Koalice k RVP pokládá ministru Dobešovi šest aktuálních otázek

22. 12. 2011
EDUin
logo_EDUinfo

Zástupci Centra pro demokratické učení, Českého fóra pro rozvojovou spolupráci, Stálé konference asociací ve vzdělávání, EDUin a Agora CE připomínají Ministerstvu školství, že nereagovalo na žádost o poskytnutí informací o revizi rámcových vzdělávacích programů.

 

Praha 20. prosince 2011 – Ministerstvo školství ani po třech týdnech nijak nereagovalo na žádost, aby ministr Josef Dobeš oznámil, jakým způsobem chce odbornou i rodičovskou veřejnost jasně a pravidelně informovat o změnách obsahu vzdělávání na základních a středních školách.

 

Rámcové vzdělávací programy určují, co se mají žáci ve škole učit. Jejich revize je důležitý proces, který může významně a dlouhodobě ovlivnit podobu vzdělávání. Je tedy logické, že by učitelé i veřejnost měli být srozumitelně informováni o tom, jak a s jakým záměrem revize probíhá. Pro upřesnění pokládáme panu ministrovi šest okruhů otázek i s vysvětlujícím komentářem.

 

Otázka: Jak se zlepší výsledky vzdělávání díky revizi rámcových vzdělávacích programů?
Komentář: Hlavním smyslem revize rámcových vzdělávacích programů by měla být vyšší kvalita vzdělávání. Odstranění znalostí, které už nepovažujeme za důležité, a doplnění toho, co v nich zatím chybí – například větší důraz na čtenářskou gramotnost.

 

Otázka: Kdo pracuje na revizi kurikula? Připravuje pracovní komise ucelený systém pravidelných revizí RVP?
Komentář: Mají-li vzdělávací dokumenty plnit svou úlohu, je třeba je cyklicky podrobovat opravám – revizím. Ve srovnatelných vzdělávacích systémech je obvyklé, že se revize provádí jednou za tři až pět let. Podobný systém pravidelných revizí by měl být nastaven i u nás. Především by ale měla veřejnost vědět, jak je celý proces řízen, kdo na revizi pracuje, jak byla
komise vybrána a kdy má práci odevzdat. Nic z toho zatím není známo.

 

Otázka: Kterých částí kurikula se budou chystané změny týkat?
Komentář: Například průřezová témata (Osobnostní a sociální výchova, Mediální výchova, Výchova demokratického občana) umožňují aktivním školám rozvíjet kompetenční, problémové a činnostní učení. Jsou jedním z hlavních pozitivních vkladů rámcových vzdělávacích programů do změny našeho vzdělávání. Je proto důležité vědět, jestli v rámci revize RVP budou tyto jeho části zachovány, případně jak budou změněny.

 

Otázka: Jakým způsobem budou nově vzniklé vzdělávací standardy začleněny do RVP?
Komentář: Podle opakovaných sdělení ministra se v rámci revize stanou součástí RVP i nově vzniklé standardy vzdělávání pro základní školy. Ministerstvo by mělo proto objasnit, co přesně to bude znamenat, jestli budou muset jednotlivé školy upravit své školní vzdělávací programy a kolik práce to bude vyžadovat.

 

Otázka: Jak se bude na revizi rámcových vzdělávacích programů podílet odborná veřejnost?
Komentář: Proces návrhu úprav by měl umožnit v rozumné míře zapojení všech, kdo se vzdělávání účastní. Jen tak může vzniknout materiál, který bude obecně respektován. Je tedy třeba vědět, jakým způsobem bude moci odborná veřejnost do úprav mluvit, kolik na to bude času a jak chce Ministerstvo školství informovat o podstatě a smyslu změn.

 

Otázka: Podle čeho poznáme, že oprava RVP proběhla dobře, a na základě čeho ministerstvo určí, kdy bychom měli revizi vzdělávacích dokumentů opakovat?
Komentář: Současné nejasnosti okolo účelu a smyslu testů, stejně jako nevyjasněnost otázek okolo revizí RVP opakovaně ukazují, že chybí ve školském zákoně zmíněný Národní program vzdělávání. Jakási vzdělávací ústava, dokument, který jasně definuje smysl, pozici a vzájemné vztahy všech důležitých systémových opatření v našem školství. Omezil by se tak destruktivní vliv okamžitých a často neujasněných nápadů jednotlivých ministrů a ministryň. Žádáme tedy znovu Ministerstvo školství, aby se vyjádřilo ke způsobu, jakým bude veřejnost informovat o probíhající revizi rámcových vzdělávacích programů.

Kontakty:

 • Silvie Pýchová, výkonná ředitelka SKAV
  e-mail: silvie.pychova@skav.cz, mobil: 774 446 637
 • Tomáš Feřtek, tiskový mluvčí EDUin o.p.s.
  e-mail: tomas.fertek@eduin.cz, mobil: 602 687 016
 • Zuzana Dudová, policy officer FoRS – Českého fóra pro rozvojovou spolupráci
  e-mail: zuzana.dudova@fors.cz, mobil: 774 736 700

Poznámky pro editory:

 • Studie Kdy a jak měnit kurikulum (SKAV, EDUin) je k dispozici ZDE.
 •  

 • Starší tiskovou zprávu k tématu revize RVP najdete ZDE.
 •  

 • CEDU (Centrum pro demokratické učení) při GEMINI, o. s. je první platformou v České republice, která se systematicky a dlouhodobě věnuje metodické a vzdělávací podpoře výchovy k občanství na českých školách. Více na www.gemini_praha.org.
 •  

 • FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci je platformou českých nevládních neziskových organizací, které se zabývají rozvojovou spoluprací, rozvojovým vzděláváním a humanitární pomocí. Reprezentuje 38 členských a 22 pozorovatelských organizací, jako například Člověk v tísni, Adra nebo Charita Česká republika. Více na www.fors.cz.
 •  

 • SKAV – Stálá konference asociací ve vzdělávání, o. s. je dobrovolné seskupení pedagogických asociací, programů a občanských sdružení usilující o podporu a ochranu progresivních změn ve vzdělávání a o zprostředkování výměny informací a komunikace mezi pedagogickými iniciativami, neziskovým sektorem, státní správou, samosprávou a veřejností. Na činnosti se podílí například AISIS, o. s., Asociace waldorfských škol nebo Sdružení Tereza. Více na www.skav.cz.
 •  

 • Agora Central Europe je obecně prospěšná společnost, která se snaží ve veřejném prostoru upevňovat principy demokracie. Byla založena v roce 2007. Jejím hlavním současným projektem je Studentská Agora – Cesta do parlamentu, série diskusních klání, jichž se účastní každý rok několik desítek středních škol. Více na www.agora-ce.cz.
 •  

 • EDUin je obecně prospěšná společnost, která se věnuje problematice vzdělávání a jejíž snahou je informovat veřejnost o všem důležitém, co se děje ve školství a vzdělávání. EDUin, o. p. s. byla založena v květnu 2010 a realizuje a připravuje několik informačních a osvětových projektů. Více se dozvíte na www.eduin.cz
 •  

 • Populární verzi vzdělávacích témat najdete na http://fertek.blog.respekt.ihned.cz.

 

logo-author
Našli jste v článku chybu? Napište nám, prosím, na korektor@eduin.cz.
 

Mohlo by Vás zajímat

Listovat všemi články