Ministr Dobeš nenaslouchá svým vlastním odborníkům

20. 12. 2010
EDUin
logo_EDUinfo

EDUin analyzuje opatření navrhovaná ministerstvem školství ke zlepšení výsledků českých žáků v mezinárodních šetřeních

Praha 20. prosince 2010 – Šest opatření, která navrhl ministr školství Josef Dobeš jako reakci na problematické výsledky českých žáků v mezinárodním šetření PISA, nemohou tyto výsledky nijak ovlivnit. Buď proto, že je obtížné je realizovat, nebo proto, že s podstatou problému nesouvisejí. Navíc se ukazuje, že s mnoha opatřeními Josefa Dobeše nesouhlasí ani odborníci spolupracující s ministerstvem .

V rámci pravidelného kulatého stolu 15. prosince, který spoluorganizuje SKAV a EDUin a který byl tentokrát věnován problematice plošného testování po 5. a 9. třídě základní školy, se ukázalo, že i panelisté, kteří plošné testování jednoznačně podporují, považují za nereálnou rychlost, s jakou chce ministr Dobeš zavést vzdělávací standardy a katalogy požadavků pro základní školy.

Podobně Česká školní inspekce při setkání s řediteli základních škol dospěla k tomu, že například zavedení vzorových školních vzdělávacích programů, jak je plánuje ministerstvo, nemůže situaci na školách zlepšit a shodně s odbornými složkami ministerstva (Ústav pro informace ve vzdělávání) zdůrazňuje důležitost metodické podpory jednotlivých škol a učitelů při práci se slabšími dětmi. Tato metodická podpora se ale mezi navrhovanými opatřeními zatím neobjevila.

Ministerstvo školství navrhuje:

Změnit způsob financování škol – ministerstvo navrhuje zohlednit nejen počet žáků, ale i další parametry, především kvalitu škol. Zatím ale jde o velmi nekonkrétní návrh a není ani jasné, co vlastně ministerstvo považuje za kvalitu a jak by ji chtělo zjišťovat. Navrhované plošné testy k takovému účelu sloužit nemohou, protože špatné výsledky žáků ještě nemusí být způsobeny špatnou prací školy, ale například i problematickým socioekonomickým zázemím dětí.

Změnit způsob výuky na pedagogických fakultách – ministerstvo navrhuje zařadit více hodin praxe a využívat moderních vyučovacích metod. Vzhledem k tomu, že vysoké školy jsou samostatné a ministerstvo je přímo neřídí, může obsah vzdělávání na jejich fakultách ovlivňovat jen nepřímo, způsobem, jak bude vysoké školy financovat. Využít může i tlaku zprostředkovaného akreditační komisí, která schvaluje jednotlivé obory. I kdyby se to ukázalo jako účinný nástroj, tento návrh neřeší, jak změnit způsob práce desetitisíců těch učitelů, kteří už jsou ve školách.

Odbyrokratizovat práci škol – úřední zátěž vnímají ředitelé opravdu jako vážný problém, ale i když ho vyřešíme, výsledky žáků to nijak přímo neovlivní. Navíc se ukazuje, že mnoho věcí, které plánuje ministr Dobeš zrušit, by naopak mohlo pomoci. Nejpatrnější je to u procesu sebehodnocení škol, které je teprve v počátcích a ministerstvo plánuje jeho zrušení, přestože to je jeden z mezinárodně ověřených způsobů zvyšování kvality výuky.

Přidat učitelům na platech – zvýšení platů samo o sobě nemůže změnit nic. Pouze v případě, že by bylo opravdu masivní, mohlo by do škol přitáhnout zpět ty kvalitní učitele, kteří během posledních let právě kvůli nízkým platům odcházeli. Efektivnější a realističtější by pravděpodobně bylo metodicky pomáhat těm, kteří ve školách zůstali a nevědí si se slabými žáky rady.

Zrušit přebytečné školy – omezování sítě škol je další opatření, které se s problémem špatných vzdělávacích výsledků patnáctiletých žáků prakticky míjí. Už jen proto, že v naprosté většině by se jednalo o rušení středních škol, které nezískaly dostatek studentů.

Plošně testovat žáky v páté a deváté třídě základních škol – tomuto problému jsme se věnovali v samostatných tiskových zprávách, které najdete ZDE. EDUin považuje urychlené zavedení plošného testování tak, jak o něm uvažuje ministr Dobeš, za jednoznačně škodlivé. Podobně to vidí už více než 900 signatářů dopisu premiéru Nečasovi, kteří požadují zrušení tohoto záměru.

Tomáš Feřtek, tiskový mluvčí EDUin, řekl: „Opatření, která pan ministr navrhl, se s problémy, jež odhalilo šetření PISA , do značné míry míjí. Nejpravděpodobnější důvod je, že vedení ministerstva jen napasovalo již dříve plánovaná opatření na aktuální situaci. To by nebylo nic tak hrozného, ale za pozornost stojí, že pan ministr velmi pravděpodobně přestává naslouchat i svým vlastním spolupracovníkům. O nutnosti metodické podpory učitelům, jež by umožnila účinnou pomoc slabším žákům, se v odborných kruzích ministerstva běžně mluví, ale mezi šesti opatřeními se tento návrh neobjevil. Podobně se ukázalo, že i zastánci plošného testování považují za prakticky nemožné, aby vzdělávací standardy a katalogy požadavků byly připraveny do tří měsíců, jak si to představuje pan ministr. K podobným závěrům o nereálnosti a v některých případech škodlivosti jeho postupů došla i Česká školní inspekce.“

Kontakty:

· Tomáš Feřtek, tiskový mluvčí EDUin o.p.s.
e-mail: tomas.fertek@eduin.cz, mobil: 602687016

Poznámky pro editory:

− Informaci o kulatých stolech ke vzdělávací politice najdete na stránkách SKAV. Jde v současné době o jedinou pravidelnou akci, kdy se odborná veřejnost setkává a diskutuje o aktuálních otázkách vzdělávání.

 

− Informaci České školní inspekce o závěrech setkání s řediteli základních škol najdete na stránkách EDUin ZDE.

Dopis premiéru Nečasovi, včetně seznamu signatářů najdete ZDE. K 20. prosinci, tedy za jedenáct dní od publikování, ho podepsalo 912 signatářů, převážně z řad odborné učitelské veřejnosti. Převažují učitelé, ředitelé základních a středních škol a odborníci z oblasti vzdělávání.

EDUin je obecně prospěšná společnost, která se věnuje problematice vzdělávání a jejíž snahou je informovat veřejnost o všem důležitém, co se děje ve školství a vzdělávání. EDUin o.p.s. byla založena v květnu 2010 a připravuje několik informačních a osvětových projektů. Více se dozvíte na www.eduin.cz

− Populární verzi vzdělávacích témat najdete na blogu http://fertek.blog.respekt.ihned.cz

logo-author
Našli jste v článku chybu? Napište nám, prosím, na korektor@eduin.cz.
 

Mohlo by Vás zajímat

Listovat všemi články