Jinde než ve školství by způsob přípravy vzdělávacích standardů neobstál

1. 2. 2011
EDUin
logo_EDUinfo

EDUin upozorňuje na nedostatky při uspěchané přípravě plošného testování

Praha 1. února 2011 – pracovníci EDUin, o.p.s. se obrátili na Josefa Hajkra, odborníka v oblasti projektového řízení, a požádali ho o komentář k procesu příprav vzdělávacích standardů a plošných testů po pátém a devátém ročníku základní školy. Na projektového manažera s mezinárodními zkušenostmi jsme se obrátili především proto, že i příprava standardů základního vzdělávání by měla zohledňovat mezinárodní kontext a fakt, že absolventi našich škol se budou pohybovat přinejmenším v evropské konkurenci. Dalším důvodem bylo, že vnímáme nedostatky v projektovém řízení přípravy standardů a mnohaletý a velmi nákladný způsob přípravy státní maturity ukazují, že v řízení těchto procesů chybí pracovníkům ministerstva dostatečná zkušenost.

Josef Hajkr je spoluautorem Národního standardu kompetencí projektového řízení1. Účastnil se jako člen řešitelského týmu procesu nastavení systému testování kompetencí projektových manažerů, zatímco ministerstvo chce podobný proces aplikovat na žáky základních škol. Jde o podobný problém, jaký stojí před pracovníky ministerstvem řízených organizací při přípravě vzdělávacích standardů a testových úloh, které je mají ověřovat. Proces, který byl úspěšně realizován v oblasti projektového řízení, Josef Hajkr popisuje takto:

 • Příprava probíhala necelé dva roky. První část, přizpůsobení mezinárodního standardu pro podmínky České republiky, trvala od července 2008 do dubna 2009, tedy přibližně deset měsíců. V  tomto období byl proveden překlad standardu do kontextu ČR a  zjišťovali jsme, jak k procesu zkoušení a certifikace projektových manažerů přistupují v jiných zemích EU (Slovensko, Rakousko, Německo, Finsko). V té době jsme navázali vztahy se zkoušejícími na mezinárodní úrovni.

 • Postupně a na základě řady diskusí jsme se dohodli na seznamu pojmů, které se budou zkoušet, a zabývali jsme se podrobně tím, jaké nástroje a techniky budou tvořit prověřovaný základ profese projektového manažera.

 • Následovala dohoda o tom, jakým způsobem budou projektoví manažeři zkoušeni.

 • Teprve potom byly vytvářeny testové sady, které jsme průběžně ověřovali.

 • Na první projekt navázal s krátkým odstupem projekt ladění celého systému. Probíhal od září 2009 do dubna 2010. V jeho rámci byly standardy zlepšovány a doplnili jsme další testovací sady.

 • Ve stejné době také Společnost pro projektové řízení dokončila související proces akreditace vzdělávacích programů, které ke zkoušce připravují.

 

S ohledem na tuto zkušenost Josef Hajkr konstatuje, že není možné za několik málo měsíců kvalitně nastavit žádné rozsáhlé standardy. Přesto ministerstvo školství plánuje první zkoušku plošného testování spustit už letos na podzim. I v situaci, kdy bylo možné čerpat z dobře napsaných mezinárodních standardů a celý proces byl řízen odborníky na projektové řízení, práce trvala téměř dva roky. Nejedná se totiž pouze o to standard vytvořit úzkou skupinou odborníků, ale zejména připustit reálnou diskusi a oponenturu. V rámci ní se tříbí názory a bez této diskuse je téměř jisté, že odborná komunita nové standardy nepřijme.

Josef Hajkr, senior projekt manažer, SHINE Consulting s.r.o., řekl: Celý postup vzniku standardů základního vzdělávání, alespoň dle informací, které jsou o něm publikovány, nenese dostatečné známky kvalitního projektového řízení. Domnívám se, že by se měla dát přednost kvalitě výstupu před snahou proces co nejrychleji uzavřít. Tento postup považuji v konečném důsledku kontraproduktivní.“

Tomáš Feřtek, tiskový mluvčí EDUin, řekl: „První, v polovině ledna zveřejněné ukázky vzdělávacích standardů nesly jasné stopy spěchu a velmi krátkého času, který měli autoři k jejich přípravě. Proto považujeme prakticky za nemožné, aby se poprvé zkoušelo plošné testování po pátém a devátém ročníku už v tomto roce, byť s jeho zavedením do škol se počítá nejdříve v roce 2013. Vzhledem k tomu, že podle našich informací nemají zatím autoři jasno ani v tom, jaký typ standardů vlastně připravují, zda evaluační, minimální či výkonový, je třeba především pracovat na jasném zadání a především se poučit, jak efektivně přípravu takových standardů řídit. V tuto chvíli vidíme největší nedostatky práce ministerstva právě v tomto směru.

Kontakty:

· Ing. Josef Hajkr, Ph.D., MBA, IPMA Level B, (IPMA Assessor), SHINE Consulting s.r.o.

e-mail: josef.hajkr@shine.cz, mobil: 739 428 854

· Tomáš Feřtek, tiskový mluvčí EDUin o.p.s.
e-mail: tomas.fertek@eduin.cz, mobil: 602 687 016

Poznámky pro editory:

 • SHINE Consulting s.r.o. je poradenská a  vzdělávací firma v oblasti řízení projektů. Korporátní člen Společnosti pro projektové řízení. Více se dozvíte na www.shine.cz.

 • Popisovaný proces v rámci dvou projektů (Implementace IPMA ICB ver.3 a  Dotažení certifikačního procesu) prováděný Společností pro projektové řízení řešil uzpůsobení mezinárodního standardu IPMA® (International Project Management Association) do podmínek České republiky. Detaily o postupech při nastavování standardů pro projektové manažery najdete ZDE.

 • Stanovisko Asociace pedagogů základního školství (APZŠ) k revizi obsahu vzdělávání, které také reaguje na způsob přípravy vzdělávacích standardů, najdete ZDE.

 • Kulatý stůl, který chce být příspěvkem SKAV a EDUin k ministerstvem vyhlášené veřejné debatě o podobě vzdělávacích standardů, se koná 17. února 2011 v aule ZŠ Vodičkova 22 v rámci pravidelných Kulatých stolů SKAV a EDUin. Jde o v současnosti jediné pravidelné setkání odborné veřejnosti z oblasti vzdělávání. Bližší informace na stránkách www.skav.cz.

 • Dopis deseti odborníků z oblasti vzdělávání, který byl 9. prosince 2010 zaslán premiéru Petru Nečasovi, najdete ZDE včetně seznamu všech signatářů.

 • Kopii odpovědi premiéra Nečase si můžete prohlédnout ZDE.

 • Tiskovou zprávu z minulého týdne, která se věnuje návrhům signatářů dopisu, jak postupovat při zavádění vzdělávacích standardů najdete ZDE.

 • Problematice plošného testování a přípravy standardů se věnovaly i tiskové zprávy EDUin (ZDEZDE) a debata v rámci Kulatých stolů SKAV a EDUin na téma Plošné testování – cesta vpřed, nebo zpět. Krátký videosestřih shlédněte ZDE.

 • EDUin je obecně prospěšná společnost, která se věnuje problematice vzdělávání a jejíž snahou je informovat veřejnost o všem důležitém, co se děje ve školství a vzdělávání. EDUin o.p.s. byla založena v květnu 2010 a připravuje několik informačních a osvětových projektů. Více se dozvíte na www.eduin.cz

 • Populární verzi vzdělávacích témat najdete na blogu http://fertek.blog.respekt.ihned.cz

 

 

1 PITAŠ, Jaromír, STANÍČEK, Zdenko, MOTAL, Michael a kol. Národní standard kompetencí projektového řízení verze 3.1. Brno: VUT v  Brně ve spolupráci se Společností pro projektové řízení, o.s. 2010, 314. S. ISBN 978-80-214-4058-6.

 

logo-author
Našli jste v článku chybu? Napište nám, prosím, na korektor@eduin.cz.
 

Mohlo by Vás zajímat

Listovat všemi články