Fokus: Luisianští učitelé půjdou přes léto na praxi do firem a úřadů

24. 6. 2016
EDUin
4540541363_01b1a3ef61_z

Zajímavosti ze světa vzdělávání, které připravilo na základě anglicky psaných zdrojů výzkumné oddělení společnosti Scio k datu 21. června (ZDE), obsahují například tato témata: jak zlepšovat matematické dovednosti u dětí, zda nás čeká přesun doučování do digitálního prostoru, v americké Luisianě budou moci učitelé přes léto získat praxi na odborné stáži, aby pak byli schopni lépe připravovat žáky pro pracovní trh.

  • Intuice a matematické dovednosti

Matematické dovednosti nejsou neměnné a u dětí je lze zlepšit během krátké chvíle pomocí jednoduché hry, zjistili vědci z Johns Hopkins Univerzity. Studie, jejíž závěry popisuje server EurekAlert!, zjistila propojení základního lidského i zvířecího instinktu rozpoznávat množství a pokročilých matematických dovedností. Stejný výzkumný tým již dříve potvrdil možnost odhadnout právě podle úrovně základního odhadu kvantity věcí pozdější akademické výsledky v matematice. Nyní se ukazuje, že rozvoj základní intuice může matematické schopnosti zlepšit. Výzkum sledoval čtyřicet pětiletých dětí, které hrály jednoduchou počítačovou hru – musely rychle bez počítání vybrat, jestli je na obrazovce více modrých nebo žlutých teček. Počítač jim poté odpověděl, jestli to bylo správně, nebo ne. Některé děti postupovaly od lehčích zadání k těžším, jiné hrály rovnou těžší úroveň a třetí skupina měla různé úrovně otázek náhodně promíchané. Po skončení hry děti skládaly jazykové nebo matematické testy, které byly odvozeny z klasických standardizovaných testů – v matematickém měly děti psát čísla, počítat pozpátku, srovnávat velikost čísel nebo spočítat základní slovní úlohy. Zatímco u jazykových testů nedošlo v žádné skupině ke zlepšení, v matematických testech odpovídaly lépe děti, které hrály hru s tečkami od jednoduché po složitou úroveň. Ty vyplnily test správně z 80 %, děti s pouze těžší úrovní hry na 60 % a skupina s náhodně těžkými otázkami na 70 %. Výzkum tak potvrdil minimálně krátkodobý pozitivní dopad rozvoje základní intuice na matematické schopnosti. Následné studie budou zkoumat, zda lze tento princip využít k dlouhodobému zvýšení matematické gramotnosti. odkaz

  • Povinnost vrátit školné

Švédská univerzita bude muset podle rozhodnutí soudu vrátit studentce školné za dvouletý kurz analytického finančnictví, který nebyl dostatečně kvalitní, informuje britský deník The Independent. Více než 170 000 švédských korun plus úroky musí zaplatit Märaldalenská univerzita americké studentce Connie Askenback poté, co dotčený kurz označil tamní školský úřad v soudním řízení jako „téměř bezcenný“ (program nesplnil čtyři z pěti sledovaných kritérií). Univerzita na svých stránkách udává, že kurz je šitý na míru vysoké poptávce po matematicích se znalostmi financí a ekonomie a jeho absolventi získají kvalifikaci, která jim umožní ucházet se o atraktivní zaměstnání. Verdikt považuje škola za odpověď na otázky nastolené jiným rozhodnutím soudu již z roku 2011, kvůli kterému vysoké školy požadují po studentech ze zemí mimo Evropskou unii, Evropský hospodářský prostor nebo Švýcarsko poplatky za studium. Rektorka Marie Eriksson dodává, že nyní musí probrat, co pro ně závěry soudu znamenají – podle ní bude mít pohled soudu na vysoké školství, který považuje studium za dohodu zavazující obě strany, dopad na celý sektor terciárního vzdělávání. odkaz

  • Doučovací aplikace

Vedle „klasického“ internetového vzdělávání se také doučování přesunuje do online prostředí, informuje server britské televize BBC. Timothy Yu vydal minulý rok v Hongkongu aplikaci Snapask, která studentům umožňuje pokládat online otázky k učivu, včetně např. fotky zadání, a která jim zprostředkuje během několika vteřin lektora, jenž jim může v dané oblasti ihned poradit. Snapask dnes má databázi zhruba pěti tisíc lektorů z předních univerzit, jejichž služeb využívá na sto tisíc studentů v Hongkongu, Tchaj-wanu nebo Singapuru s desítkami tisíc dotazů denně. Autor přirovnává aplikaci k známé WhatsApp, se kterou má společné jednoduché prostředí pro okamžitou komunikaci pomocí textu, videí nebo zvuku. Aplikace umožňuje lektorům vydělat více peněz díky maximálnímu využití svého času. Výběr lektorů se zrychluje a zjednodušuje, protože už nezávisí jen na doporučení známých. Tutor Hunt se svou databází lektorů ve Velké Británii nabízí vedle klasického doučování možnost sjednat si lekce přes Skype včetně využití možnosti internetové interaktivní tabule. Online doučování se rozšiřuje spolu s vývojem technologií a jejich využívání lektory, a to nejen ve vyspělém světě. V Egyptě vyvíjí start-up Tyro vlastní software pro sdílené tabule, které by umožnily snadné online doučování, nigerijské společnosti Tutor.ng nebo Tutoria se také zaměřují na přesun doučování na dálku. Murray Morrison, který se proslavil jako superlektor celebrit, však vliv lektora snižuje a upozorňuje, že i když má doučování krátkodobě velmi dobré výsledky, dlouhodobě může znamenat závislost na cizí pomoci se studiem. Jeho vlastní aplikace Tassomai poznává v testech silné a slabé stránky studentů a na jejich základě jim plánuje individuální opakovací program. Výhodou doučování přes aplikace je bezpečnost v kontaktu s lektorem a možnost okamžité zpětné vazby. odkaz

  • Odborné stáže pro učitele

V americké Luisianě pilotují program pro učitele, v jehož rámci o prázdninách vymění školní třídy za kancelářské židle na úřadech nebo za manuální práci v průmyslu, informuje server The Hechinger Report. Placené dvoudenní až několika týdenní stáže budou pedagogové absolvovat z popudu federálního státu, který chce nechat kantory projít praxí, aby pak mohli lépe připravit své žáky v praktických učebních programech. Žáci těchto programů absolvují střední školu s méně kredity za cizí jazyk, přírodní nebo sociální vědy, ale naopak po splnění požadavků v praktických oblastech. Stát zavádí odborné stáže zatím jen ve vybraných oblastech a doufá, že se učitelé po prázdninách vrátí s novými zkušenostmi a budou moci studentům podrobně zodpovědět otázky na potřebné dovednosti, možnosti povýšení nebo průběh výběrového řízení. Na některých školách již k externím praxím učitelů dochází, např. za minulý rok je absolvovalo 50 učitelů z deseti okresů, z nichž 36 bylo odborných a 14 vyučovalo obecné předměty. Snahou státu je zvýšit počet vyučujících obecných předmětů, a pokud to bude možné, vysílat na jednu stáž vždy dva učitele, odborného a obecného. Tak budou praktické poznatky z pracovního prostředí nejefektivněji zohledněny v osnovách napříč předměty. Osvědčují se přitom delší praxe – učitelé, kteří minulý rok absolvovali třídenní túru po deseti pracovních místech, nyní žádají o alespoň týdenní stáže, aby mohli svým žákům zprostředkovat konkrétní zkušenosti a přiblížit jim, jak své vzdělání mohou po škole aplikovat. Luisiana je se svými snahami jedním z osmi států, které se v současnosti o praktické zkušenosti pro učitele zasazují. V Arizoně mohou kantoři předmětů přírodních věd dokonce absolvovat univerzitní kurz sestávající napůl z odborných přednášek a napůl z praktických stáží. Odklon od klasických akademických cest však někteří odborníci sledují s obavami a varují před snížením úrovně studijních požadavků. odkaz

  • Dětská hra v ohrožení

Jessica Alexander se na serveru The Local.dk zamýšlí nad povahou neřízené dětské hry v životě. K tématu ji přivedla návštěva dánské Mezinárodní školy v Billundu založené nadací světoznámé společnosti Lego, jejíž filozofií je škola hrou. Budova je plná kreativních koutků a návrhářských center pro výuku i aktivity po skončení oficiálního vyučování. Učitelé se snaží dostat přirozenou dětskou hru a kreativitu do osnov pro všechny děti od předškoláků až po náctileté. Takové nastavení sice není v Dánsku zcela obvyklé, koresponduje však se zdejším vnímáním běžné hry jako něčeho prospěšného a potřebného pro zdravý vývoj dětí. Tímto přístupem se autorka zabývala také ve své knize Dánské rodičovství: návod na výchovu nejšťastnějších dětí na světě, od jejíhož vydání se soustředí na monitorování vývoje dětské hry v zemích, kde je stále více nahrazovaná řízenými aktivitami s konkrétním kvantifikovatelným dopadem na rozvoj dětí (např. ve Spojených státech, odkud autorka pochází,klesl časový podíl neorganizované dětské hry od padesátých let minulého století na polovinu). V Legoškole nyní učitelé spolupracují s harvardským výzkumným týmem na možnostech zapojení hry do školských osnov a na vytvoření nástrojů hravého učení využitelných pro další pedagogy a instituce. Alexander považuje takový výzkum za velmi zajímavý, nicméně se obává trendu vědeckého uchopování přirozené dětské hravosti, která je přirozenou součástí dětského světa. Akademické ověření pozitivních dopadů něčeho tak běžného a normálního by mohlo vést výkonově-orientované rodiče k zápisu dětí do kurzů přirozeného hraní, kde by děti získávaly body za vylepšení sociálních dovedností, empatie nebo schopnosti vyjednávat. To však jde proti tomu, proč je neřízená dětská hra tak prospěšná – dítě jejím prostřednictvím chápe svět okolo, vyrovnává se se svými úzkostmi, vyjadřuje se a může cítit kontrolu nad vlastním osudem, což buduje jeho sebeuvědomění. odkaz

logo-author
Našli jste v článku chybu? Napište nám, prosím, na korektor@eduin.cz.
 

Mohlo by Vás zajímat

Listovat všemi články