Hospodářské noviny: Víceleté gymnázium? Pouhá vizitka rodiny

(c) Kateřina Lánská, EDUin

Publikujeme komentář Julie Hrstkové, komentátorky Hospodářských novin, k tématu víceletých gymnázií a jejich roli ve vzdělávacím systému. Text vyšel 15. 12. na zpravodajském webu Hospodářských novin a je doplněn reakcí čtenáře Bedřicha Kocmana.

 Víceletá gymnázia v podstatě nepřinášejí žádnou přidanou hodnotu, základem je rodina, její přístup ke vzdělávání a prostředky, které je na svého potomka ochotna vynaložit. Průzkum Univerzity Karlovy je další z řady těch, které potvrdily, že je české vzdělávání silně závislé nikoliv na školách, ale na socioekonomickém zázemí žáka. Což je extrémně špatná vizitka školství, které je pro všechny dostupné, je zdarma a kde se učitelé většinou snaží předat žákům mnohem víc, než by se po nich na základě jejich platu mohlo chtít. Jenže české školství je také extrémně výběrové. První selekce probíhá už při přestupu z druhé do třetí třídy, tedy v osmi letech, kdy se konají přijímací zkoušky na základní jazykové školy. Druhé „třídění“ nastává v pátých třídách, kdy se děti pod vlivem rodičů učí ve dne v noci, aby se dostaly na osmiletá gymnázia a hlavně nezůstaly s těmi „hloupými“ na základních školách. Třetí selekce nastává v sedmé třídě, kdy ti, kteří se nedostali na osmiletá gymnázia, se pokoušejí o šestiletou variantu.

Řada základních škol tak musí už šesté třídy spojovat, protože v nich leckdy zbývá po odlivu na gymnázia jen minimum žáků. A pokud se ve sportu tvrdí, že se síla mužstva měří podle nejslabšího článku, o školství platí to samé. I rodiče, kterým připadají víceletá gymnázia nesmyslná, se snaží dítě dostat pryč ze základní školy za každou cenu. Platí to teď a tady, stejně jako kdykoliv v minulosti ve všech zemích, které podobný systém měly.

Finsko zrušilo víceletá gymnázia v 70. letech a nyní má jeden z nejlepších vzdělávacích systémů na světě. Česko před rozmachem víceletých gymnázií varovala v roce 1996 Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD), která upozornila, že se ve výsledku ze základních škol stanou školy pro žáky s průměrným a špatným prospěchem. S návrhem na zrušení víceletých gymnázií přišel už ministr školství Eduard Zeman v roce 2000, ale neprošlo to parlamentem. Spíš než argument „nemůžeme zrušit kvalitní školy bez náhrady“ měla větší vliv obava poslanců rodičů, že by jejich potomci už nechodili do školy se stejně „elitními“ dětmi. O rok později ministerstvo školství představilo dlouhodobou koncepci, jejíž součástí bylo i zrušení víceletých gymnázií.

Diskuse o zrušení víceletých gymnázií pokračuje. Mezitím klesá úroveň základních škol a vzdělání dětí se stále více liší podle rodiny. V zásadě se současným typem veřejného školství placeného z daní všech blížíme elitářskému systému soukromých škol. Jen je pro ty „lepší lidi“ zdarma. Což asi není to, co bychom od veřejného školství měli očekávat.


NÁZORY ČTENÁŘŮ

Jako otec dívenky v tercii gymnázia nemohu souhlasit s výše uvedeným článkem. A už vůbec ne v době, kdy plánujeme inkluzi ve školách. Podle našich zkušeností má paní učitelka na ZŠ velké problémy naučit požadovanou látku (a to už v době, kdy ještě existovaly speciální školy a děti ještě nebyly všechny sloučeny), tak, aby ji pochopil průměr třídy (nemluvím o podprůměrných žácích). Dcera se v té třídě nudila.

Když dcera chtěla před přijímačkami na osmileté gymnázium od paní učitelky doplnit vědomosti, které měly být v přijímacích zkouškách a třída je nestihla pro pomalejší postup probrat, dostalo se jí odpovědi, že to není možné, že by se pan ředitel zlobil, že škola přijde o ty lepší žáky, kteří odejdou na osmileté gymnázium.

Samozřejmě, problém je v tom, že po přijímacích zkouškách na osmileté gymnázium stejně pan ředitel přijal i ty zájemce, kteří požadované body v přijímačkách nesplnili, byli tzv. pod čárou, a to proto, aby zaplnil třídu. Vždyť škola má prostředky 25 000,- Kč na jednoho studenta. Potom tedy studují v jedné třídě studenti, kteří měli přijímačky na 80-100 bodů, ale i ti, co byli pod čárou a měli 20 bodů… To je špatně!!! Tyto děti poté opět „brzdí“ nadané studenty a dokonce je (bez napomenutí paní učitelkou) nahlas nazývají při hodině šprty. Tím ty opravdu nadané a ochotné se učit týrají a tato výuka postrádá smysl.

Řešení vidím v tom, že na okrese nebudou tři osmiletá gymnázia ale pouze jedno, které sdruží a bude mít skutečně nadané studenty, kteří mají opravdový zájem studovat a ne týrat či šikanovat poznámkami ty, kteří chtějí studovat. Osmiletá gymnázia určitě ano ale s řádnými, náročnými přijímacími zkouškami, které nebudou obcházeny nějakým pseudo komerčním důvodem, že se nezaplní třída. Studenti přece mohou dojíždět a také v rámci okresu skutečně dojíždějí.

Mám pocit, že naše školství jde ode zdi ke zdi, chybí mu dlouhodobá nadstranická koncepce. To vše na úkor vzdělanosti mladé generace.

Bedřich Kocman

Připojit se sOdebírat komentáře
Upozorňovat mě na
guest
8 Komentáře
nejstarší
nejnovější nejlépe hodnocené
Inline Feedbacks
View all comments
Pěnice Skalicová
Pěnice Skalicová
5 years ago

Zaplaťbůh za osmiletá gymnázia. Kvůli pár školám, které berou děti od hlavy se přeci nebude rušit dobrá věc. Moje děti chodí na prestižní gympl, tam se nedostanou ani dvojkaři a přijímačky jsou drsné. Moje děti se na ně nijak nepřipravovaly a určitě mohu prohlásit, že odchod na 8G pro naši rodinu nebyl žádným způsobem „prestižní“. Naopak, přidalo to starostí a i ubralo peněz s dojížděním. Přesto dnes nikdo nelituje.

Zdenek Sotolar
Zdenek Sotolar
5 years ago

Chodí na prestižní gympl a odchod na něj nebyl prestižní? Tady něco drhne.

Ennio Kocourek
Ennio Kocourek
5 years ago

Plány na rušení víceletých gymnázií jsou jen jednou fackou občanům ve válce, kterou český socialistický stát vede proti občanům. Uvidíme, zda v tom Babišův tým bude pokračovat. ////
Že děti rodičů, kterým záleží na kvalitním vzdělání, budou silněji motivované a tudíž budou dosahovat lepší výsledky, je SAMOZŘEJMOST, kterou nedokáže odstranit ani zakázat žádná pomatená sluníčkářka. Může to leda těm dětem hodně ztížit a znepříjemnit (což je cíl sluníčkářů). ////
Dokud rovnostáři nezruší úplně všechny školy bez vyjímky, pořád se budou některé děti učit lépe než jiné, což je pro rovnostáře nesnesitelná představa. ////

Magdalena Valaskova
Magdalena Valaskova
5 years ago

„Finsko zrušilo víceletá gymnázia v 70. letech a nyní má jeden z nejlepších vzdělávacích systémů na světě.“ O co tady jde? Zrušení víceletých gymnázií bylo jedním z kroků úspěšné reformy a troufám si tvrdit, že nikoli tím nejpodstatnějším. Hypotéza, že stačí nechat chytré děti v základních školách, aby se stal zázrak a došlo k reformě školství, je slušně řečeno neověřená. Koneckonců ty děti nějakou základní školu 5 let navštěvovaly a tato škola měla 5 let, aby jejich rodiče přesvědčila, že dokáže jejich nadané dítě rozvíjet. Že například udělá něco navíc, aniž by na to měla papír s profilem nadání z… Více »

Pěnice Skalicová
Pěnice Skalicová
5 years ago

Stejně jako paní Valášková, i já dlouho přemýšlela o tom, že děti nechám celou dobu na základce. Dokonce u měl převládal odpor k 8 G. Měly ve třídě dobrou partu, dobrou učitelku. Jenže už od 4. třídy jsem začala pochybovat a v páté bylo jasno. Jen jsem dala dětem na výběr, žádné – půjdete a basta. Šly obě děti a jsou spokojené. Měla jsem s nimi několikrát hovor, jestli jim to vadí apod. Celou dobu jsou spokojené. Myslím, že základka by jim tolik nedala. Např. se opravdu naučily učit se, měly více možností (na základce nejsou žádné fyzikální nebo chemické… Více »

Ivona Kubikova
Ivona Kubikova
5 years ago

Na druhém stupni jde více o sociální rozvoj a dovednosti, dozrání dětí než o penzum vědomostí, a to se vytržením z prostředí základní školy a zasazením do gymnaziálního prostředí pozastaví či úplně zastaví. Jeden kamarád, který učí na gymnáziu přišel s postřehem: v maturitních ročnících se studenti čtyřletého studia liší od studentů v septimě: septimáni jsou podle něj nedozrálí, velmi dětští na rozdíl od mnohem „dospělejších čtvrťáků.“ Může se mýlit… Pravdou ale je, že mnozí učitelé na gymnáziu chtěli učit starší studenty, s malými to tak neumí, proto šli studovat učitelství pro střední školy. A teď učí šesťáky. Jedinou výhodu… Více »

Josef Soukal
Josef Soukal
5 years ago
Reply to  Ivona Kubikova

Je pravda, že na základní škole bývají děti životem „otlučenější“ než na osmiletém gymnáziu; jestli to je zrovna výhoda, nevím. Sociální rozvoj má ale i jiné stránky.
Myslím, že málokterý žák DOBRÉHO osmiletého gymnázia by měnil. A většina primánů vyjadřuje v závěru prvního ročníku vysokou míru spokojenosti s přechodem na jinou školu.

Josef Soukal
Josef Soukal
5 years ago
Reply to  Ivona Kubikova

Obecně samozřejmě platí, že počet míst na víceletých gymnáziích je výrazně předimenzovaný.