Kulatý stůl SKAV a EDUin: Co lze udělat v přípravě učitelů za peníze, které na ně fakulty dostávají

29. 4. 2016
EDUin
Screenshot_1-1

Nabízíme zápis a obrazový záznam z kulatého stolu SKAV a EDUin  na téma Co mohou změnit studentská hnutí na pedagogických faktultách? Debata se konala 21. dubna, účastnili se jí Tomáš Bederka ze studentského spolku Agora, Pedf UK, Tomáš Čakloš, předseda spolku Otevřeno, Pedf MU, Antonín Jančařík, předseda Akademického senátu Pedf UK, Martin Kozel z Nadace Depositum Bonum a Jiří Němec, děkan Pedf MU. Moderoval Tomáš Feřtek. Kromě přehledu hlavních témat  a videa nabízíme i zvukový záznam debaty, který je ke stažení ZDE.

Hlavní myšlenky z debaty:

  • Debata se věnovala především pedagogickým fakultám, protože ty jsou v současném systému v ještě ve složitější situaci než učitelské obory na jiných fakultách univerzit.
  • Studenti vidí jako jeden z hlavních problémů akademickou uzavřenost fakult a malé propojení toho, co se ve škole teoreticky dozvídají, s praxí ve školách.
  • Zavedení většího množství praxí a jejich reflexe ale naráží jednak na finanční možnosti fakult, jednak na strukturu studia, kdy bakalářský stupeň, tedy první tři roky, jsou chápány jako studium oboru, kam tedy výuka didaktiky a učitelství nepatří.
  • Vedení fakult většinově iniciativu a požadavky studentů vítá, ale při snaze o změny v podobě studia naráží na mnohá omezení. Například na fakt, že na studenta téhož oboru na pedagogické fakultě dostává výrazně méně peněz než učitelské obory na jiných fakultách.
  • Dalším problémem je, že pedagogické fakulty jsou hodnoceny podle míry vědecké činnosti, která ale v jejich případě není hlavním předmětem jejich činnosti. Tou by měla být právě výchova a vzdělávání učitelů v jejich profesi.
  • Částka 35 000 Kč na studenta a rok je velmi nízká, nižší než na žáka základní školy. Je tedy otázka, co lze za tyto peníze udělat a co je rozumné po pedagogických fakultách požadovat.
  • Jaké mají být za této situace priority fakult? Pokud musí volit, neměly by dát přednost výuce didaktiky před specializovanými oborovými semináři?
  • Je otázka, co přinesou již naplánované změny při akreditaci vysokých škol. Může se stát, že jako na Slovensku zvítězí představa, že na fakultě se má student vzdělávat v oboru a pedagogická kvalifikace je cosi doplňkového, co si může dodělat později? Takový názorový posun by znamenal zásadní problém v přípravě učitelů.

Celou nahrávku Kulatého stolu v délce 2 hodiny 8 minut si můžete stáhnout a poslechnout ZDE.

logo-author
Našli jste v článku chybu? Napište nám, prosím, na korektor@eduin.cz.
 

Mohlo by Vás zajímat

Listovat všemi články