Otevřený dopis poslankyním a poslancům: Obraz České republiky je v letošní zprávě Education at a Glance (OECD) tristní

24. 9. 2018
EDUin
Screenshot_1-13

Publikujeme otevřený dopis EDUin českým poslancům a poslankyním, členům a členkám školského výboru,který upozorňuje na závěry každoročního srovnání stavu vzdělávacích systémů zemí OECD. Situace v České republice je podle něj tristní. Proto žádáme poslance a poslankyně, aby závěry zprávy Education at a Glance projednali a formulovali opatření, která povedou k rozvoji vzdělávacího systému ČR.

Vážená paní poslankyně, vážený pane poslanče.

Každoroční zpráva Education at a Glance, kterou vydává OECD, přináší obvyklé srovnání statistických parametrů jednotlivých vzdělávacích systémů. Zpráva také obsahuje diagnostické snímky jednotlivých zemí, pomocí nichž se snaží ukázat na jejich nejsilnější charakteristiky a odhalit výzvy a rizika, která z toho vyplývají. Obraz České republiky je v letošní zprávě tristní.

Ze zprávy o stavu a rozvoji vzdělávacího systému v ČR mimo jiné vyplývají tato zásadní zjištění:

  • ČR patří mezi země, které investují do svého vzdělávacího systému vůbec nejméně, ať už jde o investice v přepočtu na hlavu žáka, nebo podíl investovaného HDP.
  • Učitelé v ČR mají ve srovnání s dalšími zeměmi vůbec nejnižší platy (ve srovnání s dalšími VŠ vzdělanými v dané ekonomice, via studie think tanku IDEA), což způsobuje výrazné stárnutí učitelské populace a nízkou atraktivitu učitelského povolání.
  • Sociální mobilita, kterou silně ovlivňuje dosažené vzdělání, je v ČR vysoce vázána na status rodiny, zejména na dosažené vzdělání rodičů. V ČR, kde je míra VŠ vzdělání v populaci stále významně pod průměrem OECD, to znamená výrazné omezení potenciálu nastupujících generací i jejich osobní perspektivy do budoucna. Většina zemí OECD prostřednictvím vzdělávání tyto rozdíly zmírňuje a dává šanci všem bez ohledu na jejich původ a vzdělanostní a ekonomický potenciál jejich rodiny.

Apelujeme na vás jako zástupce klíčové politické strany a člena školského výboru, abyste využili svého působení ve Sněmovně a přijali potřebné dlouhodobé kroky, které povedou ke změně tohoto stavu.

Žádáme vás o reakci, co konkrétně vy učiníte pro dlouhodobé zlepšení vzdělávání v ČR po dobu  svého mandátu.

Žádáme vás o urychlené projednání závěrů zprávy OECD (Education at Glance 2018) na Výboru pro vědu, vzdělání, kulturu a tělovýchovu.

Žádáme vás o interpelaci premiéra ČR Andreje Babiše a ministra školství Roberta Plagy s cílem nastavit strategii vedoucí ke zlepšení.

Vláda, je-li skutečně odpovědná, nemůže nadále ignorovat, že ČR je prizmatem vzdělávání vnímána jako jedna z nejzaostalejších zemí v rámci OECD. Místo toho ale v programovém prohlášení akcentuje bezpečnost, infrastrukturu a digitalizaci.

Skutečnosti, které zdůrazňuje zpráva OECD, jsou v ČR dlouhodobě předmětem odborných diskusí

i zpracovaných doporučení, z nichž většina doposud nebyla projednána, natož realizována. Paradoxem vzdělávací politiky v ČR je, že není naplňována ani platná Strategie vzdělávací politiky v ČR do roku 2020.

Odkazy na dokumenty s návrhy možných řešení uvádíme níže.

Zdroje a užitečné dokumenty:

  • Education at a Glance 2018 ZDE.
  • Návrh potřebných kroků ke zkvalitnění vzdělávání v ČR pro premiéra Andreje Babiše ZDE.
  • Audit vzdělávacího systému v ČR 2017, v němž je mimo jiné  definována potřeba revize maturit a přijímacích zkoušek ZDE.
  • Vzdělávání přede-vším ZDE.
  • Strategie vzdělávací politiky v ČR do roku 2020 ZDE.
  • Zpráva o nenaplňování Strategie vzdělávací politiky v ČR do roku 2020, výsledek práce expertní komise z roku 2018 ZDE.

 

logo-author
Našli jste v článku chybu? Napište nám, prosím, na korektor@eduin.cz.
 

Mohlo by Vás zajímat

Listovat všemy články