Hodnotitelka vysvětluje: Proč jsou výsledky písemných prací z ČJL tak katastrofální.

5. 6. 2012
EDUin

Publikujeme text ředitelky gymnázia v Čakovicích a hodnotitelky maturitních prací Daniely Hochmanové, která vysvětluje genezi vzniku letošních potíží při hodnocení písemných prací z Českého jazyka a literatury a cizích jazyků. Z textu vyplývá, že zásadní míra subjektivity byla jasná už při přípravě celého procesu, přesto CERMAT jeho přípravu nezastavil. Navíc jeho pracovníci údajně nutili pod finanční sankcí jednotlivé hodnotitele, aby zpětně upravovali výsledky svého hodnocení. Důvodem byla snaha Cermatu, aby konečný výsledek odpovídal křivce, kterou si CERMAT stanovil jako cíl nového způsobu hodnocení písemných prací. Text autorky v původní podobě si můžete stáhnout ZDE. Diskusi k textu naleznete také pod tímto článkem ZDE.

 Co se děje v hodnocení písemných prací z češtiny?
 

CERMAT rozjel na podzim projekt CeHOPP, tj. Centrální HOdnocení Písemných Prací.
 

Úkolem tohoto projektu bylo zamezit tomu, aby v Gaussově křivce pravděpodobných výsledků docházelo ke skokům v bodě, kdy student již dle hodnocení PP písemku neudělal (letos 11 bodů a méně) a kdy písemku udělal (12 bodů). Celý projekt vychází z názoru, že hodnotitelé PP v roce 2011, kdy opravovali práce vlastních studentů, svým studentům přidávali body právě na tomto rozmezí „udělal – neudělal“.
 

Proto údajně vznikl projekt CeHOPP. Na podzim 2011 probíhala školení budoucích trenérů projektu. Již na těchto školeních bylo naprosto zřejmé, že celý projekt je scestný. Účastníci školení se lišili ve svých hodnoceních až diametrálně. Za stejnou práci dal jeden 10 bodů, jiný 30 bodů atp. To si však autoři projektu nechtěli uvědomit.
 

V prosinci 2011 proběhly tzv. kalibrační zkoušky budoucích trenérů. Na základě těchto zkoušek byli vybráni trenéři pro následné školení hodnotitelů PP, kteří se ke školení přihlásili. I na těchto školeních probíhaly velmi ostré diskuse o hodnocení a jeho objektivitě. Bohužel už rozjetý projekt nešlo zastavit.
 

Školení v týmech probíhala od ledna do března. Koncem března proběhly zkoušky hodnotitelů.
 

Každý trenér měl ve svém týmu cca 20 hodnotitelů. Dle instrukcí CERMAT měla Česká pošta dodat hodnotitelům balíčky s písemnými pracemi v pátek 4. května. (Psalo se ve středu 2. května.) CERMAT však situaci nezvládl, dodání balíčků odložil nejdříve na úterý 8. května. Pak však náhodně zjistil, že je tento den státní svátek a Česká pošta nepracuje.
 

Balíčky s pracemi došly tedy hodnotitelům nejdříve ve středu 9. května.
 

Každý hodnotitel obdržel vždy balíček celé školy – ne náhodně zvolené práce. Někdo opravoval jen jednu školu, byla-li velká, jiný třeba 3-4 školy. Každý hodnotitel opravoval 150 -200 prací. Hodnotitel nevěděl, jakou školu opravuje – i jemu tato skutečnost zůstala utajena.
 

Vedoucí HOPP ČJ CERMAT ještě několikrát v průběhu hodnocení měnili tzv. očekávání. To je vysvětlení, co vlastně měl student dle zadání napsat. (Najdete v IS CERTIS v knihovně.) Dle instrukcí nesměli například hodnotitelé opravovat tzv. palačinky /téma č. 10), protože se teprve vytvářelo „očekávání“. Pak zase nesměli opravovat práce o výstavě fotografií, protože nebylo jasné, jak to CERMAT vlastně s tím zadáním myslel.
 

Sporné práce konzultoval hodnotitel se svým trenérem. Často se stávalo, že hodnotitel a trenér se výrazně lišili. Zpočátku totiž trenéři vedli své hodnotitele k tomu, aby hodnotili práce spíše na 12 bodů a více, aby student tzv. prošel.
 

V průběhu hodnocení však vedení HOPP ČJ zjišťovalo, že nevychází ona Gaussova křivka, že zde opět vzniká onen SKOK mezi body 11 a 12. A nastalo peklo. Hodnotitelé dostávali výhružné maily, že musí znovu otevřít práce, které ohodnotili 12 body, a byli nuceni k tomu, aby svá hodnocení přitvrdili. Pokud by to neudělali, bylo jim vyhrožováno, že za svou práci nedostanou zaplaceno.Hodnotitelé pracovali tedy ve velkém stresu, navíc byli manipulováni k hodnocení, které rozhodně nebylo správné. Proto zřejmě nyní vychází výsledné hodnocení češtiny tak slabé, tj. s průměrem 2,5 u gymnázií.
 

Proč jsou tedy letošní výsledky písemných prací z ČJL tak katastrofální?

  1. každý hodnotitel má jiné měřítko hodnocení – podle toho, jak sám látku učí – žádná „kalibrace“ to nezmění

  2. hodnotitelé byli nuceni hledat v pracích nedostatky, nikoliv to dobré a správné

  3. hodnotitelé byli manipulováni do takového hodnocení, které se hodilo CERMAT do jejich „křivky“, kterou si zdůvodňuje celý tento mnohamiliónový projekt

  4. hodnocení písemných prací nikdy nemůže být 100% objektivní, protože každý hodnotitel je přece subjekt

  5. vedoucími projektu CEHOPP v ČJ jsou mladé ženy, které se za katedrou téměř „neohřály“ – nemají zkušenosti s tím, že by studenty dovedly od 1. ročníku k maturitě – tolik let totiž ve škole neučily


Celý projekt CeHOPP musel stát miliónové částky, navíc de facto zcela odstavil od hodnocení PP všechny učitele, kteří rok či dva předtím prošli školeními hodnotitelů PP a získali osvědčení k výkonu hodnotitele PP příslušného jazyka. Kdo se tedy do projektu nezapojil, je už dnes doslova „mimo mísu“. Že má na hodnocení napsáno, že platnost není omezena a pod tím podpis ředitele CERMAT Zeleného, je dnes zřejmě zbytečné připomínat.
 

Věřte, že si stojím, za tím, co jsem zde napsala. Školením budoucích trenérů jsem prošla, zkoušky složila na 3 výborné, ale smlouvu s CERMAT jsem již nepodepsala. Projektu jsem nevěřila od začátku, ale do těchto školení jsem šla z toho důvodu, abych získala zkušenosti pro svou výuku a pro své maturanty na gymnáziu.
 

Jsme proti zvůli CERMAT opravdu tak bezmocní?
 

PhDr. Daniela Hochmanová, ředitelka Gymnázia Čakovice

 „kalibrovaná“ vedoucí týmu hodnotitelů PP ČJ, číslo osvědčení VTH000033

lektorka pro školení hodnotitelů PP a ÚZ z češtiny a němčiny

logo-author
Našli jste v článku chybu? Napište nám, prosím, na korektor@eduin.cz.
 

Mohlo by Vás zajímat

Listovat všemi články