Kromě zvyšování platů učitelů je třeba mít také funkční nástroj na ověřování kvality jejich práce

5. 9. 2016
EDUin
beduin_210x210

Co přinesly týdny 4.7. – 4.9. 2016

Témata týdne: Dlouhodobé podfinancování, zahrnování ředitelů administrativou a nepedagogickou organizací a nesmiřitelnost v názorech na vývoj vzdělávání.  Tři největší problémy českého školství dle ekonoma Daniela Münicha (HN). „Ve skandinávských, ale i dalších západoevropských zemích je běžné, že se na základní škole nepropadá,“ komentuje výzkumník Daniel Hůle zprávu Člověka v tísni, podle které v ČR propadá už v 1. třídě každý 100. žák. Dabing je naše dědictví. Typický způsob, jak média typu Blesk, postavená na cílevědomém „dumbing down“ veřejné diskuse, referují o tématech týkajících se vzdělávání. Rozhovor s Tomášem Schwarzem, vítězem soutěže Nejaktivnější středoškolák 2016. Zajímavé, co všechno může člověk v tomto věku stihnout… (Prostredoskolaky.cz). Vzdělávací výlety mimo. Chcete se ve škole zavděčit? Pozvěte soukromou firmu, aby zasvětila vaše žákyně do tajů make up… (Britské listy). Za inkluzí stojí neziskovky, soukromé školy a imigranti – o mediální hysterii kolem inkluze Tomáš Feřtek v Respektu. Jeden svět na školách pořádá opět studentské volby, školy se mohou hlásit do 14. září.

Výrok týdnů: 

„Děti mají přístup k neuvěřitelnému množství informací přes sociální sítě a aplikace. Mají díky tomu neustále pocit uspokojení. To má na ně katastrofický dopad. Jsou pohlceny sociálními sítěmi a hrami, jsou duchem nepřítomné a ponocují. Reálné prostředí okolo je nudí. Tím pádem jsou méně a méně ochotny spolupracovat. A rodiče stále více ztrácejí nervy.” Mike Fisher, lektor kurzu, v němž pomáhá rodičům zvládat vztek při výchově. V článku deníku Guardian. Článek byl v posledních dnech jedním z nejčtenějších na tomto globálním webu.

Novinky (výběr ze zajímavých událostí)

  • Zvýšení platů učitelů: Počátek obratu ke vzdělanostní společnosti?

Vláda definitivně schválila navýšení platů učitelů o 6 plus 2 procenta během podzimu 2016 (ČT). Toto tempo navyšování by podle tvrzení ministryně školství mělo pokračovat kontinuálně tři roky (Deník), nicméně toto vládní usnesení není závazné. Na zvýšení platů se shoduje v podstatě celá odborná obec. Odbory požadují další navýšení platů na 130 % průměrného platu. Devatenáct neziskových organizací podpořilo požadavek odborů na společné tiskové konferenci (ČTK, Aktuálně.cz). V prohlášení se ale praví, že pouze s funkčním nástrojem na zjišťování kvality učitelů může mít zvyšování platů pozitivní dopad na rozvoj veřejného vzdělávání. Připomeňme i shodu skupiny odborníků z jarního setkání organizovaného EDUinem na tom, že zvýšení by muselo být mnohem vyšší.

  • Novela zákona o pedagogických pracovnících: Kariérní (ne)řád, adaptační období a (ne)uvolnění regulace učitelského povolání

Ministerstvo školství předloží vládě návrh novely zákona o pedagogických pracovnících. Jejím hlavním cílem je zavést základ kariérního řádu (E15). V tomto okamžiku se počítá pouze s prvním a druhým stupněm. První představuje dvouleté adaptační období (iDNES.cz), po němž by měl nastupující učitel složit atestaci. Novela počítá i s institucí zavádějícího učitele. Kariérní rád by měl mít ještě třetí stupeň, jeho podoba je ale nejasná. Vzhledem k hrozícímu nedostatku učitelů (LN) nabízí adaptační období příležitost uvolnit jej pro všechny absolventy VŠ a dát tak příležitost těm, kdo nechtějí studovat na pedagogických fakultách (EDUin). Ministerstvo však zatím – podle vyjádření ministryně školství na jednání organizací aktivních ve vzdělávání – uvažuje pouze o výjimkách pro některé aprobace (fyzika, matematika).

  • Globální pedagogický výzkum a dovednosti blízké budoucnosti

Investice jednoho dolaru do rozvoje emočních a sociálních dovedností přináší v dlouhodobém horizontu 11 dolarů na celkových ekonomicko – společenských benefitech, mezi nimiž je nižší kriminalita, vyšší dlouhodobý příjem, lepší fyzické a psychické zdraví. Děti, které v dětských kolektivech v mateřských školách projevují větší míru náklonnosti k ostatním, empatie, ochoty pomoci zažívají v dospělosti většího úspěchu v pracovní i vzdělávací kariéře, stejně jako v osobním životě. Více než 70 minut denně věnovaných domácím úkolům z matematiky a přírodních věd nepřispívá k lepším vzdělávacím výsledkům. Pokud učitelé spolupracují, výsledky ve čtenářské a matematické gramotnosti se zlepšují. Tyto a další poznatky shrnuje výběr 15 nejzajímavějších publikací z pedagogického výzkumu z roku 2015 podle serveru Edutopia. Ekonomické fórum Jobs for future se zase pokusilo zformulovat 10 nej dovedností potřebných v roce 2020: řešení problémů, kritické myšlení, kreativita, vedení lidí, spolupráce, emoční inteligence, rozhodování… Otázkou je, jestli české školy vnímají tento výrazný posun v oblasti vzdělávání. Bob Kartous se v komentáři pro MF Dnes domnívá, že ne.

  • Cermat hledá nového ředitele

Ministerstvo školství vypsalo výběrové řízení na ředitele několika přímo řízených organizací, mezi nimi i Cermatu. Zejména v případě Cermatu , který zajišťuje přípravu povinných testování (maturity a přijímacích zkoušek), vede část odborné veřejnosti dlouhodobý spor týkající se profesionality práce této organizace. To se týká odbornosti ředitelů. ČR přitom disponuje několika odborníky (EDUin), kteří se oblasti přípravy nástrojů k měření výsledků vzdělávání dlouhodobě věnují. MŠMT je v souvislosti se státní maturitou nominováno na anticenu za utajování informací.

Inspirace z (a do) praxe

Akce tohoto a příštího týdne (výběr z EDUkalendáře)

  • 6.9., 17.00,  Otevřená třída, EDUpoint Praha, Staroměstské náměstí 4
  • 8.9., 15.00, Nová agenda dovedností pro Evropu, v Evropském domě (Jungmannova 24, Praha 1)
  • 9.9., 9.00, Mezinárodní konference: Předškolní vzdělávání pro udržitelný rozvoj,  Francouzský institut, Štěpánská 35, Praha
logo-author
Našli jste v článku chybu? Napište nám, prosím, na korektor@eduin.cz.
 

Mohlo by Vás zajímat

Listovat všemy články