Do škol má nově přijít i „wellbeing“. Není jasné, jak na to

15. 9. 2022
EDUin
IMG_3180

Velkou revizí rámcových vzdělávacích programů (RVP) se má do školní výuky dostat též důraz na tzv. wellbeing (pocit tělesné a duševní pohody). V českém prostředí nicméně pro výuku wellbeingu zatím chybí metodická opora, upozorňují zástupci České odborné společnosti pro inkluzivní vzdělávání (ČOSIV). Přicházejí proto s novou metodikou. Text vyšel na zpravodajském webu Novinky.cz.

autor: Filip Šára

Škola by měla žákům pomoci naučit se o svůj wellbeing celoživotně pečovat, píše ČOSIV v aktuální tiskové zprávě. To zahrnuje schopnost pracovat se svými emocemi, udržovat respektující vztahy, uplatnit své silné stránky, plánovat, řešit problémy či zvládat stres.

Učitelé tak budou stát před úkolem, jak k tomuto širokému tématu ve svých hodinách přistoupit.

Odborná společnost pro inkluzivní vzdělávání proto připravila metodiku 4R, která učitelům základních a středních škol poskytuje chybějící metodickou podporu.

Respekt, rozmanitost, rovnost a resilience

„Metodika 4R – Respekt, Rozmanitost, Rovnost & Resilience (v psychologii odolnost, schopnost vzdorovat nepříznivým silám, zvládat nepříznivé situace a překonávat krize  pozn. red.)  – nabízí školám ucelený soubor aktivit pro žáky od 1. tříd ZŠ až po poslední ročníky SŠ zaměřených např. na rozvoj emoční gramotnosti, silné stránky osobnosti, řešení problémů, zvládání stresu nebo poznávání vlastní identity. Tematických oblastí je celkem osm a prolínají se všemi ročníky,“ popsala manažerka projektu Veronika Bačová.

Podle ní metodiky učitelům pomohou otevírat i témata, která jsou ve školním prostředí relativně nová – třeba gender, pozitivní vnitřní dialog nebo vyhledání pomoci.

Soubor metodik 4R pochází původně z Austrálie, kde je oficiálním zdrojem pro naplňování kurikula. Odborníci z ČOSIV jej se souhlasem autorů přepracovali pro podmínky českého prostředí. S nynějším novým školním rokem se má začít pilotně ověřovat v různých typech škol v Praze a Mostě, celkem ve třech školách.

„Soubor je výjimečný tím, že pokrývá celé základní a střední vzdělávání a navazuje na konkrétní očekávané výstupy RVP. V pilotním projektu jej proto testujeme ve všech ročnících základní školy, na střední škole i odborném učilišti,“ dodala Bačová.

Předcházet i šikaně

Ve všech zapojených školách plánuje ČOSIV proškolit učitele ve využívání metodik a jejich pilotáž bude průběžně vyhodnocovat. Důležitá má být reflexe učitelů i žáků. Po skončení pilotního období ČOSIV zapracuje připomínky a metodiky poskytne k dispozici zdarma všem školám, které o ně budou mít zájem.

Programy zaměřené na rozvoj sociálních a emočních dovedností pomáhají podle slov předsedkyně ČOSIV Lenky Felcmanové ve škole vytvářet bezpečné prostředí, předcházet šikaně nebo užívání návykových látek. Žáci pak mají lepší podmínky pro učení a dosahují i lepších vzdělávacích výsledků.

„Program 4R pomůže dětem, aby si do dospělosti odnesly důležité znalosti, dovednosti a postoje, které jim pomohou vést naplněný a spokojený život a úspěšně překonávat překážky, které je na jejich životní cestě potkají. Uplynulé dva roky nám jasně ukázaly, že je to velmi potřebné,“ poznamenala Felcmanová.

Co vlastně znamená rozvoj sociálně-emočních dovedností?

Proces, jehož prostřednictvím si děti a mladí lidé vytvářejí a učí se uplatňovat znalosti, dovednosti a postoje potřebné k tomu, aby dokázali:

  • porozumět emocím a zvládat je
  • stanovit si pozitivní cíle a dosáhnout jich
  • cítit a vyjadřovat empatii
  • navazovat a udržet pozitivní vztahy
  • přijímat zodpovědná rozhodnutí
  • rozvíjet odolnost a schopnost zvládat změny
  • vytvářet pozitivní genderové normy
  • přispívat ke společenské soudržnosti
logo-author
Našli jste v článku chybu? Napište nám, prosím, na korektor@eduin.cz.
 

Mohlo by Vás zajímat

Listovat všemi články