Lidové noviny: Bulvarizace politické strany?

29. 4. 2016
EDUin
12998626_10154164242572700_8338323358775271390_n

Publikujeme komentář Boba Kartouse, který vyšel 26.4. v Lidových novinách pod názvem Bulvarizace politické strany? a reflektuje populistickou rétoriku ODS v tématech českého školství. Tu reprezentuje především Václav Klaus mladší a vyhrotil ji, když nedávno obvinil neziskové organizace z parazitismu na školském systému. Pojďte o tom s námi diskutovat! Tomu, zda neziskové organizace na školství skutečně parazitují, či ne, se budeme věnovat v květnové Debatě s oponenty 24.4. (ZDE).

Parazity nejsou ani neziskovky, ani soukromé školy jako celek. Má to vědět ODS, když už ne Václav Klaus ml.

Bulvární deník Blesk vede jednostrannou, prokazatelně manipulativní kampaň proti inkluzi. Průměrně mediálně gramotný člověk ví, že tato média nejsou založena na snaze poskytnout maximálně reálný obraz skutečnosti, ale vytvářet narativní fabulace, smyšlené příběhy, které primárně zasahují emoce jejich publika a uspokojují tak potřeby vycházející z určité emoční deprivace.

Jen člověk, jenž není schopen tento fundament bulváru ani intuitivně nazřít, může předpokládat, že tato média sdělují „pravdu“. Kampaň Blesku proti inkluzi je navíc tak evidentně demagogická, že není třeba být vzdělán v oblasti komunikace, aby člověk pochopil. Václav Klaus ml., expert ODS ve věcech vzdělávání, to buď skutečně nechápe, nebo se snaží této difamační kampaně pouze účelově zneužít.

Narativy Blesku se tak nyní věrně odrážejí ve vzdělávací politice ODS. Expert strany se nechal slyšet, že nebýt „parazitů“, kteří odsávají peníze určené veřejnému vzdělávacímu systému, učitelé byměli 35 tisíc v průměru. Těmi parazity jsou podle Klause neziskové organizace, které v souvislosti s inkluzí „odhalil“ Blesk.

Jako člověk z jedné z těchto neziskovek mohu prokázat, že Blesk prokazatelně lže a záměrně vytváří dojem, že zde existuje jakási dobře organizovanámafie, která se specializuje na nekalé získávání prostředků určených školám. EDUin, který zastupuju, žádnými takovými prostředky nedisponuje, nečerpá nic ze státního rozpočtu ani ze zdrojů EU. Vazby podle Blesku jsou zcela scestné a účelově zavádějící, přesně podle principu popsaného shora.

Nepřípustná paušalizace

Ale nejde jen o to. Jsou neziskové organizace, které čerpají prostředky ze státního rozpočtu či jiného zdroje veřejného financování, a přitom nejsou parazity. Poskytují vzdělávacímu systému podporu v oblastech, které systém svými strukturami nesaturuje. Mimo to jsou v demokratické občanské společnosti nepostradatelným iniciátorem společenských změn, tzv. changemakers. Kdo zná alespoň základní historii 20. století, musí si být vědom toho, že tzv. neziskový sektor byl přímým iniciátorem demokratizačních změn, z nichž dnes – často se samozřejmostí – těžíme. Ať už to byla práva pracujících, práva žen, dětí či menšin všeho druhu, vždy šlo v prvé řadě o organizovaný „nezisk“, nevládní občanskou aktivitu, která byla hlavním generátorem změny k lepšímu.

Tyto souvislosti jsou důležité, pokud mluvíme o jakémkoliv „parazitování“. Jistě existují neziskové organizace, které skutečně pouze účelově odvádějí prostředky určené na podporu veřejného zájmu. Stejně tak ale existují školy a učitelé, kteřímísto naplňování svého poslání pouze konzumují finance, ve výsledku spíše škodí, a bylo by dobré je zrušit či vyhodit. Jakákoliv taková paušalizace na základě statusu je prostě nepřípustná.

Václav Klaus ml. je v tomto ohledu velmi bizarní případ. ODS okolo něj vytváří aureolu dlouholetého ředitele elitního gymnázia, který má za sebou blíže nespecifikované „úspěchy“. Skutečnost je vcelku prozaická. Klaus ml. byl na První obnovené reálné gymnázium, tzv. PORG, přijat jako učitel zejména díky svému jménu a rodinnému pozadí. Ředitelem se stal dlouho poté, kdy již zavedenou, prosperující firmu opustil zakladatel Ondřej Šteffl. Ve škole-firmě, kterou Klaus vedl, měl dokonce jistý čas majetkový podíl. Potud v pořádku, kdyby ovšem tuto firmu po celou dobu její existence nedotoval významným způsobem český stát formou příspěvku na vzdělávání žáků soukromých škol. Jinými slovy, pokud bychom chtěli použít logiku Václava Klause ml., PORG léta odsávalo zdroje určené pro český vzdělávací systém. Takže kdo je tady parazit, pane Klausi? Neziskovka, která nemá ze státního rozpočtu ani korunu, nebo ziskovka, která díky bohatým dotacím z peněz, které by mohly být využity pro veřejné školy, vytváří zisk?

Bylo by krajně scestné nazývat soukromé školy parazity, stejně jako je to scestné vzhledemk neziskovým organizacím. Je v pořádku, že občanský život je podněcován neziskovým sektorem, stejně jako je v pořádku, že český vzdělávací systém obohacují přístupy škol, které stojí mimo veřejnou strukturu. Mezi oběma kategoriemi jistě existují černé ovce, je jistě dobré na to poukazovat, ale pouze na konkrétních a prokazatelných příkladech. Ne přitakávat Blesku tehdy, když se mi to zrovna hodí. Možná to pan Klaus nechápe. Že to ale nechápe předseda ODS Fiala a nechává „experta“ ODS šířit lži nedůvěryhodnými mediálními kanály a snižovat tak kredit strany, kterou má vést, je pozoruhodné. Strana tím žel snižuje laťku své důvěryhodnosti na stejnou úroveň, na jaké se v mediální oblasti ocitá Blesk.

logo-author
Našli jste v článku chybu? Napište nám, prosím, na korektor@eduin.cz.
 

Mohlo by Vás zajímat

Listovat všemi články