Děti ve škole motivuje k práci hlavně pocit úspěchu a smyslu toho, co dělají.

27. 2. 2013
EDUin
CMoV_250

Publikujeme závěry druhého debatního tématu věnovaného motivaci žáků a studentů učit se nové věci.

Praha, 27. února 2013 – Změny v organizaci vyučování, způsobu hodnocení a podpora učitelské profese. To jsou opatření, která jako potřebná vyplynula z druhé třítýdenní debaty na stránkách ceskomluvi.cz, která hledala odpověď na to, co děti ve škole přitáhne k práci a co je naopak otráví. Shrnující text bude po dva týdny vystaven k připomínkování a pak se stane součástí materiálu, který bude předán Ministerstvu školství na konci půlroční kampaně Česko mluví o vzdělávání.

V rámci třítýdenní debaty na téma Jak zvýšit zájem dětí a studentů učit se nové věci? byly položeny tyto otázky:

 • Víme, proč naše děti škola tak často nebaví?

 • Co udělat pro to, aby škola byla vhodným místem pro učení?

 • Jak může učitel zvyšovat zájem jednotlivých žáků o učení?

 • Jakou roli hraje v ochotě učit se předškolní vzdělávání?

 • V čem je škola pro učení jedinečná a kde už ji nahradil okolní svět?

 

Z debaty vyplynulo:

 • Za klíčový nástroj motivace je považována smysluplnost výuky z hlediska žáka a studenta, jeho šance zažít pocit úspěchu.

 • Druhým zásadním faktorem je osobnost učitele, jeho zápal pro věc, ale také pochopení, že každý žák je jiný, má jiné zájmy a je s ním třeba odlišně zacházet.

 • Velkou roli hraje schopnost učitele organizovat výuku tak, aby mezi sebou děti spolupracovaly a učily se navzájem.

 • Nutné jsou změny ve způsobu hodnocení. Důraz na formativní hodnocení, více rychlých zpětných vazeb, méně srovnávání a známkování, více spolupráce.

 • Učení dnes rozhodně neprobíhá jen ve škole a pedagog musí umět využít pro motivaci dětí k práci i to, co je zajímá a co se naučí mimo školu.

 

Menšinové názory:

 • Při snaze o lepší motivaci dětí nesmí dojít k potlačování akademicky pojatého vzdělávání ve prospěch praktické využitelnosti znalostí.

 • Musíme udržet vědomí, že škola je vzdělávací ústav, jeho hlavním smyslem je učení. Je chybné se tvářit, že učení je druhotné a důležitá je dnes hlavně výchova a to, že se děti budou ve škole dobře cítit.

 

Co to znamená z hlediska cílů vzdělávání a vzdělávací politiky:

 • Zajistit, aby předpisy a metodická podpora učitelů umožňovaly změnit způsob organizace práce v hodinách a způsob hodnocení.

 • Navrhovat taková opatření, která povedou ke vzniku sociálně pestrých třídních skupin, v nichž může docházet ke vzájemnému učení a rozvoji sociálních kompetencí.

 

 

Dalším diskusním tématem je otázka: Je pravdivé tvrzení, že na našich školách příliš brzy rozdělujeme děti na „schopné“ a „méně schopné? Debatu můžete sledovat ZDE.

 

Tomáš Feřtek, tiskový mluvčí EDUin, řekl: „Debaty se celou dobu točily fakticky kolem jednoho bodu. Děti motivuje, když jim jejich práce ve škole dává smysl a když se týká i mimoškolní reality. Dnešní děti nerady dělají něco jen ´pro paní učitelku´. Mnozí pedagogové tohle chápou a umí to využívat. Uvítali by ale ze strany ministerstva metodickou podporu a některé změny v organizaci vyučování – například jednodušší možnost změny délky hodiny než striktních 45 minut. Za nutné považují ale i změny v hodnocení a větší důraz na kooperaci a spolupráci.“

Kontakty:

· Tomáš Feřtek, tiskový mluvčí EDUin, o. p. s.

e-mail: tomas.fertek@eduin.cz , mobil: 602 687 016

 

Poznámky pro editory:

 • Průběh diskuse můžete sledovat ZDE.

 • Starší tiskové zprávy o kampani ČMoV najdete ZDE.

 • Česko mluví o vzdělávání je půlroční projekt podpořený Nadací OSF, Google ČR, IBM ČR, Microsoft ČR, Scio.cz a In Born.  Jeho cílem je informovat prostřednictvím diskusí a médií co nejširší veřejnost o aktuálních problémech vzdělávání a zvýšit tak tlak na politickou reprezentaci, aby hledala adekvátní řešení.

 • EDUin je obecně prospěšná společnost, která se věnuje problematice vzdělávání a jejíž snahou je informovat veřejnost o všem důležitém, co se děje ve školství a vzdělávání. EDUin, o. p. s., byla založena v květnu 2010 a realizuje a připravuje několik informačních a osvětových projektů. Více se dozvíte na www.eduin.cz.

 

 

 

logo-author
Našli jste v článku chybu? Napište nám, prosím, na korektor@eduin.cz.
 

Mohlo by Vás zajímat

Listovat všemi články