Cut – off skóre má další odpůrce, mimo jiné i Svaz průmyslu a dopravy

29. 10. 2018
EDUin
beduin_210x210

Co přinesl týden 22.10. – 28.10.

Témata týdne: Miloš Zeman se znovu pustil do inkluze a neváhal říkat nepravdy. iDnes uvedl na pravou míru tvrzení prezidenta, kterými ve sněmovně kritizoval společné vzdělávání. Článek popisuje, jak zvýšené výdaje pomáhají ve školní praxi v mezinárodním srovnání silně podfinancovaného systému. Finanční výchova v praxi, nebo zneužití dětské práce? Tomáš Feřtek píše o v čemsi kontroverzním případu šestiletého Dominika, který si pravidelně přivydělává prodejem novin (Respekt), aby si ušetřil na telefon. Pokud se nesnažíš být lepší učitel, nemáš ve třídě co dělat. Tak promlouvá k učitelům známý lektor Robert Čapek, když se jim snaží vysvětlovat moderní pedagogiku a didaktiku. Pro Rodiče vítáni poskytl zevrubný rozhovor o své práci. Národní ústav vzdělávání vysvětluje, v čem spočívá iMyšlení. Práce s roboty Ozoboty dětem na základních školách interaktivní formou zpřístupní základy algoritmizace, které jsou základem programování (iDnes). Proč chybí učitelé a kde je vezmeme? O tom se diskutovalo na říjnovém Kulatém stole SKAV a EDUin, podívejte se na záznam diskuseVedení MAP zve na kulatý stůl 7. 2. 2019, zbývá posledních 16 volných míst! Seznámíte se s koncepcí MAP, realizací jednotlivých projektů a s dalším využitím MAP.

Výrok týdne: „František je self-made man. Jeho dosavadní úspěch nebyl podmíněn ničím jiným než talentem a pevnou vůlí rozvíjet ho. Zároveň měl ale ohromné štěstí. Jako dítě z velmi chudé, mnohonásobně deprivované rodiny by měl naprosto mizivou perspektivu ve vrcholovém sportu uspět. Ale všiml si ho trenér a i navzdory původnímu odmítání Františkova otce vytrval, kluka vozil na tréninky, kupoval mu jídlo a dovedl ho na práh globálního sportovního úspěchu.” Bob Kartous ukazuje na příběhu Romského vzpěrače, jak stát nedokáže systematicky podporovat talenty a sportovce.

Novinky:  

  • NOVÁ PUBLIKACE OECD POUKAZUJE NA HRUBOU EXKLUZI A SELEKTIVITU V ČESKÉM ŠKOLSTVÍ

Nově zveřejněná publikace OECD o spravedlnosti ve vzdělávání přichází jen zhruba měsíc po nelichotivém zhodnocení českého vzdělávání, které mezinárodní organizace vydala a Eduin přeložil pro poslance. V knize nazvané Equity in Education (OECD Library) se mezinárodní organizace soustředí na chudé děti, ať už po ekonomické a/nebo sociokulturní stránce. Zatímco děti z bohatších rodin se mohou spolehnout, že budou mít otevřeno mnoho dveří ve svém životě, ty na opačné straně spektra se musí obracet na vzdělávací systém, aby je podpořil. Výsledky České republiky ukazují, že vliv rodinného zázemí na výsledky žáků je extrémně silný (České noviny) – na vysokoškolský titul dosáhnou zhruba 3,6 % dětí rodičů bez středoškolského vzdělání. Propasti rovněž vznikají při takzvaném „stínovém vzdělávání“, tedy investicích, které rodiče podnikají, aby například skrze doučování nebo dodatečné kurzy své děti připravili na přijímací zkoušky. Je zřejmé, že propast ve výsledcích mezi žáky vzniká, když jedna skupina si další vzdělávání dovolit může a druhá nikoliv. OECD ve své publikaci doporučuje, aby se státy zaměřili na předškolní vzdělávání, které může podstatně kompenzovat nepodnětné rodinné zázemí. Dále státům navrhuje, aby dokázali označit školy, kam chodí větší počet potřebných dětí a směřovali do nich zvýšené prostředky včetně adekvátního vzdělávání učitelů. Tomáš Feřtek ve svém komentáři pro Respekt varuje před populárními názory prezidenta Zemana, který kritizoval výdaje do inkluze. Autor poukazuje na fakt, že selektivita a s ní spojená exkluze v českém vzdělávacím systému se od 90. let nezměnila a že jednotné přijímačky situaci jen zhoršují.

  • VÝUKA SEXUÁLNÍ VÝCHOVY MÁ ZNAČNÉ REZERVY. ŽÁKŮM MÁ POSKYTNOUT DŮLEŽITÉ INFORMACE

Zdravotnický deník se zevrubně věnoval sexuální výchově, jejímu obsahu, výuce i praxi v České republice. „Sexuální výchova je v českém veřejném vzdělávání okrajové téma. Nejen, že neexistuje žádný standard kvality, ale navíc nejsou budoucí učitelé a učitelky nijak připravováni na to, že se budou sexuální výchově věnovat. Ani školy nijak necítí odpovědnost v tomto směru žáky důkladně připravovat,“ popisuje Bohumil Kartous z EDUinu. Obavou učitelů a ředitelů jsou také konzervativní rodiče, kteří si mohou stěžovat a nesouhlasit, pokud by se výuka intimními tématy zaobírala. Prakticky se tak sexuální výchova někdy omezuje jen na technický popis soulože v biologii a sociální aspekty v základech společenských věd. Co ale chybí je reflexe komunikace o tom, co si mladí přejí a kde mají své hranice, diskuse o vlivu pornografie na lidskou sexualitu nebo výuka o dalších sexualitách a genderové problematice. Sexuální výchovou na českých školách se zabýval nedávný dokument České televize, kde s prvky černého humoru ukazoval, jak se vzdělávací instituce s tématem (ne)potýkají.

  • EDUIN DLOUHODOBĚ PODPORUJE DOBROU PRAXI ZŘIZOVATELŮ A CHYSTÁ PRO NĚ KONFERENCI

Tři týdny po komunálních volbách už je většinou na radnicích rozhodnuto, kdo se bude věnovat školství. Mnohdy ještě přetrvává tradiční model, kdy se zřizovatel stará především o organizačně-ekonomickou stránku svých škol, přitom jeho role v řízení kvality škol je vedle ředitelů klíčová, jak se shodli diskutéři v panelové debatě SKAV a EDUin. Pro inspiraci komunálním politikům vydal EDUin materiál Vzdělávání přede-vším v každém regionu v ČR. Na podporu zřizovatelům a k rozvoji vzájemných kontaktů pořádá EDUin 22. 11. v Praze konferenci Lepší škola v každém místě, kde se budou sdílet úspěšné příklady z rozvoje školství v regionech. Registrujte se právě teď.

  • SVAZ PRŮMYSLU SE STAVÍ PROTI ZAVEDENÍ CUT-OFF SKÓRE U JEDNOTNÝCH PŘIJÍMAČEK NA SŠ

Nečekaný obrat vzhledem k předchozím vyjádřením a snahám zejména během éry exministra školství Marcela Chládka jsme zaznamenali u Svazu průmyslu a dopravy. Zatímco v uplynulých letech hledalo sdružení všemožné cesty, aby dostalo žáky na učiliště a odborné školy, a to i za cenu represe, nyní se staví proti zavedení nepodkročitelné hranice u jednotných přijímacích zkoušek. Cut-off skóre kritizuje Eduin a upozorňuje, že by tím nejvíce strádali již tak znevýhodnění žáci. Ke kritice se přidala rovněž Asociace středních průmyslových škol, která upozornila, že přijímačky neměří nic jiného než momentální stav žáka (Pedagogicke Info). Podle prezidenta SP ČR Jaroslava Hanáka nyní Svaz vidí cestu v pozitivní motivaci studentů, zavedení stipendií nebo propagací pro svaz klíčových oborů (iDnes). Již od předsedy jako dříve neslyšíme, že by na gymnázia nemělo chodit tolik žáků nebo že by struktura školství měla reflektovat predikce trhu práce. Jde o důležitý posun, neboť sdružení má silný vliv na rozhodování krajů i ministerstva školství.

Inspirace z (a do) praxe: 

Výběr z EDUkalendáře: 

logo-author
Našli jste v článku chybu? Napište nám, prosím, na korektor@eduin.cz.
 

Mohlo by Vás zajímat

Listovat všemi články