Luděk Šnirch: Co lze vyčíst z letošních anonymizovaných dat z výsledků maturity z matematiky?

27. 6. 2021
EDUin
ramsha-asad-EQX9QhHfB3I-unsplash

Publikujeme srovnávací analýzu maturitních dat středoškolského pedagoga Luďka Šnircha. Zaměřuje se v ní například na otázky: Jak dopadla neúspěšnost roku 2021 ve srovnání s rokem 2020 a to před úpravou kritérií a po úpravě kritérií, nebo jak je možné, že i po úpravě kritérií v roce 2021 sice dopadla celková neúspěšnost roku 2021 lépe než neúspěšnost roku 2020, ale přitom se prvomaturanti skoro všech 16 skupin škol zhoršili? Analýzu v PDF si můžete stáhnout ZDE. Zadání didaktického testu z matematiky najdete ZDE.

Cermat poprvé po 11 letech trvání státní maturity zveřejnil podrobná anonymizovaná data. Zasloužila se o to novela školského zákona, po níž přibyl § 183d. Ten Cermatu nařizuje, aby do 14 dní od předání výsledků školám podrobná data anonymizoval a zveřejnil.
Pokud budeme analyzovat data maturity z matematiky,prvomaturantů, kteří ji konali jako povinnou zkoušku, můžeme si položit několik otázek, a to vždy v členění podle 16 typů škol.

  1. Kolik prvomaturantů zkouško konalo a jaké je procentní zastoupení jednotlivých typů škol?
  2. Kolik bodů z 50 možných v průměru prvomaturanti získali?
  3. Kolik prvomaturantů bylo neúspěšných podle původních kritérií (33 %) a kolik podle upravených kritérií dle Opatření ministerstva (27 %) a to absolutně či v procentech?
  4. Letos se testy neznámkovaly, ale kritéria hodnocení byla publikována (kvůli VŠ). Jak by dopadlo rozložení známek podle původních kritérií a jak podle upravených kritérií?
  5. Jak dopadla neúspěšnost roku 2021 ve srovnání s rokem 2020 a to před úpravou kritérií a po úpravě kritérií?
  6. Jak je možné, že i po úpravě kritérií v roce 2021 sice dopadla celková neúspěšnost roku 2021 lépe než neúspěšnost roku 2020, ale přitom se prvomaturanti skoro všech 16 skupin škol zhoršili?
  7. Dařilo se prvomaturantům více v otevřených úlohách nebo v uzavřených úlohách?
  8. Jak dopadla úspěšnost jednotlivých 26 úloh? Kdo v nich byl nadprůměrně úspěšný a kdo podprůměrně?

Na položené otázky nám zpracovaná anonymizovaná data dají odpověď.

  1. Kolik prvomaturantů zkouško konalo a jaké je procentní zastoupení jednotlivých typů škol?

2. Kolik bodů z 50 možných v průměru prvomaturanti získali?

3. Kolik prvomaturantů bylo neúspěšných podle původních kritérií (33 %) a kolik podle upravených kritérií dle Opatření ministerstva (27 %) a to absolutně či v procentech?

4. Letos se testy neznámkovaly, ale kritéria hodnocení byla publikována (kvůli VŠ). Jak by dopadlo rozložení známek podle původních kritérií a jak podle upravených kritérií?

5. Jak dopadla neúspěšnost roku 2021 ve srovnání s rokem 2020 a to před úpravou kritérií a po úpravě kritérií?

 

6. Jak je možné, že i po úpravě kritérií v roce 2021 sice dopadla celková neúspěšnost roku 2021 lépe než neúspěšnost roku 2020, ale přitom se prvomaturanti skoro všech 16 skupin škol zhoršili?

Po úpravě hranice neúspěšnosti z 33 % na 27 % Opatřením procento neúspěšných kleslo z 24,93 % na 16,76 %.

V porovnáním s rokem 2020, kdy bylo 17,59 % neúspěšných, došlo celkově ke zlepšení.

Ale srovnání roku 2021 s rokem 2020 podle typů škol ukazuje, že i po úpravě hranice neúspěšnosti došlo v 13 z 16 typů škol ke zhoršení. Důvodem je neustálý růst podílu prvomaturantů z gymnázií a tím změna poměrového složení prvomaturantů maturujících z matematiky. Prudce rostoucí podíl prvomaturantů z gymnázií zapříčinil zlepšení celkové neúspěšnosti, i když se prvomaturanti z gymnázií i po snížení hranice neúspěšnosti na 27 % oproti roku 2020 zhoršili (kdyby nedošlo vlivem opatření k úpravě hranice neúspěšnosti, bylo by neúspěšných 13,45 % prvomaturantů 4letých gymnázií)

Počet prvomaturantů z matematiky neustále klesá:    rok 2013: 30 665         rok 2021: 12 875

Roste procentní zastoupení maturantů z gymnázií:     rok 2013: 27,53 %       rok 2021: 55,33 %

 

7. Dařilo se prvomaturantům více v otevřených úlohách nebo v uzavřených úlohách?

Porovnání, v kterých typech úloh získávali prvomaturanti body – zda v otevřených (max. 25) nebo uzavřených (max. 25).
Uzavřené úlohy se dají tipovat.
Prvomaturanti z gymnázií měli převahu získaných bodů z otevřených úloh, prvomaturanti z ostatních typu škol z uzavřených úloh.

8. Jak dopadla úspěšnost jednotlivých 26 úloh? Kdo v nich byl nadprůměrně úspěšný a kdo podprůměrně?

 

RNDr. Luděk Šnirch, středoškolský učitel matematiky a informatiky

logo-author
Našli jste v článku chybu? Napište nám, prosím, na korektor@eduin.cz.
 

Mohlo by Vás zajímat

Listovat všemi články