Education Hackathon: nová platforma pro rozvoj vzdělávacích projektů

4. 11. 2014
EDUin
hacka_n

Přinášíme rozhovor Boba Kartouse s Veronikou Klimešovou a Leou Mentlíkovou, zástupkyněmi iniciativy Education Hackathon, jejímž cílem je propojit lidi, kteří jsou zapojeni do různých vzdělávacích projektů, a dát jim možnost sdílet svoje myšlenky a vize. Hackathon proběhl dvakrát v Brně a chystá se navštívit i Prahu. O iniciativě více ZDE .

“Všichni víme, že ve vzdělávání leží naše bohatství, ale chováme se podle toho? Chová se podle toho stát? V České republice je spousta aktivních lidí snažících se svými vzdělávacími projekty přispět do mlýnku lepší informační společnosti, adekvátní podpory se jim však často nedostává,” říká Lea Mentlíková z iniciativy Education Hackathon o důvodech jejího vzniku. Více o iniciativě a jejím záměru a fungování v rozhovoru.

Veronika Klimešová, foto: http://eduhackcz.weebly.com

Veronika Klimešová, foto: http://eduhackcz.weebly.com

Co si mám pod názvem Education Hackathon představit?

Veronika: Jde nám o propojování lidí, kteří chtějí společně uvažovat o vizi vzdělávání a rozvíjet vlastní vzdělávací projekty. Naštěstí si čím dál více lidí uvědomuje, že namísto pasivního sledování dění kolem sebe, se mohou i aktivně zapojit. V této aktivitě a angažovanosti je obrovská síla a právě díky ní mohou vzniknout skvělé věci – a to i v relativně krátkém čase. Cílem naší iniciativy je na jeden den vytvořit prostor, kde tito angažovaní lidé a vzdělávací projekty mohou spojit své síly. Projekty před akcí pečlivě vybíráme a přemýšlíme o jejich otázkách a problémech. Na posledním setkání tak vznikl velmi zajímavý mix.

Jaká je vaše motivace a čeho chcete prostřednictvím Hackathonu dosáhnout?

Lea: Lidé se jen málokdy na něčem shodnou, ale to, že vzdělávání patří mezi základní kameny úspěšné společnosti, se pokusí zpochybnit jen málokdo. Všichni víme, že právě v něm leží naše bohatství, ale chováme se podle toho? Chová se podle toho stát? V České republice je spousta aktivních lidí snažících se svými vzdělávacími projekty přispět do mlýnku lepší informační společnosti, adekvátní podpory se jim však často nedostává. Vzdělávání je velmi široké téma daleko překračující hranice škol a univerzit. Copak to stát nevidí? Proto jsme si položily otázku, jak se k tomu můžeme postavit my samy?

A jaké projekty se na poslední setkání přihlásily? Ať si to čtenář může lépe představit…

Lea: Přihlásilo se nám široké spektrum témat a projektů, jmenovitě: projekt Lean Impact MOOC, který řešil otázku, jak vzdělávat metodiku Lean Canvasu online. Dále projekt Entoo zaměřující se na podporu komunity studentů práv či nezisková organizace Frank Bold, která přišla s otázkou, jak efektivně informovat veřejnost o možnostech právního vzdělávání. Pak se také účastnila Škola21, která řešila otázku, jak by měla vypadat její komunikace s veřejností  a projekt Klubyty, jehož cílem je vytvoření komunity kolem společného bydlení, které má vzdělávací a seberozvojový přesah. Díky této pestrosti neměl nikdo pocit, že by se problémy opakovaly a udržoval se tak pozitivní spád akce.

Lea Mentlíková, http://eduhackcz.weebly.com

Lea Mentlíková, http://eduhackcz.weebly.com

Jak projekty vybíráte?

Lea: Několik týdnů před začátkem Hackathonu otevřeme na našich stránkách pro vzdělávací projekty registraci. Neděláme rozdíly. Přihlásit se může každý projekt, který přináší hodnotu pro společnost a je zaměřen na vzdělávání. Z nich pak vybereme pět, s jejich představiteli se sejdeme a diskutujeme o jejich potřebách. Tato setkání jsou otevřená a může se jich zúčastnit kdokoliv (informujeme o nich v naší FB skupině ZDE). Jsme transparentní a veškeré dění sdílíme s naší komunitou. Vždy uvítáme nové pohledy.

Jak akce probíhá?

Veronika: Samotná akce začíná představením účastníků a následně i projektů. Program organizujeme podle metodiky Art of Hosting a začínáme metodou Pro Action Café, která využívá setu tří otázek k rozebrání projektu a jeho problémů a otázek z různých perspektiv. Jejich hlavním cílem je podchytit jakákoliv bílá místa a naplánovat budoucí kroky. Na každou otázku se skupinka kolem projektů vymění (jen vlastník projektu zůstává), díky čemuž se všichni účastníci seznámí se všemi projekty. Po Pro Action Café se položíme zásadní otázku: “Kdo chce dnes na Hackathonu na své nové vizi pracovat?” Může se totiž stát, že projektu zpětná vazba stačí. Naším cílem v druhé části akce je vytvořit prototyp řešení, vítáme tedy zejména ty, kteří chtějí svůj projekt opravdu posunout kupředu.

V průběhu i na závěr akce projekty shrnou svá zjištění, odprezentují a zreflektují kus práce, kterou na akci odvedly a nastíní své budoucí kroky. Zpětnou vazbu završí pak každý účastník tím, že se s ostatními podělí o to, co pro něj bylo přínosné, co se naučil nebo co by do příště vylepšil.

Jak vlastně Education Hackathon vznikl?

Veronika: Education Hackathon je globální uskupení založené aktivními členy mezinárodní neziskové organizace presente!. Akce se konají ve stejné době ve 13 zemích po celém světě. Ačkoliv je průběh Hackathonu v každé zemi jiný, v závislosti na jeho regionálních potřebách, sdílíme navzájem své zkušenosti z akce a sbíráme inspiraci.

Například Education Hackathon v Keni proběhl na základních školách za účasti studentů a učitelů, v Izraeli zase místní skupina navázala spolupráci s ministerstvem školství.

V rámci akce také probíhají “EduLabs”, virtuální diskuze zaměřené na budoucnost vzdělávání. Globální přesah a spolupráce je tedy každopádně velmi přínosná a zajímavá.

Kolik Hackathonů už proběhlo a jak je to s výhledem do budoucna?

Veronika: Hackathon zatím proběhl dvakrát v Brně a v příštím roce se chystáme rozšířit i do Prahy. V Brně jsme si ověřily, že je o akci zájem, má smysl a velký potenciál do budoucna. Budujeme komunitu lidí a navzájem se propojujeme. Hackathon záměrně pořádáme jako neziskový, a proto hledáme angel investory a sponzory, kteří by nám pomohli celou akci finančně zastřešit tak, abychom se posunuly kupředu a  zároveň jej mohly šířit dál. Chceme být platformou s praktickým dopadem a měřitelnými výsledky.

logo-author
Našli jste v článku chybu? Napište nám, prosím, na korektor@eduin.cz.
 

Mohlo by Vás zajímat

Listovat všemi články