Digitální odznaky vám umožní snadno doložit vzdělání i zkušenosti

13. 2. 2014
EDUin
Untitled-111

Trend digitálních odznaků dorazil i do České republiky. K čemu nám tahle novinka může být dobrá? Digitální odznaky umožňují doložit úspěchy a zásluhy z různých oblastí: vzdělávací, volnočasové i pracovní. Jejich výhodou oproti papírovým certifikátům je snadná ověřitelnost a univerzální použití. Lze je prezentovat na vlastním webu, sociálních sítích nebo je zahrnout do životopisu. Myšlenka digitálních odznaků pochází z USA, na nejznámější platformy pro jejich udělování se můžete podívat ZDEZDE.

Současný trh práce s sebou nese častější změny v kariérní dráze a vyžaduje, abychom uměli přesvědčivě doložit a prezentovat své profesní zkušenosti a vzdělání. Zpravidla poslouží klasický životopis, řada lidí má také profil na profesní sociální síti LinkedIn. Čím dál běžnější jsou portfolia, v nichž máte pohromadě veškerá svá osvědčení a vysvědčení, reference a další doklady. Z podobné myšlenky vycházejí i digitální odznaky. Oproti papírovým dokumentům však mají ohromnou výhodu –elektronická podoba jim dává všestrannější použitelnost.

Digitální odznak není placka na klopu
Díky grafické podobě je soubor odznaků přehledný a umožňuje vizuálně atraktivní prezentaci. Hlavní předností digitálních odznaků však není to, že si jimi můžete vyzdobit web nebo se pochlubit na Facebooku, ale skutečnost, že se jedná o snadno ověřitelný doklad. Součástí odznaku jsou údaje o instituci či osobě, která vám odznak udělila, a také kritéria pro jeho udělení. Různé odznaky mají různou váhu: odznak za dvacetileté úspěšné působení v dobročinné organizaci má jinou hodnotu než odznak získaný za účast v jednodenním semináři. Tyto údaje se z odznaku dozvíte na jedno kliknutí.

Myšlenka odznaků vznikla před zhruba třemi lety ve Spojených státech a v dnešní době existuje celá řada platforem, které udělování odznaků umožňují. Nejznámější je web Open Badges, dalším příkladem je badg.us. Odznaky jejich prostřednictvím udělují desítky nejrůznějších institucí, mezi nimiž jsou muzea, organizace zajišťující profesní rozvoj učitelů, e-learningové portály i státní univerzity. Digitální odznaky uděluje také například americká Khan Academy.

První českou platformou, která umožňuje získávání digitálních odznaků, je Veriod.cz. Po registraci si zde můžete vytvořit vlastní profil, kde budou k vidění vaše odznaky a údaje o tom, za co jste je získali. Můžete se registrovat i jako udělovatel odznaků, vybrat nebo vytvořit grafickou podobu vašeho odznaku a specifikovat kritéria pro jeho udělení. Získané odznaky můžete seskupovat do souborů, podle toho, komu je chcete prezentovat. Chcete-li vést modelářský kroužek, své kompetence budete dokládat jinými odznaky, než v případě zájmu o pozici správce počítačové sítě v místní škole.

Odznaky dodávají hodnotu znalostem nabytým mimo školu
Skeptici mohou namítnout, že se jedná jen o jakési sbírání odznáčků, v praxi však mohou digitální odznaky nabídnout užitečnou alternativu ke „sběratelství známek“ ve školách. Koncept digitálních odznaků totiž vychází ze skutečnosti, že učení se neodehrává jen ve škole, ale i mimo její zdi a ideálně po celý život. Odznaky stvrzují hodnotu takto získaných znalostí a zkušeností a dodávají důvěryhodnost neformálnímu učení. Myšlenka odznaků vzešla z herního prostředí a díky hravému aspektu mohou odznaky motivovat děti k učení efektivněji než samotné známky.

V českém kulturním prostředí nejspíš chvíli potrvá, než si digitální odznaky získají oblibu a vznikne síť institucí, které je budou udělovat. Nemalou roli tu hraje význam přikládaný papírovým osvědčením a oficiálním razítkům. Nicméně situace učitelů, kteří nemají ten jediný požadovaný diplom a hrozí jim odchod ze školy, ukazuje, že způsob, jak uznat odborné kompetence, zkušenosti a znalosti získané mimo vysokou školu, potřebujeme i v České republice. Zda to budou digitální odznaky nebo něco jiného, to ukáže čas – a veřejná debata, která je v tomto ohledu nanejvýš potřebná.

logo-author
Našli jste v článku chybu? Napište nám, prosím, na korektor@eduin.cz.
 

Mohlo by Vás zajímat

Listovat všemi články