Lidové noviny: Bulvarizace politické strany?

Publikujeme komentář Boba Kartouse, který vyšel 26.4. v Lidových novinách pod názvem Bulvarizace politické strany? a reflektuje populistickou rétoriku ODS v tématech českého školství. Tu reprezentuje především Václav Klaus mladší a vyhrotil ji, když nedávno obvinil neziskové organizace z parazitismu na školském systému. Pojďte o tom s námi diskutovat! Tomu, zda neziskové organizace na školství skutečně parazitují, či ne, se budeme věnovat v květnové Debatě s oponenty 24.4. (ZDE).

Parazity nejsou ani neziskovky, ani soukromé školy jako celek. Má to vědět ODS, když už ne Václav Klaus ml.

Bulvární deník Blesk vede jednostrannou, prokazatelně manipulativní kampaň proti inkluzi. Průměrně mediálně gramotný člověk ví, že tato média nejsou založena na snaze poskytnout maximálně reálný obraz skutečnosti, ale vytvářet narativní fabulace, smyšlené příběhy, které primárně zasahují emoce jejich publika a uspokojují tak potřeby vycházející z určité emoční deprivace.

Jen člověk, jenž není schopen tento fundament bulváru ani intuitivně nazřít, může předpokládat, že tato média sdělují „pravdu“. Kampaň Blesku proti inkluzi je navíc tak evidentně demagogická, že není třeba být vzdělán v oblasti komunikace, aby člověk pochopil. Václav Klaus ml., expert ODS ve věcech vzdělávání, to buď skutečně nechápe, nebo se snaží této difamační kampaně pouze účelově zneužít.

Narativy Blesku se tak nyní věrně odrážejí ve vzdělávací politice ODS. Expert strany se nechal slyšet, že nebýt „parazitů“, kteří odsávají peníze určené veřejnému vzdělávacímu systému, učitelé byměli 35 tisíc v průměru. Těmi parazity jsou podle Klause neziskové organizace, které v souvislosti s inkluzí „odhalil“ Blesk.

Jako člověk z jedné z těchto neziskovek mohu prokázat, že Blesk prokazatelně lže a záměrně vytváří dojem, že zde existuje jakási dobře organizovanámafie, která se specializuje na nekalé získávání prostředků určených školám. EDUin, který zastupuju, žádnými takovými prostředky nedisponuje, nečerpá nic ze státního rozpočtu ani ze zdrojů EU. Vazby podle Blesku jsou zcela scestné a účelově zavádějící, přesně podle principu popsaného shora.

Nepřípustná paušalizace

Ale nejde jen o to. Jsou neziskové organizace, které čerpají prostředky ze státního rozpočtu či jiného zdroje veřejného financování, a přitom nejsou parazity. Poskytují vzdělávacímu systému podporu v oblastech, které systém svými strukturami nesaturuje. Mimo to jsou v demokratické občanské společnosti nepostradatelným iniciátorem společenských změn, tzv. changemakers. Kdo zná alespoň základní historii 20. století, musí si být vědom toho, že tzv. neziskový sektor byl přímým iniciátorem demokratizačních změn, z nichž dnes – často se samozřejmostí – těžíme. Ať už to byla práva pracujících, práva žen, dětí či menšin všeho druhu, vždy šlo v prvé řadě o organizovaný „nezisk“, nevládní občanskou aktivitu, která byla hlavním generátorem změny k lepšímu.

Tyto souvislosti jsou důležité, pokud mluvíme o jakémkoliv „parazitování“. Jistě existují neziskové organizace, které skutečně pouze účelově odvádějí prostředky určené na podporu veřejného zájmu. Stejně tak ale existují školy a učitelé, kteřímísto naplňování svého poslání pouze konzumují finance, ve výsledku spíše škodí, a bylo by dobré je zrušit či vyhodit. Jakákoliv taková paušalizace na základě statusu je prostě nepřípustná.

Václav Klaus ml. je v tomto ohledu velmi bizarní případ. ODS okolo něj vytváří aureolu dlouholetého ředitele elitního gymnázia, který má za sebou blíže nespecifikované „úspěchy“. Skutečnost je vcelku prozaická. Klaus ml. byl na První obnovené reálné gymnázium, tzv. PORG, přijat jako učitel zejména díky svému jménu a rodinnému pozadí. Ředitelem se stal dlouho poté, kdy již zavedenou, prosperující firmu opustil zakladatel Ondřej Šteffl. Ve škole-firmě, kterou Klaus vedl, měl dokonce jistý čas majetkový podíl. Potud v pořádku, kdyby ovšem tuto firmu po celou dobu její existence nedotoval významným způsobem český stát formou příspěvku na vzdělávání žáků soukromých škol. Jinými slovy, pokud bychom chtěli použít logiku Václava Klause ml., PORG léta odsávalo zdroje určené pro český vzdělávací systém. Takže kdo je tady parazit, pane Klausi? Neziskovka, která nemá ze státního rozpočtu ani korunu, nebo ziskovka, která díky bohatým dotacím z peněz, které by mohly být využity pro veřejné školy, vytváří zisk?

Bylo by krajně scestné nazývat soukromé školy parazity, stejně jako je to scestné vzhledemk neziskovým organizacím. Je v pořádku, že občanský život je podněcován neziskovým sektorem, stejně jako je v pořádku, že český vzdělávací systém obohacují přístupy škol, které stojí mimo veřejnou strukturu. Mezi oběma kategoriemi jistě existují černé ovce, je jistě dobré na to poukazovat, ale pouze na konkrétních a prokazatelných příkladech. Ne přitakávat Blesku tehdy, když se mi to zrovna hodí. Možná to pan Klaus nechápe. Že to ale nechápe předseda ODS Fiala a nechává „experta“ ODS šířit lži nedůvěryhodnými mediálními kanály a snižovat tak kredit strany, kterou má vést, je pozoruhodné. Strana tím žel snižuje laťku své důvěryhodnosti na stejnou úroveň, na jaké se v mediální oblasti ocitá Blesk.

Připojit se s

Odebírat komentáře
Upozorňovat mě na
guest
7 Komentáře
nejstarší
nejnovější nejlépe hodnocené
Inline Feedbacks
View all comments
Ondřej Neumajer
7 years ago

Minulý pátek jsem četl v LN rozhovor s V. Klausem ml., kde uváděl zajímavé dvě věty. Říkal, že ODS nevytěžila z inkluze tolik, kolik mohla. Také říkal, že ODS má být stranou protestní.
Takže z věty uvedené v článku “ Václav Klaus ml., expert ODS ve věcech vzdělávání, to buď skutečně nechápe, nebo se snaží této difamační kampaně pouze účelově zneužít“ je blíže skutečnosti její druhá část. ODS chce jít cestou populismu, protože by jí to mohlo přinést více voličů.

Zdeněk Sotolář
Zdeněk Sotolář
7 years ago

„příběhy, které primárně zasahují emoce jejich publika a uspokojují tak potřeby vycházející z určité emoční deprivace“

Přesně to dělává EDUin. Jen místo smyšlené je třeba doplnit „pečlivě vybrané“. Vzpomeňme na diskusi o vzdělání učitelů. Sám Kartous je mistr na jedostranné kampaně, ať tu o inkluzi (jeho 99 % severských žáků ve společném vzdělávání je také výmluvnou výpovědí o soukromých a exkluzivních školách, nemluvě o tom, že naše inkluze a severská inkluze jsou dvě různé inkluze) , nebo tu o imigrantech, kterou spoluvytváří v Bristkých listech (právo na strach není xenofobie).

Jitka Pozarova
Jitka Pozarova
7 years ago

Historie gymnázia PORG je určitě velmi zajímavá

Jitka Pozarova
Jitka Pozarova
7 years ago

Václav Klaus junior má sice provokativní a někdy i populistické názory,ale několik let učil a hodně let řídil školu (ponechme stranou za čí peníze) narozdíl od mnoha „pseudoreformátorů“,kteří nikdy neučili a nemají žádné zkušenosti s atmosférou školy apod.To je např.Bob Kartous.Možná některé neziskovky nečerpají státní peníze,většina ano.Hlavně v oblasti začleňování,inkluze apod.A nemusí jít jen o neziskovky,které působí ve školství.Domnívám se,že nejvíce státních financí odsávají různá centra a ústavy řízené a financované státem.A k panu Šteflovi – ten by nejraději měl školu bez učitelů.JInak jsem přesvědčená,že EDUIN dělá dobrou práci,je však hodně jednostranný.

Jakub Malinovský
Jakub Malinovský
7 years ago

„EDUin, který zastupuju, žádnými takovými prostředky nedisponuje, nečerpá nic ze státního rozpočtu ani ze zdrojů EU.“

No, výroční zpráva za rok 2015 stále není k dispozici, tak bych se Vás chtěl zeptat, v čem spočívá podpora či partnerství s Českou televizí, některými obcemi včetně Prahy, Ministerstvem financí ČR, Agenturou pro sociální začleňování a zda z něj plyne EDUinu nějaký profit. Např. faktické protěžování v ČT, byť asi smluvně neošetřené, zjevnou propagaci a zvětšování váhy vašeho hlasu přináší.

Podpora fundraisingových aktivit ze strany 100% státem vlastněných Českých drah či VZP podporou z veřejných zdrojů byla.

Zdeněk Slejška
Zdeněk Slejška
7 years ago

Dobrý den, reaguji na vaše otázky. Jen opět opakuji, o čem kolega Kartous píše je fakt, že EDUin nečerpá žádné granty ze státního rozpočtu a ESF. Pokud je zde finanční vztah s některou organizací státní či veřejné správy, tak se jedná buď o placenou službu, kterou mohl získat kdokoliv a nebo přinášíme těmto subjektům programy, za kterými stojí donoři ze soukromé sféry. Více konkrétně viz níže. Mnohdy jde však o vztah, který není finanční. Ad Česká televize – spolupracujeme na oblasti metodické podpory školám – v minulém roce výzkum, co by školy uvítaly z hlediska práce ČT a následný workshop… Více »

Jakub Malinovský
Jakub Malinovský
7 years ago

Nezpochybňoval jsem formální pravdivost toho výroku, ale zjišťoval kontext. Jelikož si asi všichni pamatujeme prezidentskou kampaň Jana Fischera, který dostával obří slevy na služby od některých subjektů, které jej nesměly přímo financovat (Česká pošta..) či se jim to nehodilo do krámu podporu otevřeně přiznat (inzerce v některých masmédiích), stejně jako víme, že v Rusku se povinnost označovat ze zahraničí financované organizace jako zahraniční zástupce obchází mimo jiné i tím, že ty spolky nedostávají formálně dary, ale prodávají nějaké jakoby služby, tak je třeba si udělat celkový obrázek i o takových „kontraktech“. Pokud by např. někdo v textu budil dojem, jak… Více »