínek pro rozvíjení čtenářské gramotnosti, jak je vnímá Kritické myšlení o.s. najdete ZDE.

Videosestřih z kulatého stolu najdete na stránkách www.skav.cz, přímý odkaz ZDE.

V debatě řekli:

Jaroslav Kalous, PedF Univerzity Karlovy: „Žijeme ve velmi příznivé době pro vzdělávací reformu. Sledoval jsem různé země, které reformou prošly, Irsko, Finsko, jižní Koreu, a tam vždy byla nejdříve hluboká krize a pak teprve rychlý vzestup. Takže my už jsme tu první podmínku splnili.“

Ondřej Hausenblas, Kritické myšlení o.s.: „Naše problémy jsou naléhavé, ale nezlepší se, když nebudeme mít Národní program rozvoje vzdělávání, když nebude politická a ideová shoda v tom, o co nám jde ve vzdělávání. Bez toho bude strašně těžko realizovat jakékoli dobré a šikovné postupy, jak zlepšit čtení u dětí, protože se ta opatření roztříští. Také bychom měli přestat říkat, že všechno záleží na učiteli. Pokud pro podporu učitelů nic neuděláme, tak těch pár dobrých bude dál učit dobře a většina těch slabých špatně a budeme zase tam, kde právě jsme.“

 

Kontakty:

Za SKAV Silvie Pýchová, výkonná ředitelka

e-mail: silvie.pychova@gmail.com, mobil: 774 446 637

Za EDUin Tomáš Feřtek, moderátor kulatých stolů

e-mail: tomas.fertek@eduin.cz, mobil: 602 687 016

 

 

Poznámky pro editory:

 • Kulaté stoly SKAV a EDUin se konají každý třetí čtvrtek v měsíci v aule ZŠ Vodičkova 22, Praha 1, od 10.00 hodin. Jsou určeny především odborné veřejnosti a novinářům. Jedná se v současnosti o jediné pravidelné setkání odborníku zaměřené na vzdělávací politiku.

 • Videozáznam z kulatého stolu s názvem Učíme, nebo neučíme čtenářskou gramotnost? můžete shlédnout ZDE, nebo si poslechnout nahrávku ZDE.

 • Publikaci Umíme ještě číst? vydanou Ústavem pro informace ve vzdělávání si lze stáhnout ZDE .

 • Deset základních podmínek pro rozvíjení čtenářské gramotnosti, jak je vnímá Kritické myšlení o.s. nadete ZDE.

 • Záznam televizní debaty s Hanou Košťálovou na stejné téma najdete ZDE.

 • Kulatý stůl je možné sledovat v reálném čase prostřednictvím webináře – specifické formy semináře přenášeného v síti internet. Zde může účastník slyšet přímý přenos diskuse, sledovat prezentace a prostřednictvím chatu i pokládat otázky. Ke vstupu je nutné se zaregistrovat na adrese www.webináře.cz. Přímý odkaz k registraci ZDE.

 • Nejbližší kulatý stůl se koná 17. února 2011 na téma Zveřejnilo ministerstvo školství ukázky standardů, nebo testových úloh?. Debata by se měla soustředit především na otázku, jak by měly vypadat vzdělávací standardy, které by opravdu pomáhaly školám zkvalitnit svoji práci.

 • Na technickém zajištění kulatých stolů se podílejí firmy webináře.czKAMERAMAN.CZ

 • Stálá konference asociací ve vzdělávání, o. s. (SKAV, o. s.) je dobrovolné seskupení pedagogických asociací, programů a občanských sdružení usilující o podporu a ochranu progresivních změn ve vzdělávání a o zprostředkování výměny informací a komunikace mezi pedagogickými iniciativami, neziskovým sektorem, státní správou, samosprávou a veřejností. Více se dozvíte na www.skav.cz

 • EDUin je obecně prospěšná společnost, která se věnuje problematice vzdělávání a jejíž snahou je informovat veřejnost o všem důležitém, co se děje ve školství a vzdělávání. EDUin o.p.s. byla založena v květnu 2010 a připravuje několik informačních a osvětových projektů. Více se dozvíte na www.eduin.cz

 

logo-author
Našli jste v článku chybu? Napište nám, prosím, na korektor@eduin.cz.
 

Mohlo by Vás zajímat

Listovat všemi články