EDUin výzkum: Čtyři z pěti Čechů souhlasí se selekcí ve školách

10. 9. 2013
EDUin
logo_EDUinfo

Publikujeme druhou část sociologického šetření, které zkoumalo postoje rodičů v České republice k současné škole a způsobu vzdělávání

Praha 10. září – Průzkum realizovaný EDUin, o.p.s. ve spolupráci s agenturou Perfect Crowd potvrdil vysokou míru souhlasu veřejnosti v České republice s časným rozdělováním dětí do různých vzdělávacích proudů. Hlavním důvodem se ale ukazuje především nedůvěra k tomu, že by stát uměl zorganizovat kvalitní vyučování pro všechny děti v jedné škole.   

Dotazovaní odpovídali na otázku:  V současné době české školství už na základním stupni nabízí kromě běžných základních škol také školy různě specializované. Do jaké míry Vám takto nastavený systém vyhovuje? Z odpovědí vyplývá, že selektivní systém vyhovuje 80 % všech oslovených – více s ním souhlasí ženy a souhlas také roste s věkem. Pozoruhodné ale je i zjištění, že společná škola pro všechny děti se líbí 52 % respondentů ze stejného vzorku. Ženy souhlasí opět více než muži.

 

Tento zdánlivý rozpor se dá vysvětlit nahlédnutím do dalších otázek výzkumu, které ukazují velmi nízkou důvěru veřejnosti ve stát. Část lidí tedy pravděpodobně vidí výhody společné školy, ale nevěří ve schopnost současných vlád ji efektivně prosadit a zorganizovat.  Proto oceňují selektivní systém jako zavedený a funkční. Že jsou si někteří respondenti vědomi i nevýhod selektivního systému, naznačují odpovědi na otevřenou otázku: Z jakého důvodu Vám takto nastavený systém nevyhovuje? Ukázky jsou neupravované.

 • Rodiče často tlačí děti na školu, na kterou děti nemají, je to spíše přáním rodičů.
 • Základní škola by měla být pro všechny stejná, od toho je základní (všeobecná)…
 • Zvýhodňuje určitou skupinu dětí a tím i jejich rodin – mají nadstandardní vzdělání.
 • Segmentuje vnímání společnosti již od útlého věku.
 • Kastování podle míry talentu.
 • Myslím si, že do tříd by měly chodit děti talentované i ty méně talentované. Ty talentované jsou určitě do určité míry tahouny pro ty ostatní. Stejně tak by si děti měly zvykat i na hendikepované a naučit se s nimi žít.
 • Separuje, diskriminuje.
 • malá integrace různých skupin dětí do dětského kolektivu, izolace talentů a handicapovaných od ostatních
 • Základní stupeň je od toho, aby se děti naučily běžné základy, společné pro všechny bez rozdílu.
 • Elitarstvi je v nasi spolecnosti zcela patrne…! Jinou otazkou je specializovana trida nebo tridy v ramci jedne skoly…
 • zaměření na jistou věc, co když se pak dítě rozhodne pro jinou školu, je problém s přestupem

Souhrn názorů reprezentativního vzorku a jeho porovnání s názory odborné veřejnosti budou publikovány v rámci tiskové konference 19. září v 12.30 v aule ZŠ Vodičkova, Praha 1.

 

Tomáš Feřtek, tiskový mluvčí EDUin, řekl: „Průběh debat v rámci kampaně Česko mluví o vzdělávání naznačoval, že postoj rodičovské, ale i učitelské veřejnosti k selekci v našem školství je většinově kladný. Sociologické šetření, které jsme si nechali udělat, tento dojem potvrdilo. Osmdesát procent oslovených konstatovalo, že je spokojeno se systémem oddělených vzdělávacích proudů. Znamená to, že tento klíčový problém našeho školství nebude možné řešit radikální změnou, ale systematickou podporou škol hlavního proudu, aby se zvýšila důvěra veřejnosti v to, že i normální škola umí pracovat se všemi dětmi z celého spektra nadání i postižení.“

 

Kontakty:

· Tomáš Feřtek, tiskový mluvčí EDUin
e-mail: tomas.fertek@eduin.cz, mobil: 602 687 016

 

Poznámky pro editory:

−     Šlo o kvantitativní studii realizovanou na panelu 512 respondentů, šlo o reprezentativní vzorek populace ČR starší 18 let.

−     Sběr dat probíhal v červnu 2013 po celé ČR.

−     Šetření se účastnilo  – 48% lidí se základním nebo učňovským vzděláním, 39% se středoškolským vzděláním a 13% s vysokoškolským vzděláním.

−     EDUin je obecně prospěšná společnost, která se věnuje problematice vzdělávání a jejíž snahou je informovat veřejnost o všem důležitém, co se děje ve školství a vzdělávání. EDUin, o. p. s., byla založena v květnu 2010 a realizuje a připravuje několik informačních a osvětových projektů. Více se dozvíte na www.eduin.cz.

 

 

logo-author
Našli jste v článku chybu? Napište nám, prosím, na korektor@eduin.cz.
 

Mohlo by Vás zajímat

Listovat všemi články