Doporučení veřejné ochránkyně práv k naplňování práva na rovné zacházení v přístupu k povinné školní docházce

14. 1. 2016
EDUin
Anna_-abatov-_at_Duha_nad_Brnem_Opening_Party_2001a

Publikujeme doporučení, která dnes vydala kancelář ombudsmanky Anny Šabatové ve věci naplňování rovného přístupu k povinné školní docházce. Doporučení vznikají v reakci na dotazy rodičů, neziskových organizací a představitelů samospráv na kritéria pro přijímání žáků do základních škol. Kompletní materiál v pdf si můžete stáhnout ZDE. Kromě samotných doporučení dokument obsahuje výklad toho, co to znamená právo na vzdělávání a rovný přístup k němu, či jak probíhá řízení o ne/přijetí žáka ke vzdělávání. Grafickou přílohu si můžete stáhnout ZDE.

Shrnutí doporučení k naplňování práva na rovné zacházení v přístupu k povinné školní docházce

Doporučení pro ředitelky a ředitele škol

 • Před zápisem požádejte svého zřizovatele o seznam spádových dětí, pokud
  jste ho dosud neobdrželi.
 • Při zápisu postupujte otevřeně . Vytvořte přátelskou a férovou atmosféru.
 • Organizujte zápis tak, aby se před školou ani v ní netvořily nedůstojné fronty.
 • Předem informujte rodiče o kritériích, podle kterých budete rozhodovat.
 • Ověřte, zda za dítě u zápisu jedná oprávněná osoba.
 • Nikoho ústně neodmítejte. Pomáhejte rodičům s vyplněním žádosti. Je to Váš
  zákonný úkol.
 • Nikdy nepřijímejte dítě nespádové na úkor spádového. Porušili byste školský
  zákon.
 • Pokud počet spádových dětí, které se dostaví k zápisu, převyšuje kapacitu
  školy, můžete některé z nich upřednostnit podle předem stanovených kritérií.
 • Komunikujte se zřizovatelem a ostatními školami, aby se tato situace
  v budoucnu neopakovala.
 • Některá kritéria zvýhodňující určité děti (např. odklad školní docházky, starší
  sourozenec ve škole, absolvování mateřské školy při základní škole) mohou
  být v souladu se zákonem. Záleží na konkrétní situaci dítěte a školy.
 • Nepodmiňujte přijetí dítěte výsledkem testu školní zralosti. Zápis nejsou
  přijímací zkoušky.
 • Při rozhodování se vyhýbejte podezřelým kritériím (výsledek testu školní
  zralosti, členství ve sportovním klubu spolupracujícím se školou, pořadí
  přihlášky, vzdálenost bydliště dítěte od školy, bezproblémový sourozenec).
 • Nelze-li děti vybrat podle přípustných kritérií, losujte. Jedná se o spravedlivé
  řešení.
 • Pokud dítě odmítnete, vydejte rozhodnutí, řádně ho odůvodněte a doručte.

Doporučení pro rodiče budoucích prvňáčků

 • Zjistěte si ve škole kritéria, podle kterých budou ředitelka i ředitel školy
  při zápisu rozhodovat. Pokud něčemu nerozumíte, obraťte se ihned na školu
  i na obec (zřizovatele).
 • Přítomnost dítěte a rodiče u zápisu je Vaše právo, nikoliv povinnost.
 • Své dítě nemusíte nechat testovat.
 • Sdělte škole pouze údaje, které jsou nezbytné k rozhodnutí. K těm nepatří
  údaje o státním občanství dítěte, Vašem vzdělání i profesi.
 • Hlásí se na tutéž školu více spádových dětí, než je její kapacita? Škola může
  některé děti upřednostnit před Vaším za předpokladu, že použije rozumná
  kritéria a Vy můžete požádat o přijetí do jiné školy, která Vašemu dítěti rovněž
  zaručuje právo na přednostní přijetí.
 • Má-li dítě hlášen trvalý pobyt ve školském obvodu školy, nemůže být
  odmítnuto ve prospěch dítěte, které má trvalý pobyt mimo školský obvod.
 • Neměňte místo trvalého pobytu dítěte účelově před zápisem. Paralyzujete
  školy, které si pak neví rady s kapacitou.
 • Pořadí přihlášky není rozhodující. První přihláška má stejnou hodnotu jako ta
  poslední.
 • Losování je možná tvrdé, ale v případě nedostatečné kapacity školy
  nejspravedlivější řešení. Neodmítejte ho, ale žádejte, aby bylo transparentní.
 • Nenechte se ústně odbýt na zápise. Škola má povinnost Vám pomoci
  s podáním žádosti a má také povinnost v případ nepřijetí dítěte vydat
  písemné rozhodnutí s odůvodněním.
 • Nesouhlasíte s rozhodnutím o nepřijetí dítěte? Obraťte se na krajský úřad
  s odvoláním.
 • Nelíbí se Vám školská politika v obci, kde žijete (např. rozdílná kvalita škol,
  vymezení školských obvodů, fronty na zápisech)? Komunikujte se zastupitelstvem.

Příloha-pomůcka

logo-author
Našli jste v článku chybu? Napište nám, prosím, na korektor@eduin.cz.
 

Mohlo by Vás zajímat

Listovat všemi články