Fokus: Internet narušuje pozornost a schopnost soustředění, uvědomují si dánští středoškoláci

ilustrační foto. by Brad Flickinger (CC BY 2.0)

Zajímavosti ze světa vzdělávání, které připravilo na základě anglicky psaných zdrojů výzkumné oddělení společnosti Scio k datu 15. září, obsahují například tato témata: všeobecný přehled pomůže i studentům specializovaných oborů lépe porozumět světu a přicházet s novými nápady, podle některých studentů vede online přístup v hodinách k nesoustředěnosti, k hlubšímu porozumění probírané látce pomáhá  složitější zadáni.

 1. Využívání internetu odvádí studenty od hlubšího porozumění probírané látce
  Ze šetření, které provedla prof. H. Mathiasen ze Střediska pro rozvoj výuky a digitálních médií Aarhuské univerzity v Dánsku mezi 2 400 středoškoláky, vyplynulo, že přibližně polovina z nich by přivítala, kdyby učitel omezil možnost připojení k internetu v hodinách, někteří by dokonce byli pro úplný zákaz počítačů ve třídě. Žáci si jsou vědomi toho, že neustálé připojení online je rozptyluje ve výuce, a polovina z nich dává vinu učiteli (nezakáže internet), polovina přijímá odpovědnost sama. Úplný zákaz počítačů ani online prostředí však není reálné řešení v době, kdy velká část učitelů počítá se zapojením digitálních technologií do výuky. Řešením je podle odborníků vedení žáků k disciplíně a sebeovládání ve využívání sociálních sítí a internetu k jiným účelům než výukovým v průběhu školní práce. Profesor C. Shirky z New York University píše o důvodech, proč se rozhodl požádat své studenty, aby nepoužívali při jeho přednáškách a seminářích počítače, mobilní telefony a tabletyzde: plnění několika úkolů současně (multitasking) nepodporuje soustředění a je na překážku hlubokému porozumění problému. Používání technologií v hodině ruší i ty studenty, kteří sami počítač nebo tablet či telefon nevyužívají. Jedním z důvodů, proč se pro zákaz počítačů a telefonů ve výuce vyslovuje prof. I. Hyman z Western Washington University zde, jsou výsledky studie, která říká, že studenti se lépe učí, zapisují-li si poznámky rukou na papír, než když zapisují do počítače (o studii jsme psali zde). Výsledky této studie jsou zpochybněny zde (k integraci technologií do výuky viz zde). odkaz

 2. Učebnice, která se přizpůsobí učebním návykům každého žáka
  Projekt OpenStax texaské Rice University vyvíjí digitální učebnice, které se budou přizpůsobovat úrovni jednotlivých žáků, tj. budou adaptivní. V rámci projektu proběhlo na 12 amerických školách tříleté zkoumání, jak se žáci učí, jak používají pro učení učebnice, kolik a jaké poznatky z učebnic získají. Porozumění a znalosti byly ověřovány testy. V současné době se vyvíjejí algoritmy pro učebnice fyziky a biologie pro střední školy, podle kterých by žáci dostali další vysvětlení, podpůrné informace a otázky, pokud nepochopí určitou část látky. Zároveň aplikace umožní rozpoznat učební návyky každého žáka na základě shromážděných dat a z nich vytvořených stereotypů. Při vývoji učebnic budou podle tvůrců využity i poznatky z výzkumu o fungování mozku a procesu učení. Zakladatel projektu OpenStax R. Baraniuk uvádí, že učebnice budou připraveny v roce 2016–17 (více k systémům adaptivního řízení výuky zde).odkaz

 3. Sociální síť jako prostor pro vzájemné učení mezi vrstevníky
  Cílem společnosti StudyRoom je přenést učení v rámci studijních skupin a doučování online a vytvořit platformu pro sociální učení a učení mezi vrstevníky (peer-to-peer learning). Program byl v pilotní fázi na šesti amerických univerzitách a využívalo jej podle tvůrců až 40 000 studentů. Portál umožňuje studentům sdílet zápisky z přednášek, radit se o domácích úkolech, sdílet studijní materiály, studenti mají přístup i k přednáškám z předchozích let. Tvůrci uvádějí, že jejich portál je jedinečný v tom, že jej mají pod kontrolou samotní studenti, neumožňuje tedy učitelům například kontrolovat docházku na přednáškách nebo sledovat a moderovat diskuse. Diskuse na StudyRoom není moderovaná vůbec a tvůrci spoléhají na vzájemnou kontrolu všech účastníků. Společnost nově nabízí svůj produkt dalším 100 univerzitám v USA a připojuje nabídku online doučování. Doučující budou rovněž studenti a budou za výuku placeni, napřed si však musejí vybudovat „reputaci“ tím, že budou na portálu nabízet užitečné studijní zdroje. Až nasbírají potřebný počet bodů, budou moci působit jako doučující.odkaz

 4. Překážky v zadání vedou k lepšímu porozumění problému
  Výzkumy ukazují, že rychlé učení je často jen povrchní, naučené dlouho neutkví a žák neumí nové informace integrovat s již známými. Nové poznatky také neumí aplikovat na jiné problémy a situace. Učení za ztížených podmínek (např. přeházení klíčových slov oproti pořadí, ve kterém se vyskytují v textu, text ve špatně čitelném fontu) nutí žáky k většímu soustředění a hlubšímu porozumění látce. Článek je úryvkem z knihy I. Leslie: Curious: The Desire to Know and Why Your Future Depends On It. Obtíže při učení jsou podle autora žádoucí, protože nás donutí víc myslet a lépe si učené osvojit.odkaz

 5. Všeobecný přehled pomáhá studentům porozumět souvislostem a navrhovat nová řešení
  Nositel Nobelovy ceny za ekonomiku E. Phelps se ve svém článku staví kriticky ke snaze vlád zvyšovat počet studentů v oborech STEM (science, technology, engineering, mathematics = přírodní vědy, technologie, inženýrství a matematika). Poukazuje na to, že rozvoj ekonomiky a její konkurenceschopnost není závislá na dostatku specializovaných odborníků a úzce odborně zaměřených institucí a škol. Phelps uvádí, že ekonomiky potřebují pro svůj další rozvoj inovativní myšlenky, občany, kteří jsou tvořiví, přicházejí s novými řešeními a dokážou reagovat na změněné podmínky. Vzdělávání by proto nemělo rezignovat na seznamování studentů s literaturou, filosofií a historií a soustředit se na úzkou sadu specializovaných dovedností. Humanitní vzdělávání napomůže k oživení ekonomik tím, že studenti získají nové myšlenky a porozumění světu a společnosti v jejich šíři (k budoucímu vývoji zaměstnanosti viz zde).odkaz

 

Připojit se sOdebírat komentáře
Upozorňovat mě na
guest
50 Komentáře
nejstarší
nejnovější nejlépe hodnocené
Inline Feedbacks
View all comments
Bořivoj Brdička
8 years ago

Tak to jste si pro nadpis celého výběru zase jednou vybrali dokonale. Řekl bych, že význam by se ani trochu nezměnil, kdyby zněl takto: Až polovina dánských žáků středních škol by přivítala, kdyby výuka byla vedena instruktivně a veškeré aktivity byly restriktivně vynucovány. Ano, je to podobné, jako v léčebnách závislosti. Není snadné se jí vyhnout, ale jde to. Pořád věřím tomu, že svobodný přístup k internetu může znamenat i vlastní zájem žáků dělat na něm něco smysluplného. Záleží to bohužel do značné míry na učiteli.

Alena Kulhavá, bud
8 years ago

No, já když vidím ty některé klinické případy ve škole a to i o přestávce (nebo i na doučování, které si sami platí), kteří jsou skoro jak kuřáčtí závisláci (a jsou si toho vědomi), tak to v rámci rozvoje mobilové a počítačové techniky (které se nevyhneme a skýtá nové možnosti) otevírá skutečně hlubší témata, než jen „zajímavost hodiny.“ Skutečnou metodickou příručku pro rodiče i učitele v rámci spektra různých dis (včetně nesoustředěnosti)by uvítalo mnoho lidí, ale tak jednoduché to nebude. Přesto pokud máte nějaké konkrétní odkazy, budu ráda.

Bořivoj Brdička
8 years ago

Paní Kulhavá, odkaz na kuchařku, která by vám dala návod, jak se zbavit závislosti na čemkoli, nemám. Ale asi všichni víme, že v takových případech je terapie založená na odstranění všech přístrojů z dosahu dětí. Naší snahou je hledat cesty, jak závislosti nepropadnout dříve než nastane. A to smysluplným využitím technologií k výukovým účelům. Kliknutím na mé jméno se přenesete do Spomocníka, tak si něco přečtěte.

Alena Kulhavá, bud
8 years ago

Děkuji pane Brdlička. Přiznám se, že ani po prostudování hybridní pedagogiky atd. nemám o moc jasněji. Na portálu rvp jsem se snažila najít nějaké praktické odkazy, ale nepovedlo se mi to. Prosím, naveďte mě, kde se dá o problematice něco konkrétního praktického nastudovat: Aktivní použitelné programy, zkušenosti, práce s digitální pedagogikou ve třídách, kde už jsou závislé děti – učím na druhém stupni. Články a praktické odkazy k domácí výchově a práce ve školce a na prvním sutpni. Existují k tomu nějaké kursy? Internetový svět je tak rozsáhlý…a přesto osobní doporučení živého člověka je pro mě důležité. Děkuji předem.

Jana Petrů
Jana Petrů
8 years ago

Osvědčil se „abstinenční týden“. Ve škole se s dětmi dohodne (musí to být dobrovolné, tedy namotivovat), že po dobu jednoho týdne nebudeme dělat … (dosaďte si, co potřebujete, třeba nejíst sladké, nebo využívat telefon jen na telefonování, nezapnout PC). Začínáme pozorovacím týdnem, tj. děti sledují daný jev ve svém životě po dobu jednoho týdne a zapisují si. Pak přichází samotný abstinenční týden, kdy si děti zapisují, kdy chtěly dohodu porušit, či porušily, příp. u PC jak dlouho u něj seděly apod. Forma zhodnocení záleží na konkrétní třídě. Někdy je možné to udělat hromadně (dobrovolníci se o své zkušenosti podělí se… Více »

Zdeněk Sotolář
Zdeněk Sotolář
8 years ago

„Naší snahou je hledat cesty, jak závislosti nepropadnout dříve než nastane. A to smysluplným využitím technologií k výukovým účelům.“

Vzniká závislost opravdu pouze nesmysluplným využíváním? Nebo jejich nadužíváním? Byť smysluplným? Kromě toho: co je vlastně smysluplné pro IT generaci zasíťovaných dětí?

Bořivoj Brdička
8 years ago

Paní Kulhavá, návod paní Petrů se mi zdá být velmi použitelný. Mám ale poměrně problém s tím hledáním hotových řešení. Sama naznačujete, že nejlepší je přímý kontakt s někým, kdo umí poradit. Právě to se děje zrovna teď a tady. Není jiné cesty, než ten problém studovat, jít za ním a sledovat vhodné kanály. Četla jste hybridní pedagogiku a neposunula jste se, zkuste ještě prof. Rosena, je o poznání návodnější – http://spomocnik.rvp.cz/clanek/17161/. Rozhodně ale nečekejte, že budete v obraze po přečtení jednoho článku. Pane Sotoláři, snažíte se asi naznačit, že závislost lze získat i smysluplným nadužíváním. Nechci se hádat, ale… Více »

Alena Kulhavá, bud
8 years ago

Panu Sotoláři: Sama na sobě jsem pozorovala jistý čas menší známky závislosti a to nehraji počítačové hry. Ale v rámci toho, že jsem učitel, je na internetu tolik zajímavých informací, které může člověk využít…hodiny a hodiny jsem vybírala zajímavé články, youtube ukázky, pročítala zajímavosti (ze kterých bude do školy možné užít jen kousek, ale právě ty perličky…). I když jsem po čase pročítala Eduin, bylo to večer a najednou bylo skoro ráno…člověk se právě v tom, kdy něco studuje, ztratí v čase. A je to jiné, než dříve. Jenže na druhou stranu skutečně čas je jeden a plnohodnotné bytí ve… Více »

Alena Kulhavá, bud
8 years ago

Pane Brdičko, děkuji za odkazy, tyto jsou zajímavé a pro mě přínosné. Není tam sice to, co bych nejvíce potřebovala,ale to se nedá nic dělat. Mám po přečtení článku http://spomocnik.rvp.cz/clanek/11203/ a to i v tom, co zažívám u některých kluků ve třídě pocit, že jsem z jiného světa. Ale jen velmi malá část dětí na ZŠ, kde učím, využívá mobily a počítače k učení se. To jsem spíše zažila od odborníků (a i několika studentů střední školy) na setkání Eduinu. Moje děti využívají techniku více ke hrám, FB a na internetu k hledání toho, co je eminentně zajímá. Takže moji… Více »

Alena Kulhavá, bud
8 years ago

K bytí „stále online“ mám jeden dotaz: Jak vměstnat do jednoho dne a) výuku ve škole (cca 8h denně s běžným provozem školy), 8h spánku, 1h na přípravu jídla, 1h jídla, 1 -2h pohybu či procházky na regeneraci a posílení (v Praze s cetou k pohybu ještě minimálně další hodina cesty), něco pro duši (zpěv, setkání s přáteli, čtení beletrie apod.) 1h (když budu počítat, že to není každý den), 2h na cestování, 1h na ostatní věci v domácnosti (včetně hygieny). To jsem na 22h jako samostatně žijící osoba. Ty dvě hodiny většinou padnou na práci a čas, který potřebuji… Více »

Josef Soukal
Josef Soukal
8 years ago

Pane Brdičko,

myslím, že jste p. Sotoláře nepochopil. Ale jistě se k tomu vyjádří sám. Mám pro Vás jiný dotaz: Představte si, že je IT technika ve škole smysluplně využívána v každém vyučovacím předmětu a je i nezbytnou podmínkou domácí přípravy. Kolik času denně může dítě takto trávit, aniž by vznikla závislost?

Josef Soukal
Josef Soukal
8 years ago

A ještě něco: Už jste prosím někde zaznamenal případ, kdy byla IT technika využita, samozřejmě nesmysluplně, k drilu a testování, a to do té míry, že u dítěte vznikla závislost? A na základě čeho jste spojil slova dril a testování?

Alena Kulhavá, bud
8 years ago

Pokud by lidství (a tím i na to navazující spolubytí ve škole) mělo být v budoucnu hlavně o řešení rébusů v rámci i zajímavých úloh na tabletech, vytrácí se další roviny i z naukových předmětů. A i individuální přístup (v rámci individuální duše) jednotlivých učitelů. Mladí učitelé si s dětmi často rádi hrají a je to přirozené. Jiní učitelé(mladí či starší) se koncentrují více na řešení problémů. Ale mohou být i tací, kteří sledují více jiné cíle spojené více než s myslí, tak s rozvojem dalších složek osobnosti. V rámci hodin učitele je dobré, když nic není extrémní. Ale v… Více »

Zdeněk Sotolář
Zdeněk Sotolář
8 years ago

Pane Brdičko, nepředstavuji si samozřejmě ani dril, ani testování (to byste měl moc jednuduché). Zda se závislost vytváří (spíše… více…) při smysluplných, či nesmysluplných činnostech, se – souhlasím – budeme jen těžko dohadovat. Hlavně nevíme, co je smysluplné. Především neplatí, že smysluplné = výukové. (Cituji: Smysluplné užití technologií znamená, že je používáme jen tam, kde mají výukový efekt.) Dokonce to neplatí ani naopak. Kdybych měl nabídnout „definici“ já, řekl bych, že smysluplné užítí technologií znamená, že je používáme jen tam, kde je to k výukovému efektu nezbytné. (Kde stačí tužka a papír, ponechejme tužku a papír.) Ale vaše ambice předcházet… Více »

Šárka Kadlecová
Šárka Kadlecová
8 years ago

Souhlasím s posledním příspěvkem Aleny Kulhavé. Je třeba nechat také vyjádřit odborníky. Je zajímavé, že kupř. lékaři, se kterými jsem se na toto téma bavila, jednoznačně tablety i vysedávání u počítačů zavrhli. Fyzioterapeut, ortoped, neurolog i oční lékaři, se kterými jsem mluvila, se jednoznačně vyjádřili v tom smyslu, že by dětem na ZŠ prospěl život úplně bez IT technologií. Jednoznačně všichni nezávisle na sobě zvedají prst a volají:“Pohyb, pohyb, pohyb! Minimum práce s počítači, tablety zatěžují krční páteř a namáhají oči prý ještě daleko více než počítače,..“ Určitě by bylo dobré kdyby např. Eduin zveřejnil názory i dalších odborníků mimo… Více »

Alena Kulhavá, bud
8 years ago

Souzním s panem Sotolářem i s paní Kadlecovou. A přesto počítače umožňují i nové dovednosti (viz článek k programování). Nevidím vůbec jednoduché řešení. Možná to bude muset být tak, že určitá generace pro kolektivní vědomí načerpá nové zkušenosti, pak se fyzicky zhroutí a vývoj poběží zase dál (nevíme, kudy). Jen bych jako příslušník starší generace nechtěla být tlačena do tohoto kolosu, byť se určitému využití počítačů (s mírou a maximálně efektivně) ve svém předmětu nebráním.

Šárka Kadlecová
Šárka Kadlecová
8 years ago

Za sebe jako za člověka, který je velkým příznivcem inteligentně užívaných počítačových technologií ( a sám se nějakou dobu aktivně pohybuje ve světě počítačové grafiky)ještě mohu dodat jednu svou osobní zkušenost odpozorovanou u dětí ve svém okolí. Připadá mi, že děti jsou přetíženy počítačovými technologiemi. Vysedáváním u computerů jsou ochuzeny o smyslové vnímání světa kolem sebe, zdravotní následky nevyjímaje. Pozoruji, že v dětských kolektiv se vyskytují nebývalé komunikační bariéry a neschopnost vcítit se do potřeb druhých, přibývá dětí, jež přejímají vzorce chování z počítačových her a snaží se je uplatnit v kolektivech. Není výjimkou, že dítě, když nesouhlasí s učitelkou… Více »

Oldřich Botlík
8 years ago

Šárce Kadlecové Všechno, co píšete, má hlavu a patu. S výjimkou jediného, ale zásadního: podle mého názoru se už nemůže podařit děti od technologií izolovat, a to ani ve škole. Dobrým ilustrativním příkladem je historie kalkulačky ve výuce matematiky. Nikdo soudný asi nepochybuje o tom, že počítání z hlavy představovalo užitečný trénink mozku. Ale z výuky je do značné míry vytěsnila právě kalkulačka, a to – bohužel – bez odpovídající náhrady. Česká školní výuka matematiky nedokázala využít toho, že kalkulačka umožňuje nahradit a zrychlit řadu činností, které de facto zabraňovaly tomu, aby se žáci ve škole zabývali „důstojnějšími“ úkoly. Trénink… Více »

Anthony Tun
Anthony Tun
8 years ago

Pane Botlíku, většinou s vámi souhlasím, ovšem zde se rozcházíme.
Vnímáte jako zvláštní, když děti při výuce sledují obrazovku a ne učitele? Kde je hranice mezi strojem-učitelem a člověkem- učitelem? Proč by měly děti sedět u počítače ve škole, když beztak u něj sedí mnoho hodin doma? Kde je socializační funkce školy ve třídě s počítači?

Šárka Kadlecová
Šárka Kadlecová
8 years ago

Oldřichu Botlíkovi Děti od technologií asi dnes nejsme schopni izolovat, ale myslím, že je jen otázkou času, kdy budou k dispozici nějaké přístroje, třeba v podobě malých krabiček na zápěstích, které budou odpočítávat čas dětí strávených u počítače a při překročení limitů (třeba 2 hodiny denně u dětí od 6 do 10 let)jim bude počítač řízeně vypnut s hláškou:“Nashle zítra!“ Vidím to tak, že žijeme ve zvláštní přechodné době, v níž se s počítači experimentuje s jejich vlivem na přirozený dětský vývoj. Žijeme ve zvláštní přechodné době i v tom, že ve školách sice IT technologie jsou, jenomže ne špičkové.… Více »

Oldřich Botlík
8 years ago

Anthonymu Tunovi a Šárce Kadlecové Pane Thune, asi jsem se dopustil ve svém „výkladu“ příliš velkých zkratek. Omlouvám se. Pokusím se tedy o podrobnější vysvětlení. Netroufám si nyní říct, kde se zastaví pohyb hranice mezi strojem-učitelem a člověkem-učitelem. Jediné, co mi připadá jisté, je směr jejího pohybu: stroj-učitel nepochybně přebírá z práce člověka-učitele stále větší díl těch činností, které člověk-učitel dříve věnoval (nebo stále ještě věnuje) tomu, aby žáci zvládli rutinní činnosti. Dílem proto, že to stroj-učitel dokáže lépe (trpělivěji, důsledněji, bez únavy, emocí a chyb), dílem proto, že ty rutinní činnosti už prostě nebudou zapotřebí a žáky nic nedonutí,… Více »

Oldřich Botlík
8 years ago

Omlouvám se: Tune — nikoli Thune.

Šárka Kadlecová
Šárka Kadlecová
8 years ago

Oldřichu Botlíkovi Nevím, z čeho usuzujete, že bych se mohla domnívat, že „děti a moderní technologie jsou jen bezmyšlenkovité surfování po internetu a hraní her“. Z mých příspěvků přece nic takového neplyne. Užití Excelu ve výuce matematiky, o kterém píšete, si sice dovedu představit, ale jako člověk, který se několik let živil statistikou, to nedoporučuji. A to z jednoho prostého důvodu – totiž z toho, že i u jednoduchých početních úkonů jako jsou výpočty průměrů, směrodatných odchylek,korelačních koeficientů, … ,soustav rovnic, je vždy zapotřebí správně interpretovat získané výpočty. Program za vás spočítá téměř vše, jenže pokud nevíte nic o algoritmech,… Více »

Oldřich Botlík
8 years ago

Paní Kadlecová, ani já jsem přece nenapsal, že se Vy domníváte, že děti a moderní technologie jsou jen bezmyšlenkovité surfování po internetu a hraní her“. A taky si to nemyslím. Na druhé straně jste ale napsala, že „přibývá dětí, jež přejímají vzorce chování z počítačových her a snaží se je uplatnit v kolektivech. Není výjimkou, že dítě, když nesouhlasí s učitelkou či spolužákem, chová se jako bojovník z virtuálniho světa a dělá, že střílí (třeba s perem v ruce a příslušným akustickým doprovodem)“. Protože tyhle diskuse čtou i jiní lidé, napsal jsem tu větu hlavně kvůli nim. A rozhodně se… Více »

Šárka Kadlecová
Šárka Kadlecová
8 years ago

Oldřichu Botlíkovi

OK, pak si rozumíme.

Anthony Tun
Anthony Tun
8 years ago

Pane Botlíku, musím přiznat, že Vaše vize budoucnosti mne děsí, byť jsou zřejmě do velké míry pravdivé. Ovšem nemohu se zbavit dojmu, že pomalu ale jistě a nepozorovaně ztrácíme ve změti virtuálního světa své lidství. Věřím, že zkutečné učení všemu „životně“ důležitému se děje mezi lidmi z masa a kostí. Že to, co je důležité vědět, prochází mřížkou osobní, zkutečné a intenzivní životní zkušenosti mezi žákem a učitelem, až už je učitelem matka, skautský vedoucí, či matikář ve škole. Nesmířím se s představou sebe a svých dětí jako očipovaných cyborgů. Domnívám se, že Vaše vize je, snad nevědomky, orchestrována lidmi… Více »

Oldřich Botlík
8 years ago

Pane Tune, mě ty vize samozřejmě děsí taky – doufám, že to bylo z mého vyjádření patrné. Jsem docela rád, že pokud se toho „čipování lidí“ vůbec dožiji, bude mi už nejspíš úplně jedno, jaký čip dostanu. Řekl bych dokonce, že pro lidi mého věku to ani nebude povinné… Myslím si však, že přesně kvůli tomu, co jste před chvílí napsal, je docela užitečné chvíli si s tou představou lidí spojených on-line s datovým čipem a výkonným procesorem pohrávat. I když se nakonec třeba nenaplní. Je to vlastně takový myšlenkový experiment. Na co vlastně se mají učitelé (ať je to… Více »

Josef Soukal
Josef Soukal
8 years ago

S údivem konstatuji, že se pan Botlík zřejmě domnívá, že děti ve škole nemohou společně rozebírat své slovesné práce, a takto se učit zákonitostem slohového útvaru – protože o nic jiného než o ujasňování si zákonitostí jistého žánru v jeho popisu práce s videy dětí nejde. To jen na okraj k jeho geniální myšlence, že teorie útvarů či žánrů (a stylu obecně) k výuce nepatří. Jinak – zhruba před dvaceti lety pan Botlík téměř básnil o přednostech decentralizace vzdělávání. Stačí porovnat, jak tehdy líčil budoucnost škol, a jejich současný stav, abychom byli na pozoru před Botlíkovými vizemi, nadto připomínají-li fantazírování… Více »

Bořivoj Brdička
8 years ago

Omlouvám se všem, kterým dlužím reakci, ale nejsem schopen sledovat tuto diskuzi nepřetržitě. Patří to samozřejmě ke schopnostem, které jsem si osvojil v rámci informační gramotnosti, kterou stavím na opačný pól proti (pro většinu zde přítomných diskutérů tolik zajímavé) digitální demenci. Ta schopnost musí, mimochodem, být základním pilířem školní výuky. Ve svých přednáškách používám překrásnou strukturovanou mapu Jane Genovese, kterou si sama sobě utřídila postup k zachování duševního zdraví ve světě přesyceném informacemi – http://www.mindmapart.com/how-to-focus-mind-map-jane-genovese/. Hrozně mě pobavil nápad paní Kadlecové, která navrhuje zavést nový předmět „počítačové zdraví“. To je klasická ukázka toho, jak obtížné je současný vývoj světa pochopit.… Více »

Šárka Kadlecová
Šárka Kadlecová
8 years ago

Panu Bořivoji Brdičkovi Nevím, co Vás mohlo tak pobavit na mém nápadu zavést předmět „počítačové zdraví“. Mně to připadá jako poměrně zásadní věc, vidím – li kolem sebe spoustu mladých lidí, jejichž zdraví velmi trpí nadmírou užívání IT technologií (mluvím teď samozřejmě o počítačích a tabletech, tedy o takových IT výdobytcích, které jsou dětem běžně dostupné; neřeším nějaké vizionářské technologie, mluvím o těch věcech, které jsou tady a teď masově rozšířené). Vedle dětí závislých na hraní her (což se dnes zatím, bohužel, obecně nevnímá jako problém),objevují se stále častěji děti s nejrůznějšími poruchami pohybového aparátu ( moje kamarádka – fyzioterapeutka-… Více »

Alena Kulhavá, bud
8 years ago

VŠEM DISKUTUJÍCÍM: Děkuji všem za zajímavou diskusi. Vlastně jsme podobnou vedli na výročním setkání Eduinu. Čím dál více mám pocit, že evoluci v rámci techniky se nevyhneme a zatím se moc nedaří opečovat lidství (v jeho skutečných hloubkách, ne jen naplnění nějaké sociální interakce) a tělo. Když se ptám na to, co mám dělat, když bych uvítala zasvěcení do výhodné technologie tak, aby to pro mě bylo časově dostupné a mohla jsem využívat (popř. i jednoduše vytvářet) výukové pomůcky, na kterých žáci stráví rozumný čas (s ohledem na tělo a další stránky člověka) s maximální efektivitou, nic konkrétního nepřichází. Nejsem… Více »

Alena Kulhavá, bud
8 years ago

Dávám do úvahy i téma, které s tím zdánlivě nesouvisí….Vývoj každého jednotlivho člověka v rámci dlouhé doby není od ne-informovanosti (a pomalejšího přemýšlení) k maximální koncentraci na mysl. To je, podíváme-li se na vývoj jednotlivých lidí, jen přechodné stádium. S vývojem člověka (v rámci delšího času, čehož je jen paralelou jeden život) dochází k maximálnímu rozvoji do šířky (úvahy, systémy, přemýšlení, rozvoj technologií a civilizace, hodně kontaktů atd.) k vnímání do hloubky. A také umět celou bytostí (tj. i tělesně) překonat chlad, hlad, nedobré zacházení, chtění, lpění, myšlenky atd. s láskou. Téma lásky a vnitřního růstu, který není spojený s… Více »

Oldřich Botlík
8 years ago

Aleně Kulhavé Paní Kulhavá, pokud jde o to chování, doporučuji Vám knížku Respektovat a být respektován autorů Nováčková, Nevolová, Kopřiva, Kopřivová. Jak už název naznačuje, zabývají se autoři tím „problémem“ symetricky. Tedy vysvětlují mimo jiné, jak může být malý respekt (některých) žáků vůči (některým) učitelům způsoben malým respektem (některých) učitelů vůči (některým) žákům. Chápu Vaši frustraci, ale i Vy jste koneckonců nastínila situaci nesymetricky, jen z pohledu jedné strany („jsou dehonestováni jako nekompetentní učitelé“ …). Ten oboustranně korektní vztah založený na vzájemné úctě se musí ve škole budovat dlouhodobě a musí zahrnovat všechny. Nedá se začít v osmém ročníku základky… Více »

Alena Kulhavá, bud
8 years ago

Oldřichu Botlíkovi: Pane Botlíku, souhlasím s Vámi, že vynucovat si učení žáků nemá smysl a respekt na obou stranách je důležitý.(Na druhou stranu otázka všeobecného základního vzdělání a lenosti některých žáků závislých na médiích také nelze opominout) Já jsem ale zmiňovala něco jiného, co se situací v naší škole ani nesouvisí (ale v budoucnu by mohlo): Formulace dospělých lidí v článcích a řeči, tj. v tom smyslu, že pokud učitel neumí pracovat s tabletem atd., může být jako učitel (s jinými metodami) nerespektován. Zde se velmi ostře projevuje problém toho, že určitá část pedagogiky se přiklání více k didaktice řekněme… Více »

Bořivoj Brdička
8 years ago

Opravdu nechci působit dojmem nějaké nadřazenosti. Ale 30 let soustavné snahy o integraci schopnosti používat technologie do přípravy učitelů jako nedílné složky (http://spomocnik.rvp.cz/clanek/10641/) mě opravňuje k určitému nadhledu. Jsem už velmi unaven a na konci svých sil. Nicméně stále vidím naději, že se třeba ještě dočkám toho, že naše výuka přestane být na PedF nepovinná. Vždy, když někdo začne o technologiích tvrdit, že jsou zhoubou lidstva, musím se ptát, co o nich ví? A říkám rovnou, že nemůžeme-li jejich pronikání zastavit, asi nám nezbývá, než se snažit užívat je k našemu prospěchu. Ani tuto myšlenku nemám z vlastní hlavy –… Více »

Šárka Kadlecová
Šárka Kadlecová
8 years ago

Paní Aleně Kulhavé Připadá mi,že se přeceňuje význam technické zdatnosti v učitelské profesi. Děti mají dnes doma k dispozici často techniku, kterou jim škola ztěží může nabídnout (jde třeba o výdobytky jako Nintendo Wii,které kombinují hru i tělesnou práci, solidní mobily či foťáky s kamerami, diktafonky pro děti, samozřejmě klasické počítačové hry, …). Syn někdy loni přišel ze školy s hláškou, že měli praktikanta, který jim celou hodinu zeměpisu promítal učivo i s nějakými animacemi. Zřejmě šlo o rádoby interaktivní výuku. Co myslíte, jaký byl ohlas ve třídě plné puberťáků? Okomentovali to nějak ve smyslu, že nudnější hodinu už dlouho… Více »

Anthony Tun
Anthony Tun
8 years ago

Pane Brdičko,
proto je na školách předmět informatika. Nevidím jediný důvod proč ve škole prodlužovat, krom výuky informatiky, čas, který děti tráví ve virtuálním světě doma. Mimochodem, škola rovněž, pokud vím, nenabízí v rámci své nabídky ani jiné návykové látky či činnosti. Přiznávám, že moje znalost počítačů je na uživatelské úrovni, ovšem totéž lze říci o mém vztahu k alkoholu. To však neznamená, že porozumím-li chemickému složení alkoholu a způsobu jakým se vyrábí, budu mít větší oprávnění jeho nadužívání kritizovat.

Oldřich Botlík
8 years ago

Paní Kulhavá, myslím, že jsem pochopil, co Vám vadí. Na druhé straně nevím, jak Vám pomoci. Máme tu svobodu slova a například rozdílné názory na to, jak se školství vyvíjí a může vyvíjet pod vlivem rozvoje moderních technologií, se samozřejmě vyskytují nejen u nás. Debata o těchto názorech je přirozenou součástí svobodné společnosti a já sám jsem velmi rád, že ta výměna názorů pomáhá například vidět některé rysy našeho školství v nových souvislostech. Záleží na každém, které názory bude pokládat za rozumné (a třeba se podle nich i sám zařídí), a které naopak odmítne. Stejné nedostatky, jež zmiňujete v souvislosti… Více »

Šárka Kadlecová
Šárka Kadlecová
8 years ago

Panu Bořivoji Brdičkovi Vážím si Vaší práce, pane Brdičko, akorát v jedné věci se musím dnešních učitelů zastat, nechci hájit zastaralé výukové metody či nezájem učitelů o začlenění nových technologií do výuky, ale jedna věc mi prostě není jasná. Jak mají být schopni dnešní pedagogové vytvořit smysluplné interaktivně zajímavé výukové materiály, když na to nemají ani dostatečnou kvalifikaci, ani odpovídající technologické vybavení a ani čas (finanční ohodnocení nevyjímaje)? Necelé čtyři roky jsem pracovala jako lektorka výukových programů o přírodě pod hlavičkou DDM. Jelikož k mým velkým koníčkům patří počítačová grafika i ruční ilustrace a také fotografování živočichů, rozhodla jsem se… Více »

Alena Kulhavá, bud
8 years ago

Všem diskutujícím: Z praxe tvořivého, ale ve starší době studujícího učitele mohu říci, že popisy paní Kadlecové jsou pro mě mimozemská řeč. Dovedu si to nějak představit (a určitě řadu věcí, co umí technika ani ne), ale právě programy, operace jsou pro mě neznámé (maje nejzákladnější informace office a maje ve škole ve sborovně jeden počítač a doma notebook starý 12 let a nesmí se na něj nic neinstalovat). Školená jsem nebyla téměř v ničem (ani na VŠ), vše (ty základní dovednosti office a powerpoint si doplnila sama.)Pokud by škola byla ochotna zaplatit mi kurs na další programy, nevěděla bych… Více »

Alena Kulhavá, bud
8 years ago

Všem diskutujícím: Prosím, neberte moje připomínky jako házení flinty do žita. Jen je to snaha dobrat se zcela konkrétních postupů a i opečování rizik. Otázkou i je, co mohou ti kteří žáci v rámci zajímavější techniky zvládnout. Gymnázia (ale spíše už jen osmiletá) jsou v jiné situaci, než základní školy. Pokud mám ve třídě většinu dis (žádná výjimka, ale školy, kde to tam nemají, ještě existují), těžší poruchy pozornosti, ADHD, popř. i psychopatické poruchy atd.a osnovy, které mám dodržet, je čas, který mohu tomu kterému tématu věnovat i tak dost napjatý. Čím složitější výuka, tím je i možnost odběhnutí mysli… Více »

Alena Kulhavá, bud
8 years ago

Panu Brdičkovi: Učila jsem 2000-2010 a mohla jsem využívat v radosti a spolupráci s žáky dialog, skupinky, pracovní listy, projekty, exkurze a kurzy atd. Ke konci začaly problémy (roztěkané mysli atd.) a po čtyřleté praxi s dospělými se navracím do školství, kde jsou najednou jiná očekávání a další problémy. Narážím např. i na problém toho, že 80% dětí v dotazníku (a někteří i ústně)opakovaně přiznávají, že mají problém se pustit do jakékoliv práce (i sebezábavnější), protože v sobě nedokáží najít bod, ze kterého investovat energii. Chtějí konzumovat zábavnou show od učitele a nemuset se nic učit (někteří). Anebo pár jasně… Více »

Alena Kulhavá, bud
8 years ago

Oml.za překlepy, opravuji Liessmann.
Napsala jsem triviální článek, ale právě proto, že často nejednáme v harmonii (nejen v řeckém slova smyslu) je možná aktuální.

http://kulhava.blog.idnes.cz/c/438947/Telo-jako-dar-a-prilezitost-nevnima-tolik-urcita-cast-mladych-lidi.html

„A Slovo se stalo tělem“: Přeji vám krásné Vánoce plné vnímání, lásky, Světla a Ducha.

Šárka Kadlecová
Šárka Kadlecová
8 years ago

Aleně Kulhavé V podobné situaci jako Vy se ocitají dnes tisícovky učitelů. Omezím se na oblast využití IT tabulí jakožto prostředí vhodného k počátečním vizualizacím při probírání konkrétních témat. Kurzy, které by učitele převedly přes obrovskou propast mezi tím, co umí a co by skutečně potřebovali umět,aby přitáhli děcka, neexistují. Vím to zcela jistě, nedávno jsem tyto věci diskutovala s kolegy pracujícími na jednom crowdsourcingovém projektu v komerční sféře v oblasti počítačové grafiky (jde o lidi neučitele, někteří jsou povoláním architekti, někteří programátoři, jiní umělci či další kreativci), předáváme si informace a tipy na další sebevzdělávání; všichni se shodli na… Více »

Bořivoj Brdička
8 years ago

Musím přiznat, že tato diskuze je inspirující. Díky! Dovolím si vám navrhnout si přečíst ještě Prenského – http://spomocnik.rvp.cz/clanek/15277/. Vysvětlí vám, že transformace (někdo používá dokonce slovo disrupce) vede dál, než k tvorbě interaktivních materiálů učiteli – vede k využívání a sdílení všeho, co je k dispozici. Paní Kadlecová použila slovo crowdsourcing – myslím, že přesně vystihuje to, co je třeba. Moderní učitel se musí cítit být profesionálem (pan Botlík použil přirovnání k lékaři). Komora je dobrá věc, ještě důležitější je hledat nové způsoby práce. Podstatné přitom asi bude přenechat rutinní činnost technologiím. ČŠI buduje systém (nově InspIS PORTÁL – https://portal.csicr.cz/),… Více »

Šárka Kadlecová
Šárka Kadlecová
8 years ago

Paní Aleně Kulhavé Dočetla jsem se, že jste učitelkou přírodopisu, stejně jako já. Dovolím si pro Vás připojit ještě pár tipů, které se při tvorbě výukových materiálů osvědčily mně. Jde současně o tipy na zatraktivnění výuky, které ale současně kladou minimální požadavky na IT znalosti učitele. V minulosti jsem měla připravit program pro „hochy z polepšovny“ (jak se přezdívá v našem regionu jedné těch tříd ve zvláštní škole, kde jsou koncentrovány děti s výraznými kázeňskými problémy, nikoli hloupé, ale z kázeňských důvodů propadající). Hledala jsem tipy, jak to udělat, abych s výukovým programem neskončila po prvních deseti minutách. Tehdy mne… Více »

Šárka Kadlecová
Šárka Kadlecová
8 years ago

pro p. Alenu Kulhavou
Omlouvám se za délku příspěvku i za případné překlepy.
Jenom na ukázku – jak skvělý božský jazyk Jaroslav Monte Kvasnica používá, cituji z knihy Jantarové oči:

POSLEDNÍ ZPRÁVA:
Nebuď smutná!
Prochodím další Vlčí noc
Beránci bečí o pomoc
A pastýřům je všechno putna

rodič
rodič
8 years ago

„Nechci se opakovat, ale naším úkolem je vnutit dětem jinou náplň pro využití technologií, než je ta škodlivá.“

Dětem nelze vnucovat jak využijí počítač, či internet. Ten není nikdy jen dobrý nebo jen špatný. Potíž je, že děti, nemajíce bezpečnostních seberegulujících záklopek, si z něj většinou vyberou to bavící/návykové. Zadáme-li dětem referát, pro který nemohou nebo nechtějí najít podklady jinde než na internetu, legitimizujeme čas strávený na počítači, kterého je beztak nadbytek a otevíráme tím dveře různým jiným počítačovým aktivitám.

Alena Kulhavá, bud
8 years ago

Rodiči: Hledání rovnováhy v rámci využití technologií, ale prevence přílišné rozbíhavosti mysli a zároveň závislosti je právě tématem tohoto článku. Není to jednoduché téma. Sama hotové řešení nemám, jen stálý online přístup ve škole bych rozhodně nepodpořila.

Alena Kulhavá, bud
8 years ago

Šárce Kadlecové: Děkuji za obšírný komentář a zajímavé inspirace. V základě jsme na tom podobně. Přesto zůstává v obecné rovině otázka (která je pro mě v současné době klíčová), kam se posunulo školství v rámci Liessmanovy Teorie nevzdělanosti. Je to podle mého jedna ze základních orientačních knih. Zároveň v situaci, kdy každý chce něco jiného (i každý rodič) od školy, je svoboda (zejména učitelů na dobu určitou) a i pocit bezpečí docela zásadně ohrožen. Někteří chtějí podle švp a učebnice systematicky probrat učivo, přesně odpovídající rozvržení v tématickém plánu a denní spoždění je už znát. Strukturovaný zápis na tabuli (nebo… Více »