Jak pomáhat slabým žákům a unaveným učitelům

21. 1. 2011
EDUin
logo_EDUinfo

EDUin ve spolupráci se Science Café uspořádali přednášku o měření vědomostí a dovedností

Praha 21. ledna 2011 – Obecně prospěšná společnost EDUin a organizátoři Sciente Cafe se dohodli na spolupráci při přípravě odborných přednášek pro veřejnost na témata spojená se vzděláváním. První dvě z těchto přednášek se odehrály během ledna a to 11. ledna v Praze v kavárně Potrvá a 20. ledna v Poděbradech. V obou případech přednášela RNDr. Jana Straková, Ph.D. na téma „Měření vědomostí a dovedností: zhoršuje se vzdělanost české populace?“

Jana Straková se účastní jako odborný pracovník na mezinárodním testování PISA a obsahem její přednášky byl především detailní popis metodiky tohoto mezinárodního šetření. Podstatná část debaty s diváky byla ale věnována přednostem a vadám našeho vzdělávacího systému a možnostem, jak ho napravit. Přednášející konstatovala, že společným rysem těch vzdělávacích systémů, které byly schopné zlepšit svoje výsledky, bylo vyhledávání a cílená podpora slabých žáků a snaha poskytnou jejich učitelům jasný a praktický návod, jak zlepšit výsledky dětí, které zaostávají.

Nahrávku pražské debaty je možné si stáhnout ZDE. Celková délka je dvě hodiny, pasáž zabývající se otázkou, jaká opatření se hodí pro různé vzdělávací systémy, najdete mezi 1:20:00 – 1:35:00 minutou nahrávky.

Jana Straková z Institutu pro sociální a ekonomické analýzy (ISEA) v rámci přednášky řekla: „Úspěšné vzdělávací systémy mají tři věci společné. Pečlivě vybírají učitele, dávají jim poměrně vysoké nástupní platy a pomáhají jim během kariéry s průběžným vzděláváním i s prací ve školách. Snaží se, aby se učitelé soustředili na individuální práci s žáky, aby byli schopní rozeznat potřeby jednotlivých dětí a podporují je.“

Tomáš Feřtek, tiskový mluvčí EDUin, řekl: „Publikum, které se schází při pravidelných setkáních pořádaných Science Café, je pro nás zajímavé tím, že je zvyklé na hlubší pohled na společenské problémy. A navíc nám připadá užitečné, že tyto přednášky jsou pak dlouhodobě dostupné na stránkách Českého rozhlasu Leonardo. Spolupráci se Science Café považujeme za jeden z dalších kroků, jak rozproudit kvalifikovanou debatu o vzdělávání v České republice.“

Kontakty:

· Tomáš Feřtek, tiskový mluvčí EDUin o.p.s.
e-mail: tomas.fertek@eduin.cz, mobil: 602687016

 

 

Poznámky pro editory:

  • Science Café jsou setkávání vědců a veřejnosti v prostředí kaváren měst České republiky. Večery zasvěcené společnému hledání otázek a  odpovědí na předem domluvené téma dávají návštěvníkům možnost se v neformálním prostředí zeptat na to, co je zajímá. Více ZDE.

  • Záznamy z těchto setkání najdete na stránkách Českého rozhlasu Leonardo.

  • Debaty v rámci Science Café jsou jen jednou z debatních akcí spolupořádaných EDUin o.p.s. Další jsou pravidelné Kulaté stoly, které organizuje spolu se Stálou konferencí asociací ve vzdělávání (SKAV). Bližší informace o těchto kulatých stolech najdete ZDE.

  • EDUin je obecně prospěšná společnost, která se věnuje problematice vzdělávání a jejíž snahou je informovat veřejnost o všem důležitém, co se děje ve školství a vzdělávání. EDUin o.p.s. byla založena v květnu 2010 a připravuje několik informačních a osvětových projektů. Více se dozvíte na www.eduin.cz

  • Populární verzi vzdělávacích témat najdete na blogu http://fertek.blog.respekt.ihned.cz

logo-author
Našli jste v článku chybu? Napište nám, prosím, na korektor@eduin.cz.
 

Mohlo by Vás zajímat

Listovat všemi články