Ministerstvo školství poslalo peníze určené školám soukromé firmě

2. 6. 2011
EDUin
logo_EDUinfo

EDUin upozorňuje, že MŠMT rozdělilo dotace v rozporu s vlastními pravidly

Praha 2. června 2011 – Ministerstvo školství včera vyhlásilo výsledky dotačního programu zaměřeného na podporu neziskových organizací, v jehož rámci bylo rozděleno celkem 4 750 000 Kč. Překvapivé je, že nejvyšší dotace ve výši 1 300 000 Kč byla přidělena soukromé firmě NEUBERT marketing § Company s. r. o. Ministerstvo tak jednalo v jasném rozporu s pravidly, která samo pro čerpání z tohoto programu vyhlásilo.

V úvodu textu, kterým ministerstvo vyhlásilo Program na popularizaci základního a středního školství formou audiovizuálního díla stojí:

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „ministerstvo“) k zabezpečení úkolů vyplývajících ze Zásad vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy schválených usnesením vlády ze dne 1. února 2010 č. 92 a usnesení vlády ze dne 14. června 2010 č. 463 o Hlavních oblastech státní dotační politiky vůči nestátním neziskovým organizacím pro rok 2011, vyhlašuje tento dotační program:…

Když si EDUin tyto informace ověřoval, dostal 18. května od pracovnice MŠMT paní Rauchové stručné sdělení: Dobrý den, potvrzuji příjem Vašeho dotazu a sděluji, že výše uvedený program je určen občanským sdružením a školám. Samotné toto vyjádření je problematické, neboť je v rozporu s vyhlášeným dotačním programem, které je určené nestátním neziskovým organizacím, což školy nejsou.

Přesto když byly výsledky programu 1. 6. 2011 vyhlášeny, lze v seznamu nalézt ze třinácti přihlášených čtyři s.r.o. a jednu akciovou společnost. Ze soukromých společností dostala v grantovém řízení vůbec nejvyšší dotaci NEUBERT marketing § Company s. r. o. a to 1 300 000 Kč na program Nejlepší česká škola. Tedy více než čtvrtinu všech přidělených prostředků.

Dalším komerčním subjektem, který dostal 120 000 Kč, byla Základní a mateřská škola Čtyřlístek s.r.o ze Zlína. V jejím případě jde opravdu o podporu školy, ale i tentokrát byly peníze přiděleny v jasném rozporu se zadáním.

EDUin o.p.s. žádá ministerstvo školství, aby tento postup neprodleně vysvětlilo, zjednalo nápravu a o jejích výsledcích informovalo na svých webových stránkách.

Zdeněk Slejška, výkonný ředitel EDUin o.p.s., řekl: „Je překvapivé, že pracovníci ministerstva vůbec připustili, aby se společnosti s ručením omezeným mohly přihlásit do grantového řízení, které bylo jednoznačně určené školám a neziskovým organizacím. Ve výsledné tabulce publikované na webu ministerstva je dokonce pět komerčních subjektů ze třinácti žadatelů, dva z nich dotaci obdrželi. A dokonce byla komerční společnosti přiznána nejvyšší dotace. Považujeme za nepřijatelné, aby státní úřad tak jednoznačně a masivně porušoval pravidla, která si sám stanovil.“

Kontakty:

· Zdeněk Slejška, výkonný ředitel EDUin, o.p.s.
e-mail: zdenek.slejska@eduin.cz, mobil: 605967368

·Tomáš Feřtek, tiskový mluvčí EDUin, o.p.s.
e-mail: tomas.fertek@eduin.cz, mobil: 602687016

Poznámky pro editory:

  • Vyhlášení dotačního programu naleznete ZDE.

  • Oznámení o výsledcích naleznete ZDE.

  • Znění dopisu, kterým žádal EDUin 12 května 2011 upřesnění podmínek grantového řízení:

Dobrý den, chtěli bychom se dozvědět zda dotační program: „Program na popularizaci základního a středního školství formou audiovizuálního díla a podporu výukových audiovizuálních materiálů s didaktickou hodnotou pro využití ve výuce v základních a středních školách v roce 2011“ je otevřen všem neziskovým subjektům (tj. například obecně prospěšné společnosti) nebo pouze občanským sdružením? Z podkladových materiálů to jednoznačně nevyplývá, neboť se v záhlaví mluví o neziskových organizacích, ale uvnitř textu se užívá pouze označení „sdružení“. Vzhledem k tomu, že není ve výzvě uvedeno, které subjekty mají nárok žádat o dotaci, tak se pro jistotu ptáme touto cestou. Bohužel není uvedena ani kontaktní osoba. Zdeněk Slejška, výkonný ředitel EDUin o.p.s.

  • Odkaz na projekt Nejlepší česká škola firmy NEUBERT marketing § Company s. r. o., který na svých stránkách uvádí, že má záštitu MŠMT ZDE.

  • EDUin je obecně prospěšná společnost, která se věnuje problematice vzdělávání a jejíž snahou je informovat veřejnost o všem důležitém, co se děje ve školství a vzdělávání. EDUin o.p.s. byla založena v květnu 2010 a připravuje několik informačních a osvětových projektů. Více se dozvíte na www.eduin.cz

  • Populární verzi vzdělávacích témat najdete na blogu http://fertek.blog.respekt.ihned.cz

 

 

logo-author
Našli jste v článku chybu? Napište nám, prosím, na korektor@eduin.cz.
 

Mohlo by Vás zajímat

Listovat všemi články