Jaký směr ve vzdělávací politice máme čekat od nového ministra školství?

18. 12. 2017
EDUin
beduin_210x210

Co přinesl týden 11.12. – 17.12. 2017

Témata týdne: Studentské prezidentské volby a kontrast gymnázií, SOŠ a SOU. Na gymnáziích by se do druhého kola dostali Jiří Drahoš a Marek Hilšer. Na SOŠ Jiří Drahoš a Miloš Zeman. Na SOU Miloš Zeman a Jiří Drahoš. Výsledky dvou prvních kandidátů na G a SOU jsou v podstatě inverzní, na SOŠ oba kandidáti v 1. kole vyrovnaní. Studentské volby pořádá Jeden svět na školách, nejsou reprezentativní (polovina škol jsou G, v různých krajích různé poměry, školy se hlásí na základě vlastní iniciativy). Plaga by rád zrušil pozici politických náměstků. Nově jmenovaný ministr školství prohlásil, že političtí náměstci na MŠMT skončí. Jmenovitě se jedná o Petra Pavlíka (ČSSD) a Jaroslava Fidrmuce (KDU-ČSL), jak vyplývá ze zprávy ČTK (ČT). Děti z chudých rodin se dostávají na univerzity mnohem méně častěji. Z dat z přijímacích řízení na britské univerzity vyplývá, že děti z chudých rodin (mají nárok na obědy zdarma), se dostávají ke studiu na univerzity jen v 17 % případů, zatímco ve zbytku uchazečské populace je úspěšnost 34 %. Zároveň byla publikována studie, že se mnoha studentům v UK nevyplácí půjčky na školné, jednoduše jejich diplom nemá potřebnou tržní hodnotu (obojí Guardian, aj). V ČR podobná data chybí. Chceme po učitelích stále více, ale za stejných – mizerných – podmínek. Nemůžeme držet krok se světem, protože neinvestujeme do vzdělávacího systému, zejména do učitelů. Vrchní inspektor Tomáš Zatloukal v DVTVAsociace učitelů občanské výchovy a společenských věd Občankáři zvolila nejpřínosnější projekt roku. Ekonomickou olympiáduEdutopia vydala souhrn nejzajímavějších výsledků pedagogického výzkumu za rok 2017.

Výrok týdne: „Stále učíme lidi tak, jak jsme je učili před padesáti lety podle skript a obrázků, ale život kolem nás jde dál. Je třeba učit se systémovému pohledu na věc, interdisciplinaritě, zdaleka už nevystačíte pouze s jednou profesí. Je třeba dobře znát alespoň základy dalších tří, abyste byli schopni provázat vědomosti. Měli bychom vést lidi k samostatnému uvažování, učit je komunikaci ve složitých systémech, aby byli schopni roboty řídit.” Vladimír Mařík, ředitel Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky (CIRC) ČVUT, v rozhovoru pro portál TZB-info.cz.

Novinky: 

  • VÝMĚNA MINISTRŮ: POHLED ZPĚT A MLHAVÁ PROGNÓZA VÝVOJE V RESORTU ŠKOLSTVÍ NAD TÉMATEM INKLUZE

Bilancování a výhled do dalšího vládního období se ve školství úzce pojí s tématem inkluze. V rozhovoru pro časopis Respekt vysvětluje Stanislav Štech, v jakém stavu se nyní ocitá diskuse ohledně společného vzdělávání a poukazuje na fakt, že se populistům podařilo prostřednictvím manipulativních kampaní, z nichž nejviditelnější byla série desítek článků v bulvárním deníku Blesk a permanentní zneužívání termínu inkluze v politické kampani Václava Klause ml., problematiku inkluze v očích veřejnosti zdiskreditovat. Odcházející ministr Stanislav Štech už dříve poukazoval v Deníku Referendum na bludy, které jsou součástí těchto manipulací (Beduin č. 42). Inkluzi zvolil jako téma svého prvního veřejného prohlášení také nově jmenovaný ministr školství ve vládě Andreje Babiše, dosavadní náměstek pro VŠ Robert Plaga. Ten prohlásil, že v diskusi s prezidentem Milošem Zemanem se až na drobné názorové rozdíly ve všem shodli. Na inkluzi údajně chybí v rozpočtu 3 miliardy korun a bude ji údajně nutné podrobit „finanční a věcné revizi“ (iDNES.cz). Profil nového ministra, o němž doposud neexistuje v odborné sféře větší povědomí, přináší Český rozhlas. O Robertu Plagovi existuje poměrně rozsáhlé heslo na Wikipedii. Potvrzení vlády a ministra školství v úřadu závisí na hlasování sněmovny o důvěře vlády. Bilanci vládnutí a působení posledního ministra školství poskytli v předchozích týdnech ČT24 Tomáš FeřtekBob Kartous.

  • LZE JEŠTĚ MLUVIT O JEDNOTNÉM VZDĚLÁVACÍM SYSTÉMU V ČR?

Podle některých indicií dochází v České republice k závažnému a nekontrolovanému nárůstu rozdílů v kvalitě vzdělávání v jednotlivých krajích. Již dříve jsme v Beduinu upozorňovali na analýzu sociologa Karla Čady, v níž poukazuje na vysoce rozdílné podmínky vzdělávání, zejména s ohledem na rozdílnou koncentraci vyloučených či rizikových lokalit v ČR. Vysoká koncentrace chudoby a sociálního vyloučení v některých krajích, zejména Karlovarském, Ústeckém a  Moravskoslezském, výrazně ovlivňuje celkovou kvalitu života, aniž by dosavadní vlády tuto skutečnost reflektovaly. Rozdíly ve výsledcích vzdělávání ilustruje také analýza z přijímacích zkoušek, kterou poskytl Cermat. O rozdílném stavu a vývoji v jednotlivých krajích hovoří i rozdíly v přístupu politické reprezentace k rozvoji vzdělávání. Zatímco v Jihomoravském kraji vznikla společná iniciativa spojující politiku, business a akademickou obec s cílem reformovat vzdělávání s ohledem na budoucí vývoj (EDUin), v Karlovarském kraji vše směřuje k dalšímu omezování přístupu ke vzdělávání, zejména k tomu všeobecnému. Zastupitelstvo schválilo zrušení lyceí při středních odborných školách v kraji. Zároveň, jak upozorňuje iDNES..cz, kraj slučuje střední školy a ruší maturitní obory.

  • FINANCOVÁNÍ VZDĚLÁVACÍHO SYSTÉMU V PŘÍŠTÍM ROCE: PLATY UČITELŮ, NEZISK VS. SPORT V UVAŽOVÁNÍ POSLANCE JANDY

Sněmovna jedná o státním rozpočtu na příští rok. Ve hře je hned několik návrhů na změnu financování, která se týká regionálního školství, jde zejména o platy učitelů, jak upozorňuje ČTK. Text mimo jiné poukazuje na návrh skokana na lyžích a poslance ODS Jakuba Jandy, který by chtěl odebrat podporu kapitole rovnosti práv mužů a žen a přesunout zhruba 7 milionů korun na podporu sportu. Tento nápad, podporovaný jeho straníkem Václavem Klausem ml., který dlouhodobě bojuje proti neziskovým organizacím, vyjevil poslanec Janda v rozhovoru pro Český rozhlas. Britské listy upozorňují v souvislosti s návrhem Jandy na dřívější text Hlídacího psa, který upozorňuje na fakt, že nejvíce dotovanými neziskovými organizacemi ze státního rozpočtu jsou sportovní svazy. Návrhy na priority ve financování vzdělávání předložil novému ministrovi Plagovi EDUin v tiskové zprávě. V prvé řadě zpráva zmiňuje platy učitelů, ale také odměňování ředitelů, jejich možnost lépe oceňovat dobré učitele na základě nástroje pro hodnocení kvality jejich práce (standard, kariérní řád), zajištění společného vzdělávání, investice do kurikulární revize

  • CO ZJISTIL ÚSTAV PRO VÝZKUM A ROZVOJ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÉ FAKULTY UK O VÍCELETÝCH GYMNÁZIÍCH?

Ústav pro výzkum a rozvoj vzdělávání PedF UK zveřejnil výsledky longitudinálního výzkumu CLoSE (Czech Longitudinal Study in Education), v němž se zabýval v prvé řadě indikátory objasňujícími přidanou hodnotu víceletých gymnázií. Závěry formuluje tak, že se výrazně neliší přidaná hodnota víceletých gymnázií a základních škol. Rozdíly ve výsledcích vzdělávání vysvětlují výzkumníci (David Greger, Patrícia Martinková, Adéla Grabinová, Martin Chvál a Jana Straková) odlišným socioekonomickým zázemím žáků. Jedinou oblastí, kde nelze vysvětlit rozdíly na základě tohoto faktoru, je čtenářská gramotnost. Ačkoliv na víceletá gymnázia přicházejí žáci s výrazně vyšší úrovní znalostí, což je vysvětleno právě podnětným zázemím, přírůstek vzdělávání poskytovaný VG a ZŠ se zásadně neliší. Liší se však úroveň jednotlivých ZŠ a VG, a to výrazně. Sociální složení žáků VG a ZŠ se liší velmi výrazně. Zatímco VG koncentrují převážně děti z dvou nejvyšších kvintilů v rozdělení sociálně-ekonomického statusu (68 %), na ZŠ spadá 70 % žáků do tří spodních kvintilů. V Beduinu č. 41Beduinu č. 42 jsme upozorňovali na diskusi, kterou na základě dříve zveřejněných dílčích výsledků rozpoutal návrh Boba Kartouse na zrušení víceletých gymnázií, jejichž smysl (vzdělávací podpora nadaných dětí) se nepotvrzuje.

Inspirace z (a do) praxe: 

Výběr z EDUkalendáře:

  • 19. 12., 17.00, EDUpoint Praha – Peďák+: Mediální výchova a otevřené vzdělávání
  • 2. 1., 17.00, EDUpoint Praha – Otevřená třída: Motivace v Montessori třídě
  • 9. 1., 17.00, EDUpoint Praha – Akvárium: Máme zrušit víceletá gymnázia?
logo-author
Našli jste v článku chybu? Napište nám, prosím, na korektor@eduin.cz.
 

Mohlo by Vás zajímat

Listovat všemi články