McKinsey: co zlepšuje vzdělávání

31. 1. 2011
EDUin

Víte, že míra vynaložených prostředků nemusí souviset s rozvojem vzdělávacího systému?

Před nedávnem proběhla prezentace analýzy společnosti McKinsey k možnému rozvoji českého školství. Nejednalo se o žádnou nahodilou aktivitu. Významná konzultační společnost McKinsey, která působí globálně, zabývá se poradenstvím v oblasti managementu a zaměřuje se i na oblast vzdělávání, uveřejnila v roce 2007 studii o společných znacích vynikajících školských systémů ve světě (zde) a v prosinci 2010 další navazující studii zaměřenou na 20 školských systémů (zde), jejichž výsledky se dlouhodobě a významně zlepšily a dále zlepšují.

Jak v McKinsey postupovali

Pro tuto zprávu vytvořili databázi 575 intervenčních kroků, které byly uskutečněny ve sledovaných školských systémech. Systémy pak rozčlenili do čtyř skupin podle stádií rozvoje, a to na základě výsledků dosažených v řadě mezinárodních i národních testování a hodnocení. Cílem studie bylo identifikovat intervenční opatření typická pro jednotlivá stádia rozvoje.

Významné zjištění: lepší systém znamená méně řízení z centra.

Studie je rozdělena do čtyř kapitol, které se zabývají intervenčními opatřeními, opatřeními pro udržitelnost pokroku, otázkou kontextu a podmínkami vhodnými pro změnu. Z analýzy vyplývají mj. následující zjištění:

  • významného zlepšení systému lze dosáhnout i v krátké době 6 let

  • zlepšení není nutně vázáno na HDP země nebo na zvýšení prostředků vydaných na vzdělávání (tab.3, str.21)

  • systém se může začít zlepšovat z kteréhokoli výchozího bodu

  • úspěšné systémy se vyznačují volbou konzistentních opatření a vytrvalostí při uplatňování kroků a sledování vytčených cílů

  • každé stadium zlepšení se vyznačuje dominantním shlukem (souborem) intervenčních kroků – je to záležitost systémová, nikoli ojedinělý krok

  • kroky mohou být aplikovány v různých variacích podle místního kontextu

  • existuje silná korelace mezi dosaženým stadiem a přísností centrálního řízení a kontroly – čím lepší úroveň systému tím větší volnost pedagogům a školám (tab. 18, str.53)

  • většina intervenčních kroků je zaměřena na procesy

Klíčová role osobnosti v čele školství

V kapitole zaměřené na specifický kontext je velká pozornost věnována profesní přípravě a rozvoji učitelů.Pro udržitelnost nastoupeného pokroku se zdůrazňuje podpora vzájemné spolupráce učitelů na všech úrovních a zejména význam dlouhodobé stabilní podpory pro změny ze strany strategických (ministr školství) a/nebo politických činitelů (předseda vlády, prezident) a potřeba kontinuálního nepřerušovaného vývoje. Mezi třemi okolnostmi, které určují podmínky vhodné pro nastartování změn, je jako nejdůležitější uváděna nová silná vůdčí osobnost, která stanoví vizi a shromáždí tým schopných spolupracovníků.

Sledované školské systémy: Singapur, Hongkong, Jižní Korea, Ontario (Kanada), Sasko (Německo), Anglie, Litva, Lotyšsko, Slovinsko, Polsko, Aspire (skupina veřejných škol, USA), Long Beach, California (USA), Boston, Massachussets (USA), Arménie, Western Cape (JAR), Chile, Minas Gerais (Brazílie), Madhya Pradesh (Indie), Ghana, Jordánsko

 

Autorka je pracovnicí výzkumného oddělení společnosti Scio.

logo-author
Našli jste v článku chybu? Napište nám, prosím, na korektor@eduin.cz.
 

Mohlo by Vás zajímat

Listovat všemi články