Dana Večerková analyzuje odpověď ministra Dobeše

Několik poznámek k „Reakci ministra Josefa Dobeše na otevřený dopis k nové státní maturitě“ (níže v textu)

 

Ve čtvrtek 9. června zveřejnilo ministerstvo školství „Reakci ministra Josefa Dobeše na otevřený dopis k nové státní maturitě“ (dále jen reakce). Jako autorka otevřeného dopisu se k této reakci nemohu podrobněji nevyjádřit, a to hned z několika důvodů – dezinterpretace obsahu otevřeného dopisu, šíření nepravdivých informací a nesmyslná argumentace.

 

Dezinterpretace obsahu otevřeného dopisu

 

Toto považuji za nejdůležitější.

 

Připomínám zásadní body otevřeného dopisu (v samotném dopise jsou vyznačeny tučně):

  • vyjadřujeme hlubokou nespokojenost s průběhem a kvalitou nové státní maturity, zejména v předmětu český jazyk a literatura
  • žádáme o znovuotevření diskuze o nutnosti jednotných celostátních maturit
  • žádáme provedení náležité kritické analýzy všech částí letošních maturit a vyvození patřičných změn
  • jsme velmi znepokojeni nemožností veřejné oponentury k jednotlivým úlohám ve všech testech
  • žádáme o zvážení kompetencí CERMATu pokračovat v přípravě státních maturit

 

P. Dobeš se ve své reakci nevyjadřuje k jedinému z těchto bodů!

 

Reaguje pouze na větu: „Například počet nejednoznačných a nesmyslných otázek v testu z českého jazyka a literatury na základní úrovni nelze přehlížet!“

 

Naopak píše: „Spoluautorka dopisu také poukazuje na lehkost testů.“ Nedovedu si vysvětlit, kde pro toto tvrzení p. Dobeš vzal podklady. V samotném dopise se nic takového neobjevuje. Ten vyjadřuje naši nespokojenost s KVALITOU nové státní maturity. A poukazuje na nejednoznačnost a nesmyslnost otázek v testu z českého jazyka a literatury na základní úrovni.

 

Protože p. Dobeš píše, že „spoluautorka dopisu poukazuje“, mohl by se opírat o některý můj výrok (i když z nadpisu jeho reakce je zřejmé, že se nevyjadřuje k mým výrokům, nýbrž k otevřenému dopisu). Kdybych se ovšem v pořadu ČT24 těsně před telefonátem s p. Dobešem k tomuto bodu nevyjádřila takto: „My si v tom dopise nestěžujeme na jednoduchost. Nám nejde o to, že ty testy jsou jednoduché nebo těžké, nám jde o to, že jsou špatné.“

 

Dále p. Dobeš píše: „Nejsem tady od toho, abych žáky ‚buzeroval‘, ale zároveň jim nehodlám umetat cestičku.“ Nevím, co má p. Dobeš na mysli „umetáním cestičky“. A na základě čeho nás, studenty a signatáře dopisu, staví do pozice, že si přejeme, aby nám p. Dobeš „umetal cestičku“! Že požadujeme diskuzi s odbornou veřejností? Že si přejeme změny na základě připomínek a rozborů odborné veřejnosti? Že chceme, aby nebyli středoškolští studenti demotivováni k zodpovědnému studiu a aby se nezhoršovala kvalita výuky? Že si přejeme veřejnou oponenturu?

 

Z toho všeho snad jasně vyplývá, že požadujeme maturitní zkoušku smysluplnou, motivující a na úrovni! Domnívám se, že ministr školství by měl mít o maturitě podobnou představu a nedovedu si tedy vysvětlit, proč píše, že by našim požadavkům musel „ustupovat o píď“ nebo by jim musel „umetat cestičku“.

 

Šíření nepravdivých informací

 

Také jsem zaznamenal, že spoluautorka otevřeného dopisu z brněnského Gymnázia Matyáše Lercha se rozhodla pro základní verzi maturity. Pokud si jako studentka vyhlášeného elitního gymnázia, kde jsou na studenty kladeny vyšší nároky, chtěla skutečně změřit kvalitu svého vzdělání, mohla jednoduše složit zkoušku těžší. To však neudělala,“ píše p. Dobeš ve své reakci hned ve třetím odstavci.

 

Především nerozumím tomu, proč p. Dobeš považuje za důležité věnovat pětinu své reakce tomu, jak jsem maturovala. Ocenila bych (a dalších deset tisíc signatářů otevřeného dopisu jistě také), kdyby se p. Dobeš spíše vyjádřil k našim požadavkům.

 

Ale stalo se. A p. Dobeš se dopustil šíření nepravdivých informací. Maturovala jsem ze základní i vyšší úrovně češtiny i angličtiny. Obě úrovně jsem si vybrala proto, že jsem chtěla mít s oběma osobní zkušenost, protože mě problematika státních maturit zajímá už delší dobu.

 

Errare humanum est. Ale když člověk zjistí svůj omyl, měl by se omluvit. A tím spíše dopustí-li se chyby vysoce postavený veřejný činitel a rozšíří-li ji do médií.

 

P. Dobeš poškodil svým tvrzením i Gymnázium Matyáše Lercha: „Na rozdíl od jiných prestižních gymnázií, kde si studenti až z 90% vybrali obtížnějších verzi, ač jim to letos nepomohlo při vstupu na vysokou školu. Těžší verzi si vybrali jednoduše proto, aby potvrdili prestiž své školy i svoji osobní prestiž.“

 

Proto žádám pana Dobeše o veřejnou omluvu za šíření nepravdivých informací o mé osobě. Žádám o omluvu i Gymnáziu Matyáše Lercha, které bylo postaveno do špatného světla na základě nesmyslného srovnání mě (jakožto studentky tohoto gymnázia) a jiných prestižních gymnázií.

 

Na upozornění mého třídního učitele odpověděla Mgr. Lucie Kubovičová, ředitelka odboru vnějších vztahů a komunikace ministerstva školství: „Organizace Cermat panu ministrovi sdělila, že slečna Večerková si pro povinnou část maturity z Čj a literatury vybrala základní, tedy lehčí část státní maturity. Z tohoto důvodu je tvrzení ministra Josefa Dobeše v jeho reakci na ‚Otevřený dopis‘ naprosto v pořádku.“

 

Když už organizace Cermat sděluje p. Dobešovi moje osobní údaje, nemělo by se jí stát, že je podá neúplné. Cermat ztratil (minimálně moje) poslední zbytky důvěry, že alespoň umí zacházet se získanými daty.

 

Informace o mé maturitě není jediná nepravdivost či neúplnost v reakci p. Dobeše. „Česká republika je jednou z mála evropských zemí, kde se celoplošně neměří kvalita vzdělání, a to je špatně,“ tvrdí podobně jako Cermat na stránkách novamaturita.cz: „Trend státních maturit jde napříč Evropou a se vstupem do Evropské unie se mu nevyhnula ani ČR. Většina zemí se k tomuto kroku uchýlila již v minulosti.“

 

Ovšem podle článku zveřejněného ve Zpravodaji Odborné vzdělávání v zahraničí 2/2010 (vydává Národní ústav odborného vzdělávání) je celostátní zadání maturitní zkoušky alespoň v jednom vyučovacím předmětu shodné pro všeobecné vzdělávací i odborné školy (což je podoba momentální české maturity) pouze ve třech evropských zemích – Itálie, Polsko a Slovensko. Největší skupinu – podle tohoto článku – tvoří země, kde jsou jednotná zadání maturitní zkoušky RŮZNÁ pro střední všeobecně vzdělávací a střední odborné školy. Tak vypadá „státní maturita“ ve třinácti evropských zemích. V sedmi zemích se celostátní maturitní zkoušky konají jen ve všeobecně vzdělávacích školách, v pěti si je pořádají jednotlivé školy a ve třech se studium na středních školách neukončuje závěrečnou zkouškou.

 

V pořadu Radiožurnálu Ozvěny dne jsem měla možnost hovořit s Ladislavem Němcem, náměstkem ministra školství, a zeptala jsem se ho tedy, „k jakým evropským zemím se pan ministr odkazuje, když jsme jednou z mála evropských zemí, kde to tak není“. P. Němec odpověděl takto: „Co se týče počtu zemí, které dělají srovnání určité věkové kohorty v rámci svého vzdělávacího systému, k tomu nemám podklady, a pokud se kolegyně z Brna obrací na nějakou studii, tak můžu říct, že těch studií je asi padesát různých, a co se týče hodnocení úrovně vzdělávání, tak každý stát má nastavený trošičku jiný systém.“ V e-mailu, který zveřejňujeme na stránkách maturantiproti.cz, žádám p. Němce o zaslání „alespoň některé z těch padesáti studií“. Až přijde jeho odpověď, také ji tam umístíme.

 

Nesmyslná argumentace

 

A teď příklad k nejednoznačnosti testů: Na jednu z kritizovaných otázek z knihy Bylo nás pět, ve které měli žáci odpovědět, kdo v úryvku promlouvá, odpovědělo téměř 87% z nich správně. To jasně dokazuje, že otázka byla položená jednoznačně dobře,“ argumentuje p. Dobeš.

 

Nelze na to reagovat jinak než aluzí – pokud bude p. Dobeš ukazovat čtyři prsty a 87% „testovaných“ uvidí pět prstů, znamená to, že p. Dobeš skutečně ukazuje pět prstů?

 

A mimochodem – jaká je tedy „správná odpověď“?

 

Požádala jsem Ondřeje Hausenblase, učitele české literatury na Pedagogické fakultě UK v Praze a lektora kritického myšlení, o komentář k této úloze – zveřejňujeme ho zde. Ondřej Hausenblas zpochybňuje otázku testologicky a zabývá se podstatou věci – Cermat nemůže pokládat otázku způsobem, který diskriminuje ty, kteří knihu nečetli, protože žádná „povinná“ četba v katalogu požadavků, na nějž se Cermat neustále odvolává, není. Můžeme říci „každý by měl znát“, ale pravidla jsou zásadně porušena.

 

Další komentáře k didaktickým testům jsou k přečtení a diskutování zde.

 

Dále připravujeme výběr z komentářů maturantů i pedagogů pod otevřeným dopisem, které rozhodně nesdílí optimismus p. Dobeše, že „státní maturity zatím nepřinesly žádné komplikace“. Tento výběr se objeví v Dokumentech na maturantiproti.cz. (Aktualizace: Již je zde.)

 

A na závěr pro pořádek dodávám, že „Otevřený dopis ministrovi školství Mgr. Josefu Dobešovi k nové státní maturitě“ jsme p. Dobešovi odeslali doporučeně prostřednictvím České pošty v úterý 7. června.

 

Dana Večerková

 


 

Reakce ministra Josefa Dobeše na otevřený dopis k nové státní maturitě

 

Přesto, že jsem „Otevřený dopis ministrovi školství Mgr. Josefu Dobešovi k nové státní maturitě“ dodnes neobdržel, rozhodl jsem se na něj poté, co jsem si ho našel na internetu a přečetl, zareagovat. Vlnu kritiky, kterou v posledních dnech vyvolal, vnímám jako uměle vytvořenou. Jen málokdo po zkušenosti s loňskou podzimní generálkou čekal, že státní maturity proběhnou hladce. O to víc jsem rád, že zatím nepřinesly žádné komplikace. Můj velký dík za to patří především ředitelům a učitelům, kteří se na ní podílejí.

 

Otázky, které autoři otevřeného dopisu kritizují jako nesmyslné a nejednoznačné, nevznikly nijak nahodile. Naopak. Na jejich tvorbě se podílela celá řada odborníků na vzdělávání i početná skupina kantorů, kteří vědí, jaké vědomosti by měl žák – maturant mít. A teď příklad k nejednoznačnosti testů: Na jednu z kritizovaných otázek z knihy Bylo nás pět, ve které měli žáci odpovědět, kdo v úryvku promlouvá, odpovědělo téměř 87% z nich správně. To jasně dokazuje, že otázka byla položená jednoznačně dobře.

 

Také jsem zaznamenal, že spoluautorka otevřeného dopisu z brněnského Gymnázia Matyáše Lercha se rozhodla pro základní verzi maturity. Pokud si jako studentka vyhlášeného elitního gymnázia, kde jsou na studenty kladeny vyšší nároky, chtěla skutečně změřit kvalitu svého vzdělání, mohla jednoduše složit zkoušku těžší. To však neudělala. Na rozdíl od jiných prestižních gymnázií, kde si studenti až z 90% vybrali obtížnějších verzi, ač jim to letos nepomohlo při vstupu na vysokou školu. Těžší verzi si vybrali jednoduše proto, aby potvrdili prestiž své školy i svoji osobní prestiž.

 

Spoluautorka dopisu také poukazuje na lehkost testů. V tuto chvíli ještě nemáme finální výsledky neúspěšnosti žáků u státní maturity. Jeden velký posun však nastal ještě před tím, než maturity začaly. Zatímco ještě před rokem nepustili učitelé k maturitě jen 3% čtvrťáků, letos se tento počet zečtyřnásobil, a to mluví samo za sebe.

 

Obecně chápu rozhořčení letošních maturantů i učitelů. Jak sám dlouhodobě říkám, je to projekt technicky, byrokraticky a finančně velmi náročný. Čtrnáct let se o něm jen diskutovalo a až do loňského léta nikdo nevěděl, jestli se vůbec uskuteční. Jsem první ministr, který našel odvahu projekt i přes veškerou jeho náročnost a zatížení zrealizovat. Česká republika je jednou z mála evropských zemí, kde se celoplošně neměří kvalita vzdělání, a to je špatně. Žáci samozřejmě mají právo protestovat, mít výhrady a říci je nahlas. Všem těmto hlasům pozorně naslouchám, neustoupím ale ani o píď. Nejsem tady od toho, abych žáky „buzeroval“, ale zároveň jim nehodlám umetat cestičku. Přináším změnu, kdy maturanti budou muset vyvinout úsilí a snahu tak, jako to dělají jejich vrstevníci ve světě. Jen tak mají šanci jim skutečně konkurovat.

 

V úctě,
Josef Dobeš
ministr školství, mládeže a tělovýchovy

 

Připojit se sOdebírat komentáře
Upozorňovat mě na
guest
38 Komentáře
nejstarší
nejnovější nejlépe hodnocené
Inline Feedbacks
View all comments
Oldřich Botlík
11 years ago

J. Dobeš: „A teď příklad k nejednoznačnosti testů: Na jednu z kritizovaných otázek z knihy Bylo nás pět, ve které měli žáci odpovědět, kdo v úryvku promlouvá, odpovědělo téměř 87% z nich správně. To jasně dokazuje, že otázka byla položená jednoznačně dobře.“

S člověkem, který používá tak brilantní logické uvažování, prostě nemá smysl polemizovat. JIná otázka je, co všechno už za necelý rok svého působení stačil v resortu školství rozvrátit a co dalšího mu premiér Nečas dovolí, než VV konečně vypadnou z vlády.

Milouš Kašpar
Milouš Kašpar
11 years ago

RE: Oldřich Botlík
Nelíbí se mi Váš kometář, pokud chcete něco komentovat, tak buďte laskavě konkrétní.Pokud ne, tak si vemte svou poslední větu k srdci.

Jiří Lukáš
Jiří Lukáš
11 years ago

10 důvodů, proč je ministr Dobeš trapný Reakce na reakci ministra Josefa Dobeše na otevřený dopis k nové státní maturitě 1.“Vlnu kritiky, kterou v posledních dnech vyvolal, vnímám jako uměle vytvořenou.“ Ministr Dobeš zlehčuje snahu o věcně vedenou kritickou diskuzi. 2. „Jen málokdo po zkušenosti s loňskou podzimní generálkou čekal, že státní maturity proběhnou hladce. O to víc jsem rád, že zatím nepřinesly žádné komplikace.“ Ministr Dobeš nevnímá realitu praxe maturitní zkoušky, která s sebou nese mnohé problémy a komplikace. Na některé z nich také upozorňují autoři otevřeného dopisu. 3.“Můj velký dík za to patří především ředitelům a učitelům, kteří… Více »

Boza
Boza
11 years ago

87% možná odpovědělo správně, ale také stojím za tím názorem, že u této otázky byly možné 2 odpovědi a že když se 87% studentů trefilo do (podle CERMATu) správné odpovědi, tak to nevylučuje možnost, že zbylých 13% zvolilo druhou a taktéž správnou variantu! To má 13% přijít o body jen proto, že se netrefili do odpovědi, která se zrovna CERMATu líbí?!!

Lukáš Foldyna
Lukáš Foldyna
11 years ago

Slečna Večerková (pan ministr jí v dopise nemůže přijít na jméno, patrně se ještě nesmířil s tím, že ve včerejší televizní debatě nedokázal čelit jejím argumentům a raději položil telefon) neměla ani tu nejmenší motivaci si zvolit vyšší úroveň maturity. Ministrova argumentace je zcela mimo kontext.

Nohajc
Nohajc
11 years ago

Jiří Lukáš: Moc pěkný rozbor. *THUMBS UP*

Jan Zídek
Jan Zídek
11 years ago

Vážený pane Dobeši, mohl byste mi laskavě osvětlit, proč fakt, že 87% studentů odpovědělo na nějakou otázku správně, „jasně dokazuje, že otázka byla položená jednoznačně dobře“? Bude u jiných sporných otázek stačit, když „správně“ odpoví 80% studentů? Nebo 70%? Jediné, co se dá podle mého názoru z takové statistiky odvozovat je, jak byla otázka obtížná. Nevím, co si pod pojmem „položená jednoznačně dobře“ představujete Vy, ale ani 100% úspěšnost odpovědí by jednoznačně neprokázala, že na otázku existuje jen jedna správná odpověď. K Vašemu dojmu, že kritika je uměle vytvořená, bych rád podotkl toto: Mezi mými kolegy z Akademie věd převládá… Více »

Jura
Jura
11 years ago

Nejsem si zcela jistý, proč se tolik pozornosti obrací k panu Dobešovi, místo k CERMATu, ale osobně ho podporuji. Naposledy jsem ho slyšel mluvit po generálce tuším v Otázkách Václava Moravce a přestože asi nebude z nejbystřejších, konečně se našel někdo, kdo dá věci do pohybu a umožní studentům postavit se sobě navzájem a seřadit „jedničkáře“ ze soukromých škol a „trojkaře“ z gymnázií tak, jak doopravdy patří a možná tak vyfiltrovat, řeknu-li to to přímo, hloupější studenty z vysokých škol, kteří tam přicházejí „na průměr“. Nevidím do toho stejně jako do melounu, ale pochybuji, že otázky v testech vymýšlel pan… Více »

Zdeněk Bělecký
Zdeněk Bělecký
11 years ago

Je zcela zjevné, že kritické argumenty nechtějí být slyšeny a věcná diskuse nebude připuštěna. Tento postoj nemá nic společného s profesionalitou a dokonce už ani s demokracií, to jsou diktátorské praktiky nepříliš osvíceného mocnáře, který si plete státní správu s feudálním lénem. Mám na mysli oba reprezentanty této „vzdělávací politiky“, ředitele Cermatu i ministra. V této situaci už nadále není možné být neosobní a snažit se vést odbornou diskusi. Oba pánové by měli ze svých funkcí rezignovat nebo být odvoláni a celý projekt státních maturit by měl být zásadně revidován.

Lucie
Lucie
11 years ago

Tím,že si studentka dala lehčí verzi naopak ukázala jak je vysoce inteligentní.Místo aby se trápila nad složitostmi, má pravděpodobně maturitu v kapse bez větší námahy.Co se týče mých přátel z Plzeńských gymnázii a že jich zmám destíky,tak si vyšší úroveń nedal ani jedenz nich.ELITA bude pravděpodobně jen v Praze.Reagovala bych i na otázku od studentů….Spíš bych se zeptala na číslo 3. Většina lidí z mé třídy,rodiče,kamarádi dali A.. já jsem dala C.. a i zde je jako správná odpověď uvedená možnost C. Ale vlastně nevím proč.Doufám,že někdo zveřejní i ty ,,správné“ odpovědi z Cermatu,protože nás všechny velice zajímají :D Dobrou… Více »

Dirigent
Dirigent
11 years ago

jaké vědomosti by měl žák, maturant mít??… vědomosti? myslíte IQ a logické uvažování předpokládám.Vědomosti v didaktickém testu z češtiny nehrajou žádnou roli… já jsem se na něj neučil a generálku jsem měl na 85%.. tento předpokládám tak 70% ,ale někteří spolužáci měli 35% a to se mohly přetrhnout.Nejsou to blbci ani nevzdělanci.Jenom čtou pomaleji a nemají moc logického myšlení.Hlavně,že po praktické stránce jsou výborní!! K čemu jim je být výborný ve svém oboru,když neudělají maturitu z ,,českého jazyka?“ A to jsem na zdravotnické škole.kde 2 dny v týdnu je praxe a čeština 2 hodiny týdně.. matika ve 4? vůbec… (maturitní… Více »

Michal J.
Michal J.
11 years ago

„Také jsem zaznamenal, že spoluautorka …se rozhodla pro základní verzi maturity. „…
Pan ministr je psycholog a dobře musí vědět, že tato poznámka je v diskuzi faul a vůbec tam nemá co dělat. Jakmile někdo se pokusí o manipulaci tímto trapně okatým způsobem, jednoznačně dává najevo, že nemá věcné argumenty a uchyluje se podpásovkám. No, hezky se nám pan ministr odkopal.

konarik
konarik
11 years ago

Odpověď připomíná přísloví já o koze a vy o voze.
Všichni si stěžují na kvalitu testů, nikoliv na obtížnost. p. Dobeš nemusí z náročnosti vůbec slevit, stačí donutit Cermat, aby pracoval kvalitně. Přestat brát za bernou minci názor odborníků z Cermatu. Neznám člověka, který by o svém díle prohlásil, že je špatné.

Karen
Karen
11 years ago

pro Michal J. Psychiatr Robert Hare a psycholog Paul Babiak, autoři knihy „Hadi v oblecích aneb Psychopat jde do práce.“, zjistili, že mezi manažery a politiky je mnohem vyšší procento nebezpečných psychopatů, než mezi vězni ve federálních věznicích. To by teprve koukali u nás. Každý rozumí tomu, že se může narodit člověk bez ruky nebo s nějakou tělesnou vadou. Málokdo ale chápe, že se může narodit člověk s poškozeným charakterem. Nebo i bez něj. Když se dostane do vysoké funkce, je zle. 1. Dává okázale najevo svoje znalosti, rád ohromuje množstvím publikací, sečtělostí, citacemi a odkazy. Sází na nedostatečné znalosti… Více »

Kateřina Adámková
Kateřina Adámková
11 years ago

Nejsem si jistá, že budu hrdá na maturitní vysvědčení (jehož tiskopis je údajně plný stylistických a dalších chyb), pokud jej mám dostat za zkoušku, která by neobstála před skutečnými a důvěryhodnými odborníky ani omylem. Já jsem měla povinně rovnou vyšší úroveň – při ústní zkoušce jsem našla ve mně zapůjčeném pracovním listě chybu a překlep, ve slohové práci jsem si vybrala jedno ze dvou nebo tří témat, která alespoň vzdáleně odpovídala tomu, na co jsme byli čtyři roky připravováni a zatnula zuby nad logikou (počet slov či členění na odstavce má větší váhu než samotná kvalita textu atd.). Ohledně didaktického… Více »

Květa
Květa
11 years ago

Jsem jen další v řadě, ale musím to napsat. Slečna Večerková řekla zcela jednoznačně již v úterý v televizi, že konala státní maturitní zkoušku z českého jazyka v obou úrovních! Pan ministr má špatné poradce a neúplné informace, když udělal tak hrubou chybu ve své reakci a „napadl“ ji, že si zvolila pouze nižší úroveň. Vždyť kdo jiný by mohl kvalitně hodnotit oba testy? Slečna Večerková je premiantka prestižního gymnázia, to je z jejího dopisu i vystoupení v televizi víc než zřejmé. A jak se zachoval v televizním rozhovoru s výše uvedenou maturantkou pan ministr? Raději před jejími argumenty utekl… Více »

ES
ES
11 years ago

Arogance, populismus, kvaziargumentace. Co čekat jiného ?

Jarka
Jarka
11 years ago

Myslím, že ministr Dobeš nemá žádné právo kritizovat slečnu Večerkovou za to, že si sama nezvolila obtížnější variantu maturity,nemyslím si že by to nějak více prokazovalo vědomosti studenta, např maturita ve vyšší obtížnosti z ČJ byla primitivnější než verze základní, postavena ale samozřejmě na stejně stupidních otázkách, že by to prověřovalo studenta z jeho vědomostí z ČJ , to ani omylem, studentka Večeřová má zřejmě na mysli, že je to výsměch tomu , co se na prestižním gymnáziu naučila v tomto předmětu a vyšší verze maturity jí k ukázání svých vědomostí určitě nijak nepomohla . Mě je 42 let ,… Více »

Jarka
Jarka
11 years ago

Re: Jura Pane ,,Juro“ nesouhlasím s vámi o přefiltrování studentů pomocí státních maturit. Ty testy jsou postavené tak , že s úrovní znalostí mají jen málo společného, mám právo to posoudit, je mi už přes 40 a studuji dálkově, maturitu jsem si vyzkoušela na vlastní kůži. Přišlo mi naprosto zbytčné, co jsem se ty roky učila, k maturitě jsem to nepotřebovala. Pokud by se mělo na středních školách filtrovat- tak pouze návratem k přijímacím zkouškám a tam bude ta filtrace mít svůj účinek – tam mělo ministerstvo začít. Ne tady s tou pitomostí, co spoustu studentů stojí nervy a odsouvá… Více »

Jura
Jura
11 years ago

Paní „Jarko“, jednak si myslím, že s úrovní, jaká byla letos nastavená, by studenti problémy mít neměli a obsah testů by se měl řešit s CERMATem, ale především bych byl rád, kdyby se české školství vrátilo k uspořádání základní/středoškolské/vysokoškolské vzdělání a nikoli jak to teď v praxi funguje – středoškolské/vysokoškolské. Pokud odborné školy studenty na úroveň maturity nepřipraví, tak by taková škola asi měla být bez maturity. Otázka toho, že nemáme dostatek škol pro lidi šikovné „na ruce“ (kterých si vážím stejně, jako vysokoškolských studentů), by byla asi na jiné povídání. Možná by se tedy měla prozatím těmto školám maturita… Více »

Hana Turčanová
Hana Turčanová
11 years ago

Nebudu opakovat argumenty, které už zde byly uváděny. Souhlasím naprosto s tím, že kvalita ( nikoliv obtížnost) je diskutabilní. Když jsem četla otázky z ČJ typu již známé březí vlčice a podobně, chvilku jsem vážně váhala o svém duševním zdraví nebo jestli to má být kulturní vložka na pobavení studentů….Mám dvě maturity a vysokou školu, ale statečně přiznávám, že se zvládnutím některých „logických“ otázek bych měla problémy. Myslím, že po včerejším vševypovídajícím představení pana Zeleného v Hydeparku na ČT24 už snad nebude problém s utajováním čehokoliv a snad se dozvíme nejen testy a správná řešení, ale i jména odborníků, kteří… Více »

Andrea
Andrea
11 years ago

Co se týče ukázky z knihy Bylo nás pět od Karla Poláčka, domnívám se, že problém s nejednoznačností mohl nastat právě u studentů, kteří knihu četli. Jedna z odpovědí byla, že vypravěčem úryvku je Karel Poláček, což je pravda (těm, kdo znají knihu blíže není třeba vysvětlovat), ale o správnou odpověď se zde pravděpodobně nejednalo. Je tedy pro úspěšné absolvování testu na nižší úrovni nemít pokud možná žádné znalosti? Přijde mi, že právě ty kolikrát komplikují odpověď na otázku.

Jarka
Jarka
11 years ago

RE: ,,Jura“ Celkem Vám rozumím, ale s těmi odbornými školami jistě pravdu nemáte, můj syn studuje elektrotechniku , nejsem si zcela jistá zda by student gymnázia lehce zvládal předměty jako je strojírenství , elektrotechnika, studují všechny předměty jako jiná střední a k tomu odborné a abychom docenili jejich kvality do budoucna ,měli by maturovat státně hlavně z těch odborných, a ta maturita by měla mít hlavu a patu. Chceme z nich mít přece odborníky ne ? Nebo si opravdu myslíte , že by neměli mít maturitu? Nebo si vemte zdravotní školu- ta je opravdu těžká, daleko těžší než gymnázium- latina… Více »

Jura
Jura
11 years ago

Myslím, že právě takové školy by maturitu mít neměli, nebo lépe řečeno, ji nepotřebují. Nikdo se jich nebude ptát co umí z dějepisu a pravděpodobně ani z češtiny, ale co umí z oboru a maturita z předmětu jako strojírenství, to by byly vyhozené peníze za přípravu testů pro tyto předměty, které by skládalo velmi malé procento studentů. Odborníci by měli mít výuční list nebo něco na ten způsob, který by o nich říkal „umím tohle a tohle“ a maturita by měla být zaměřena na ty základní předměty. Pan Dobeš zase jako ministr nemusí být jazykovědec aby byl člověk na svém… Více »

Jarka
Jarka
11 years ago

Nechme pane Juro diskuze, myslím že jste právě sdělil ,že tím pádem mohou mít maturitu jen studenti gymnázií, protože jinak všechny školy jsou nějak zaměřené a to jste snad říct nechtěl, nemůžete myslet vážně takový nesmysl, že by na elektrotechnice neměli mít marutitu , nebo na zdravce. Takže by pak neměli mít nárok jít na vysokou, pokud by o to měli zájem. Znám spoustu holek co dělali sestřičku a za rok za dva šli na medicínu. Jasně , že se jich nebudou nikde ptát co umí z dějepisu a o tom to právě je, tady je kámen úrazu , že… Více »

Ivan
Ivan
11 years ago

Jurovi.

Tady se,pane Juro ukazuje,že je dobré si nejdříve definovat co je vzdělání.Jaké vzdělání má mít student odborných škol a následné výstupy (vysvědčení,maturita apod.) Proč nezavést maturitu podle specializace? „Stavař“ má diplom podle svého zaměření a psycholog též podle svého zaměření.

učitel český
11 years ago

Základní omyl Dany Večerkové je představa, že pan ministr školství Josef Dobeš je schopen porozumět textu alespoň na úrovni, kterou požaduje od studentů právě státní maturitní zkouška.
Doufám, že Dana Večerková i EDUIN budou trvat na vysvětlení, jak je možné, že CERMAT poskytl soukromá data Dany Večerkové (že skládala maturitní zkoušky, jaké zkoušky skládala) třetí osobě (Josefu Dobešovi).
Pokud je to v pořádku, tak je CERMAT na požádání komukoli sdělit, kdo skládal státní MZ a z jakých předmětů. Pokud to není v pořádku, tak byl porušen zákon.

Jana
Jana
11 years ago

Dano,
díky, udělala jste to, co jsme my, učitelé, měli udělat už dávno. Místo toho jsme jen tiše nadávali ve sborovnách… Držím vám palce!!!

Pavel
Pavel
11 years ago

Slečno Dano Večerková,
po dvaadvaceti letech je to zase tady:
„V zadne zemi, v zadne zemi, v zadne zemi ani rozvojove, ani v socialisticke, ani v kapitalisticke neexistuje to, aby patnáctileté děti urcovaly, kdy ma odejit prezident, nebo kdy ma prijit a kdo jim ma byt,“
http://www.youtube.com/watch?v=YZuCECah6-w
Štěpán nebo Dobeš, tady je nutno zvolat slavné Cambronovo: Merde!
Držím Vám palce!

Jana
Jana
11 years ago

Velmi příhodné srovnání, Pavle, arogance Dobešova stejně jako Štěpánova, mezi nimi jen necelé čtvrtstoletí… tak chutná moc…

Piosl
Piosl
11 years ago

Maturitní početní úlohy ministra Dobeše „Až za čtyři roky vyprší Cermatu smlouvy na rozvoz maturit do škol, tak se překlopí jednoduchá a levná elektronická forma zkoušky i na střední školy. Teď máme čtyři roky na to, abychom vybavili střední školy počítači,“ říká ministr Dobeš ve svém rozhovoru s Davidem Váchalem v deníku Metro dne 6. června 2011. Ale když se řekne „A“, mělo by se říci i „B“. Každá střední škola má vybavenou počítačovou učebnu a sice v přibližném poměru 1:4, pokud bereme počet tříd v ročníku na počet počítačů. Máme-li tedy ve škole dvě třídy v jednom ročníku, tedy… Více »

Ajťák
Ajťák
11 years ago

Vážený Piosl (-e),
v zadání početního úkolu máte závažnou chybu, a to ve větě „Nechť je průměrná cena jednoho počítače 15.000,- Kč…“ Jste již dostatečně zkušený na to abyste věděl, že comp za patnáct hadrů, zvláště když se vypíše pod hlavičkou „maturita do škol“ výběrové řízení, může daňové poplatníky přijít bratru na trojnásobek. Zvlaště, když to vyhraje firma Autoremont nebo jí podobné. Račte si to opravit.

Lenka
Lenka
11 years ago

Z vlastních zkušeností se studiem v zahraničí i ze zkušeností mých přátel mohu říci, že úroveň vzdělání českých studentů (mluvím o studentech gymnázií, o studentech jiných typů škol to nemohu objektivně zhodnotit) převyšuje úroveň našich vrstevníků ve světě. Takže mi připadá, že nám v poslední větě vyjádření pan ministr prozradil, že vůbec neví o čem mluví.

Jana Puchýřová
Jana Puchýřová
11 years ago

Zveřejnění testů i odpovědí je nutné požadovat!
Prý to dle p. ministra prodraží maturity v příštím roce o 2-3 milony Kč.
Pedagogové, žádejte za každý Vámi vytvořený test (kterým nesete svou kůži na trh denně) stejný honorář jako dostávají ananymní odborníci CERMATu.

Zdeněk Jakl
Zdeněk Jakl
11 years ago

Od zveřejnění základních záměrů reformátorů a vzniku příslušných vyhlášek se k projektu tzv. státních maturit kriticky vyjadřovaly stovky respektovaných teoretiků i úctyhodných pedagogů z praxe. Skutečnost, že tyto hlasy byly zcela ignorovány a že byl sporný experiment realizován ve stávající podobě, potvrzuje u nás bující aroganci mocných, svědčí ale také o nezodpovědnosti a zbabělosti té skupiny učitelů a ředitelů škol, která ke zvrácenému a předraženému projektu reformy maturit mlčela nebo s ním dokonce kolaborovala. Celé dílo pak ochotně zpeněžil agresivní byznys. Je dobře, že nyní sílí hlas skutečných obětí experimentu – studentů SŠ a otevírá se tak naděje, že dojde… Více »

Jiří
Jiří
11 years ago

Jděte víte kam.. protože je na tomto projektu vše špatně… no tomu se ani nedá říkat projekt… to je žel jeden z největších omylů v dějinách lidstva :( školy a úroveň jednotlivých škol se nedá srovnávat….

Kateřina Adámková
Kateřina Adámková
11 years ago

Ještě je pořád čas spojit všechny odpůrce, proklít ty, kteří si říkají „je to za námi, už je to jedno“ (někteří mí spolumaturanti) a prosadit svou (správnou) věc. :D Ne, teď vážně – přece to takhle nemůžeme nechat, ani my, maturanti, ani kantoři a ředitelé, ani lidé, kterých se maturita přímo netýká, ale zajímají se o ni a mají výhrady…