EDUin výzkum: Rodiče dali české škole dvě mínus. Proč?

2. 9. 2013
EDUin
logo_EDUinfo

Publikujeme první část sociologického šetření, které zkoumalo postoje rodičů v České republice k současné škole a způsobu vzdělávání

Praha 2. září – Obecně prospěšná společnost EDUin si v závěru půlroční kampaně Česko mluví o vzdělávání nechala udělat ve spolupráci s agenturou Perfect Crowd sociologické šetření, které se zabývalo postojem veřejnosti k různým aspektům vzdělávacího systému. Závěry výzkumu chce publikovat postupně v příštích třech týdnech. Souhrn názorů reprezentativního vzorku a jeho porovnání s názory odborné veřejnosti budou publikovány v rámci tiskové konference 19. září v 12.30 v aule ZŠ Vodičkova, Praha 1.

Celkově hodnotí veřejnost kvalitu našeho školství jako průměrnou. Polovina ho oznámkovala trojkou, třetina dvojkou. 10 % respondentů je ještě kritičtější (4 nebo 5). Ženy jsou v hodnocení mírnější. S vyšším vzděláním respondentů roste tendence k negativnímu hodnocení (4 nebo 5).

Kritici (10%) jako hlavní důvody svého postoje uvádějí zejména kvalitu (přístup a schopnosti učitelů, problém s autoritou). Dále vidí respondenti problémy v metodě učení a známkováním, v zastaralých osnovách, ale také v nižší motivaci a finančnímu ohodnocení učitelů. Vnímají ale také, že na situaci má podíl i nezájem dětí a rodičů o školu.

Více než polovina dotázaných si ale současně myslí, že dnešní školy jsou technicky dobře vybavené a rozvíjejí své žáky prostřednictvím předmětů a kroužků. Už mnohem méně si ale souhlasí s výroky, že stát aktivně pomáhá a usiluje zvyšovat kvalitu vzdělávání nebo že školství směřuje pozitivním směrem (souhlasí třetina, nesouhlasí 42 % dotázaných). Za špatné zhruba třetina vidí motivovaní žáků učit se a finanční ohodnocení učitelů.

Výroky dotazovaných na otázku: Úroveň vzdělání v českých ZŠ jste hodnotil/a poměrně negativně. V čem přesně si myslíte, že jsou hlavní problémy? Ukázky jsou neupravované.

 • Myslím, že učitelé látku dětem nevysvětlí dostatečně srozumitelně. Neexistuje doučování pro slabší žáky.

 • Ve snižování nároků na studenty, když 90% neuspěje tak se změní hodnocení tak, aby to co nejvíce lidí udělalo místo toho toho, aby se studenti a žáci donutili víc se snažit.

 • Nepromyšlené (možná trochu zastaralé) osnovy, příliš velký objem učiva na úkor kvality poznatků.

 • Nedostatečná kvalifikace pedagogů, nedostatečné proškolování a ˝dovzdělávání˝ starších pedagogů.

 • Průtokové˝ metody učení – děti se učí velké množství učení, které se musí ˝našprtat˝, ale absolutně neví okolnosti – nedokáží si informace spojit a po písemné práci či zkoušení většinu informací ihned zapomínají. Méně informací, více důležitých, které využijí.

 • Hodnocení učitelů je špatné. Zásada čím starší, tím vyšší plat není dobrá. Stáří prostě nemůže být zásluha. Učitel bohužel nemá solidní páky na nezvladatelné žáky…

 • Učitelé už nemají motivaci děti něco naučit. Odvykládají si svoji látku, nejčastěji z prezentace, kterou přečtou a ˝odbydou˝ si tak hodinu. Na druhou stranu se není co divit, protože dnešní děti jsou čím dál horší a naučit je něco je těžké.

Z dlouhodobého hlediska se názory veřejnosti na kvalitu vzdělávání u nás postupně zhoršují, ale ten posun není zatím nijak dramatický. Na pětibodové stupnici jde zhruba o propad o jeden stupeň od posledního podobného šetření před pěti lety. Radikálnější je veřejnost v pojmenování příčin nespokojenosti.

 

Tomáš Feřtek, tiskový mluvčí EDUin, řekl: „Hlavním důvodem pro sociologické šetření byla snaha ověřit reprezentativnost některých závěrů kampaně Česko mluví o vzdělávání. Té se z pochopitelných důvodů aktivně účastnila jen velmi malá část veřejnosti, proto jsme chtěli vědět, zda se názory tohoto vzorku podobají názorům reprezentativního vzorku populace. Zároveň jsme se rozhodli udělat podobné šetření i přímo mezi odbornou veřejností. Ptali jsme se na celkové hodnocení vzdělávacího systému, postoje k selekci a inkluzi a zajímalo nás, kde vidí lidé příčiny současného stavu. S kompletními závěry těchto šetření seznámíme odbornou veřejnost a novináře během pravidelného kulatého stolu a tiskové konference 19. září.“

Kontakty:

· Tomáš Feřtek, tiskový mluvčí EDUin
e-mail: tomas.fertek@eduin.cz, mobil: 602 687 016

Poznámky pro editory:

 • Šlo o kvantitativní studii realizovanou na panelu 512 respondentů, šlo o reprezentativní vzorek populace ČR starší 18 let.

 • Sběr dat probíhal v červnu 2013 po celé ČR.

 • Šetření se účastnilo – 48% lidí se základním nebo učňovským vzděláním, 39% se středoškolským vzděláním a 13% s vysokoškolským vzděláním.

 • EDUin je obecně prospěšná společnost, která se věnuje problematice vzdělávání a jejíž snahou je informovat veřejnost o všem důležitém, co se děje ve školství a vzdělávání. EDUin, o. p. s., byla založena v květnu 2010 a realizuje a připravuje několik informačních a osvětových projektů. Více se dozvíte na www.eduin.cz.

logo-author
Našli jste v článku chybu? Napište nám, prosím, na korektor@eduin.cz.
 

Mohlo by Vás zajímat

Listovat všemy články