Hledáte formulář na odvolání proti výsledkům maturity?

4. 6. 2020
EDUin
MAT3_z

Nabízíme informace a postup, jak podat žádost o přezkoumání výsledku didaktických testů i písemných prací státních maturit v roce 2020. Všechny potřebné informace najdete také na stránkách maturita.cermat.cz. Výsledkový portál žáka, kde můžete získat souhlas se zasláním výsledkových dokumentů e-mailem, najdete ZDE. Využít můžete také informační dokument MŠMT k žádostem o přezkoumání maturit (ZDE).

Postup:

 1. Stáhněte si vzor žádosti ZDE.
 2. Vyplňte prázdná vyznačená místa.
 3. Naformulujte vlastní důvody, proč žádáte o přezkoumání vašich výsledků. (v případě komplexní zkoušky je důležité uvést konkrétní dílčí zkoušky)
 4. Dopis vlastnoručně podepište.
 5. Odešlete doporučeně na uvedenou adresu (podací lístek pečlivě uschovejte).

Didaktický test

Žádost o přezkum výsledku zkoušky nebo o přezkum rozhodnutí o vyloučení ze zkoušky se podává na Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, které žadatele vyrozumí o výsledku rozhodnutí do 30 dnů ode dne doručení žádosti. Žádost lze podat ministerstvu do 20 dnů po dni konání poslední části maturitní zkoušky.

Žádosti o přezkum výsledku didaktického testu zasílejte na adresu: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Karmelitská 5, 118 12 Praha 1

Písemná práce

V návaznosti na ustanovení § 22 zákona č. 135/2020 Sb., o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020, ve znění pozdějších předpisů, se ve školním roce 2019/2020 zkoušky společné části maturitní zkoušky ze zkušebních předmětů český jazyk a literatura a cizí jazyk neskládají z dílčí zkoušky konané formou písemné práce.

Ústní zkoušky společné části a profilové zkoušky

Žádost o přezkum výsledku nebo průběhu ústních zkoušek společné části maturitní zkoušky nebo profilových zkoušek se podává místně příslušnému krajskému úřadu, v případě Prahy pak magistrátu Hl. m. Prahy. Ten o žádosti rozhodne do 30 dnů od jejího doručení.

Obdobně jako v případě žádosti o přezkum výsledku didaktického testu společné části MZ lze i v tomto případě podat žádost písemně nejpozději do 20 dnů po dni konání poslední části maturitní zkoušky.

Náležitosti žádosti o přezkum

 • Jméno a příjmení maturanta (žadatele);
 • Telefonní, případně e-mailový kontakt na maturanta (žadatele);
 • Identifikační číslo maturanta (Kód žáka (ID žáka) – sedmimístné číslo, které žák nalezne v horním rohu pozvánky k maturitní zkoušce, ve výpisu z přihlášky k maturitní zkoušce žáka nebo na výpisu výsledků didaktických testů žáka);
 • Název a sídlo kmenové školy maturanta;
 • Doručovací adresa kam má být vyrozumění o přezkoumání výsledku zkoušky zasláno;
 • Popsaný předmět žádosti (v případě komplexní zkoušky je důležité uvést konkrétní dílčí zkoušky);
 • Žádost může podat pouze sám žadatel nebo jeho zplnomocněný zástupce (plná moc pak musí být přiložena k žádosti), žádost musí být vlastnoručně podepsána s výjimkou žádosti podané prostřednictvím datové schránky.

Doporučení: V případě podání žádosti o přezkum výsledku dílčí zkoušky společné části konané formou didaktického testu by měl žák žádost uvést jako žádost o přezkum výsledku celého didaktického testu, a ne se odvolávat k jednotlivým úlohám či případům. V odůvodnění žádosti by však jednotlivé případy pochybností žákem uvedeny být měly.

Převzato ze stránek maturita.cermat.cz

logo-author
Našli jste v článku chybu? Napište nám, prosím, na korektor@eduin.cz.
 

Mohlo by Vás zajímat

Listovat všemi články