Martin Mikuláš: Otevřený dopis ohledně zákona o pedagogických pracovnících

17. 12. 2020
Martin Mikuláš

Vážení členové našich zákonodárných sborů,
vážení členové Výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky,

byl jsem upozorněn na probíhající debatu o nové podobě Zákona o pedagogických  pracovnících. S udivením sleduji toto neodborné rozhodování o nárocích na výkon pedagogických  profesí.

Je sice pravdou, že naše země trpí nedostatkem kvalifikovaných pedagogů. Není to však způsobeno  nekvalitní legislativou. Ta je oproti zahraničním normám naopak velice liberální. Jako autor  zahraničních učebnic s vlastní pedagogickou praxí v USA dobře vím, že kvalifikační požadavky kladené  na pedagogy jsou v zahraničí mnohdy přísnější.

Pedagogická profese je v naší zemi snadno dostupná i pro absolventy jiných fakult než těch, které se  zaměřují na vzdělávání učitelů (nejedná se zdaleka jen o pedagogické fakulty), již dnes. Skutečnou  příčinou současného stavu je dlouhodobé neřešení podfinancovanosti českého školství, zejména  nestoudné finanční ohodnocení českých pedagogů na všech stupních škol (nejhorší úroveň ze všech  zemí OECD při přepočtu na paritu kupní síly). Tuto situaci nelze řešit změnou legislativy. Není to totiž  řešení skutečné příčiny.

Mezinárodní i naše výzkumy ukazují, že kvalifikovaní aprobovaní pedagogové zvyšují vzdělávací  úroveň (objektivně měřenou) svých svěřenců. Takovou kvalifikovaností se rozumí zejména oborové  vzdělání v kombinaci se vzděláním v psychologii (kognitivní, vývojové, sociální, patopsychologii) a v  oborové didaktice (včetně psycho- a neuro-didaktiky). Tato kvalifikovanost je o to důležitější, že české  školství se rozhodlo jít cestou inkluze.

Jako vzdělavatel budoucích učitelů cizích jazyků a zároveň praktikující učitel a poskytovatel  jazykových služeb Vás musím ujistit, že kvalifikovaný a aprobovaný učitel cizího jazyka, filolog a  lingvodidaktik zároveň, poskytuje neskonale kvalitnější vzdělání v této oblasti než jeho  nekvalifikovaný (natož neaprobovaný!) “kolega”.

Rád bych dále upozornil, že současný návrh jde proti současným mezinárodním trendům v nárocích  na kvalifikaci v pedagogických profesích. Zmíním jen ten, který se mé profese a praxe bezprostředně  týká, tedy standard učitele cizích jazyků schválený Radou Evropy. Ten jednoznačně akcentuje a  požaduje všechny výše zmíněné kvalifikační oblasti a dále je doplňuje. Je náročnější.

Velice se obávám snahy některých lobbistických skupin prosadit tuto normu, která jim má usnadnit  “život”, nikoli však obohatit a zlepšit naše vzdělávání.

I přes toto znepokojení věřím ve Váš racionální úsudek a dobrý úmysl a zasílám Vám tento otevřený  dopis.

S veškerou úctou,
Martin Mikuláš
—-

Mgr. Martin Mikuláš, PhD. pracuje v současné době jako vývojový pracovník pro síť mezinárodních škol v USA, kde se podílí na tvorbě nových učebnic matematiky a aplikací pro výuku matematiky. Dále přednáší na Katedře anglického jazyka a literatury Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze a je členem vědecké rady mezinárodního impaktovaného časopisu Language Learning in Higher Education. V České republice a Evropské unii vykonává funkci soudního tlumočníka a překladatele. Je autorem několika vysokoškolských učebnic cizích jazyků a řady odborných článků a studií.

Martin Mikuláš
Našli jste v článku chybu? Napište nám, prosím, na korektor@eduin.cz.
 

Mohlo by Vás zajímat

Listovat všemi články