Doporučení SKAV školám k online výuce

ilustrační foto (c) brad flickinger (CC BY 2.0)

Stálá konference asociací ve vzdělávání (SKAV) vydala sadu doporučení pro online výuku, včetně pojmenování problémů a návrhů na jejich řešení. V závěru dokumentu můžete najít řadu tipů pro online vzdělávací zdroje využitelné při výuce i sebevzdělávání. Dokument v pdf si můžete stáhnout ZDE.

Nucený přechod škol k distanční výuce v době globální pandemie vyvolává mnoho otázek a problémů – například úbytek příležitostí pro učení prostřednictvím přímých sociálních kontaktů a přímých zkušeností s okolním světem. Můžeme na něj nahlížet i jako na příležitost posunout kvalitu vzdělávání skokově vpřed. Digitální technologie nám v tomto posunu za předpokladu, že je budeme využívat uváženě a kvalifikovaně, mohou významně pomoci a mohou posloužit nejen k vzdálené interakci, kde leží současné těžiště jejich využívání, alei k posílení individualizace výuky. Mohou pomoci učitelům lépe vnímat potřebu přenášet odpovědnost za učení na učící se (čehož se nedosáhne pouhým přísunem úkolů)  a podněcovat je k využívání širšího spektra online zdrojů učení.

SKAV cítí potřebu se ke vzniklé situaci vyjádřit a naznačit členy prodiskutovaná doporučení.

Problémy:

 1. Školy se do situace nutného přechodu na online (distanční) výuku dostaly ve většině případů ne vlastní vinou nepřipravené (viz zpráva UP – Učitelé tápou, jak převést výuku do online prostředí. Může za to neplnění závazků vlády). Přesto se velké množství učitelů s úspěchem snaží se v rámci svých možností se vzniklou situací vyrovnat.
 2. Zásadní problém našeho školství, tj. růst nerovností, se tímto ještě více prohloubil (kdo byl připraven, jde mu to, kdo nebyl, tápe). Je nezbytné všem tápajícím poskytnout pomocnou ruku. Nutno konstatovat, že to se ve značné míře děje a že hned několik členských organizací SKAV se na této činnosti podílí (viz Odkazy na konci dokumentu). V první řadě je třeba řešit situaci žáků, kteří nejsou dostatečně vybaveni použitelnými přístroji.
 3. Vzniklé problémy zřetelně ukazují slabiny vysoké decentralizace vzdělávacího systému ČR, jemuž se díky absenci metodického vedení škol nedaří realizovat vhodné postupy směrem ke snižování nerovností a naplňování individuálních potřeb všech žáků.
 4. Vzniklá situace názorně ukazuje, k jakému posunu v kompetencích pro život dochází, což je nutně třeba propojit s hlavními prioritami Strategie 2030+. Tato skutečnost má celou řadu dalších souvislostí (např. revize RVP, výuka informatiky, příprava učitelů, využívání širokého spektra zdrojů učení – jak digitálních technologií, tak osobních interakcí s komunitou, společenským životem, veřejným prostorem, přírodou apod.).
 5. Za vzniklé situace mnoho organizací nabízí školství volně k dispozici své jinak komerční produkty. Je rozumné této nabídky využít, ale zároveň je vhodné důkladně zvážit, aby to, co začne škola používat, bylo dlouhodoběji udržitelné. Je dobré i v době krize, kdy je potřeba rychle jednat, myslet koncepčně.

Návrhy:

 1. Koordinovat činnost učitelů v rámci školy tak, aby svými požadavky děti a rodiče nezahltili.
 2. Nesnažit se za každou cenu naplnit všechny požadavky dané ŠVP (probrat veškeré učivo).
 3. Existující nástroje online komunikace mezi učitelem, žáky a rodiči považovat za základ, na němž je třeba stavět online výuku a dále ho rozšiřovat.
 4. Poskytovat pravidelně zpětnou vazbu, která nebude spočívat pouze ve známkování – telefonicky tam, kde jiný kontakt nefunguje (pravidelně být v kontaktu s každým žákem).
 5. Vnímat online technologie jako nástroj pro podporu sebeřízení žáků, tj. umožnit žákům samostatně plánovat svůj proces učení na základě stanovených cílů a kritérií.
 6. Využít technologie, aby podpořily všechny žáky a současně posilovaly tolik chybějící sociální interakci mezi žáky (umožnění vzájemné komunikace mezi žáky, práci                      v týmech, řešení projektů, budování atmosféry pro učení…).
 7. Když komunikace nefunguje, zkusit oslovit neziskovou organizaci, sociální službu nebo jinou existující podporu.
 8. Připravovat integraci kombinovaného (prezenční + online) vzdělávání do činnosti škol, podpořit revizi RVP pro informatiku a dokončit nesplněné požadavky Strategie digitálního vzdělávání z roku 2014 (včetně personálního vybavení škol a technické infrastruktury). Po ukončení krize nedopustit návrat do původního stavu.

Stávající situaci musíme chápat jako příležitost změnit mnoho věcí k lepšímu a posunout naše školství do moderní doby, v níž je většina lidských činností určitým způsobem podporována digitálními technologiemi. Zároveň je třeba nezapomínat, že nedílnou součástí učení jsou přímé sociální kontakty a přímé zkušenosti s okolním světem. Právě přechod na online výuku skokem by měl být podnětem, který mnoha lidem otevře oči a pochopí, že se cíle našeho vzdělávání proměňují. Je příležitostí, která by mohla ukázat žákům, jak důležité je celoživotní poznávání nových věcí včetně toho, že je to na nich samotných, zda se na tuto cestu vydají (viz 10. bod Desatera). Je šancí, která může mnohé učitele dovést k modifikaci svých zažitých postupů. Celou českou společnost nutí přehodnotit roli a schopnosti učitele.

A je impulsem ukazujícím smysl připravované Strategie 2030+.

 

Užitečné odkazy:

Členské organizace SKAV podepsané pod tímto doporučením:

AISIS, Asociace malých inovativních škol, Asociace předškolní výchovy, Asociace svobody učení, z. s., Česká asociace science center, Česká odborná společnost pro inkluzivní vzdělávání, Člověk v tísni, Mezinárodní cena vévody z Edinburghu, JA Czech, Jules a Jim, JOB – spolek pro inovace, Jednota školských informatiků, Kritické myšlení, z. s., NaZemi, Otevřeno, z. s., SSEV Pavučina, Post Bellum, Step by step ČR, TEREZA, vzdělávací centrum, z. ú., Učitelská platforma, Ústav pro studium totalitních režimů

 

Připojit se sOdebírat komentáře
Upozorňovat mě na
guest
5 Komentáře
nejstarší
nejnovější nejlépe hodnocené
Inline Feedbacks
View all comments
Oldrich Botlik
Oldrich Botlik
2 years ago

Mám připomínku k problému č. 3 a pokládám ji za zásadní. (začátek citace) 3. Vzniklé problémy zřetelně ukazují slabiny vysoké decentralizace vzdělávacího systému ČR, jemuž se díky absenci metodického vedení škol nedaří realizovat vhodné postupy směrem ke snižování nerovností a naplňování individuálních potřeb všech žáků. (konec citace) Řadě škol se realizování vhodných postupů „směrem ke snižování nerovností a naplňování individuálních potřeb všech žáků“ naopak docela dobře daří. Domnívám se, že mohou být úspěšné právě DÍKY decentralizaci. Nechápu, kde berou autoři textu jistotu, že centralizovaný systém by dokázal metodicky vést školy vhodným směrem. Vždyť si nedokázal V PŘEDSTIHU poradit ani s… Více »

Bořivoj Brdička
Bořivoj Brdička
2 years ago
Reply to  Oldrich Botlik

V textu mluvíme o decentralizaci spojenou s nedostatečnou met. pomocí. Je zcela jisté, že decentralizace spojená s cílenou pomocí těm, kteří ji potřebují by mohl být jeden z kýžených cílů. Rozhodně nevoláme po centralizaci. V pozadí je potřeba středního článku. Jakkoli nechci obhajovat kabinety SYPO, ten informatický se v posledních dnech opravdu snaží poskytovat podporu pro online výuku. Řekl bych, že může být prototypem rozumného řešení.

Josef Soukal
Josef Soukal
2 years ago
Reply to  Oldrich Botlik

Když lidé dlouhá léta spojení se soukromým testovacím byznysem komentují cokoli v souvislosti se státní maturitou, měli by svoji zaujatost přiznat už u svého jména. O. Botlík by už měl konečně začít léčit svoji obsesi z mé osoby, popř. z ASČ, jíž bylo místo nabídnuto. Každopádně jeho komentář ukazuje jednak naprostou neznalost toho, co a jak mají NK v náplni práce. jednak neschopnost se oprostit od „vlivového“ způsobu myšlení, bohužel v současném českém vzdělávání hluboce zakořeněného. Nebudu mu vysvětlovat dnes už naprosto evidentní skutečnost, že centrální přijímací zkoušky jsou ve srovnání s dřívějším stavem pro žáky požehnáním a že státní… Více »

Oldrich Botlik
Oldrich Botlik
2 years ago
Reply to  Josef Soukal

ASČ, jíž bylo místo nabídnuto Nabízení místa je v tomto případě naprosto nevhodný postup, zvláště bylo-li nabídnuto spolku, jehož představitelé se nijak netají nesouhlasem se státní vzdělávací politikou v oblasti základního a středního školství. A představitelé Asociace středoškolských češtinářů (ASČ) se jím rozhodně netají. Někteří jiní členové Národních metodických kabinetů pro ČJL, resp. pro M procházeli konkursem. Nevím, jak byl náročný, ale minimálně o části z nich lze říct, že do takového grémia patří a není se třeba obávat, že je budou znevěrohodňovat a kontaminovat už pouhým svým členstvím. Pro pana Brdičku: Členy kabinetu pro informatiku neznám a nevyjadřuji se… Více »

Josef Soukal
Josef Soukal
2 years ago
Reply to  Oldrich Botlik

NK není převodová páka moci, to si O. Botlík spletl dobu. Nehledě na další „nepřesnosti“. Ale můj čas je opravdu drahý na to, abych ho s lidmi typu O. Botlíka ztrácel byť o vteřinu víc, než je pro odpovědi na jejich pokusy o dehonestaci nutné.