Ministr zdravotnictví váhá s podepsáním hygienické vyhlášky a jak je na tom revize kurikula?

v dnešním bEDUinu se věnujeme těmto tématům:

9. 10. – 15. 10.

děti jsou nešťastné a v depresích, ukazují data Národního ústavu duševního zdraví

Vlastimil Válek má problémy s hygienickou vyhláškou

zveme vás ve čtvrtek na online Kulatý stůl SKAV a EDUin na téma: Jak zařídíme, aby se budoucí učitelé skutečně vzdělávali podle nového kompetenčního rámce?

Týden stručně:

Ministrovi zdravotnictví se nelíbí některé body chystané hygienické vyhlášky, podepsat ji zatím nechce.

Šéf resortu zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP09) má problémy se společnými toaletami na školách (iDNES). Nechystá se proto zatím navrhované úpravy podepsat. „Fakt nepodepíšu nic, s čím nebudu vnitřně srovnaný. A opravdu v této zemi neexistuje jedna jediná osoba, kromě mé maminky a manželky, která by mě dokázala k čemukoliv donutit, a zcela raritně je to moje dcera. A pak už nikdo. A já nejsem v tomto případě přesvědčený o tom, že text té vyhlášky je v této věci dokonalý,” řekl ministr zdravotnictví na interpelacích v Poslanecké sněmovně.

Odstartovala kampaň Měníme osnovy. Děti by se měly do budoucna méně biflovat.

Vzdělávání by se mělo přizpůsobit budoucnosti a pomoci tomu má revize rámcových vzdělávacích programů. Ta sice vázne, ale Národní pedagogický institut, který ji má na starosti, společně s Nadací České spořitelny spustil kampaň „Měníme osnovy”, která chce změnu učitelům i rodičům vysvětlit. Podle jednotných osnov se na školách učilo dříve, nyní si každá může vytvářet vlastní školní vzdělávací program podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. Podle Matěje Bulanta, který je zodpovědný v NPI za tuto změnu, pomůže budoucím studentům uplatnit se v nových, teprve vznikajících pracovních pozicích. „Struktura trhu se bude dynamicky měnit. Do roku 2030 přijde cca 330 tisíc současných zaměstnanců o práci z důvodu zániku jejich pracovních pozic, zároveň vznikne přes půl milionu nových míst. Tento trend bude pokračovat i v dalších letech,“ vysvětlil Bulant, z čeho při změnách vychází (Aktuálně). Ivo Jupa, ředitel NPI, pro EDUin vysvětloval, jak revize kurikula aktuálně probíhá, v čem bude nové kurikulum jiné než to současné a jaká jsou riziková místa probíhající revize. 

Školství podle ministra Mikuláše Beka místo redukce přibývá na váze, proto potřebuje dietu.

Výraznější změnu potřebuje podle Beka systém nepedagogických pozic na školách. Masové rušení financovaných pozic však nehrozí. „Je ale pravda, že v dnešním systému existuje asi osm tisíc míst nepedagogů, která nejsou obsazena, a peníze jsou využívány ve školách na jiné účely. Chceme některá z těch nefinancovaných míst rušit, ale nehrozí žádný významný zásah do fungování této části školního provozu,“ řekl ministr pro CNN Prima NEWS.

České školství má problém, míní biochemik Jan Konvalinka. Předvolební sliby podle něj vláda neplní.

Podle Konvalinky by měla být prioritou země věda a vzdělání. Že by měly hrát hlavní roli i pro současnou vládu, napovídají předvolební sliby. A vlastně každé za poslední léta. Navzdory programovým prohlášením ale podle biochemika z Akademie věd ČR české školství ve světě zaostává. „Naše vysoké školy se propadají nebo maximálně stagnují ve všech relevantních žebříčcích kvality. Naše střední a základní školy nevynikají v žebříčcích přírodovědných, matematických ani jazykových dovedností. U Vltavy žádné Silicon Valley nestojí (a to u Svratky je pořád příliš malé), a když je třeba sáhnout k rozpočtovým škrtům, vysoké školy a Akademie věd přijdou na řadu mezi prvními, priority nepriority,” popisuje v komentáři pro Forbes.

Výrok týdne

Matej_Kucera (1)

„Na 30 procent dotazovaných projevilo znaky, které ukazují na středně těžké až těžké úzkosti. Téměř každému třetímu deváťákovi by tak z těchto důvodů prospělo vyhledání odborné pomoci. Čtyři z deseti oslovených žáků navíc reportují známky středně těžké až těžké deprese. Převedeme-li to na běžnou třídu o 20 žácích, průměrně šest jich vykazuje příznaky úzkosti a osm příznaky středně těžké až těžké deprese, dalších pět vykazuje příznaky deprese mírné,“ Více zde:

popisuje alarmující čísla zveřejněná Národním ústavem duševního zdraví koordinátor a analytik provedeného monitoringu Matěj Kučera. Ve všech oblastech duševního zdraví jsou více zasaženy dívky: oproti chlapcům jich depresivními i úzkostnými příznaky trpí více než dvojnásobek.

Rozhovor

Jsou oblasti, kde nejsou výsledky vzdělávání tak špatné, jak bychom čekali. Vezměme si z nich příklad, říká sociolog Daniel Prokop

Na konferenci Jak nastavit odpovědnost za kvalitu vzdělávání v mateřských a základních školách v Česku, pořádanou ve spolupráci s Partnerstvím pro vzdělávání 2030+, představil sociolog Daniel Prokop z PAQ Research možnosti, jak tuzemské školství zlepšit. Jednou z nich jsou větší zřizovatelé, kteří by pod sebou měli více škol. „Zároveň by spolu mohli například více komunikovat školy a sociální služby. Sociální a vzdělávací problémy je třeba řešit koordinovaně. V systému musí ale být stanoveny cíle a odpovědnost. A stát by měl nastavit férové hrací hřiště hlídáním spádových oblastí či kontrolou pedagogicko-psychologických poraden,” říká v rozhovoru pro EDUin.

Děti v Česku spadají pod několik ministerstev, primárně školství, a také práce a sociálních věcí. Opakovaně se mluví o tom, že je potřeba situaci dětí vidět komplexně a řešit podporu jich samotných i celých rodin z pohledu vzdělávacích a sociálních problémů společně. Existují nějaké příklady, kde se tak už děje? 

Mapa vzdělávání nám ukazuje, že jsou mikroregiony, které mají neúspěšnost ve vzdělávání menší, než bychom podle sociálních podmínek v oblasti čekali. Příkladem je nejen Krnov, ale i Bruntál, Kadaň nebo Litvínov.

Jak to, že výsledky v nich nejsou tak špatné, jak byste čekali? 

Jedním z aspektů jsou kapacity – často mají lepší financování, více podpůrných pracovníků, lepší dávkovou podporu rodin či vyšší účast v předškolní výchově než stejně chudé regiony. Ve většině z těch regionů je jedním z hlavních prvků velká spolupráce mezi sociálními službami a školami. Snaží se o stabilizaci rodin v oblasti bydlení i vzdělávání. U bydlení je například napojí na systém sociálních služeb a zároveň řeší jejich účast ve vzdělávání. Něco z těchto faktorů vidíme téměř ve všech regionech, kde neúspěšnost není tak vysoká, jak bychom čekali. Kapacity, podpora a spolupráce je tím společným prvkem, ve kterém se od ostatních liší. Dobré příklady tedy rozhodně existují a daří se v nich neúspěšnost dětí snižovat.

 

Proč se to tedy nedaří i v ostatních regionech, kde jsou očekávání o neúspěšnosti vysoká?

To už se dostáváme ke klíčovému problému – decentralizaci a fragmentaci vzdělávání. V Česku máme přes 2000 zřizovatelů v malých jedničkových obcích, máme asi 1,8 školy na jednoho, což je násobně méně než v jiných lépe řízených systémech. Mimo jiné i kvůli této fragmentaci a decentralizaci a nedostatečnému řízení vzdělávací soustavy máme v Evropě jedny z největších nerovností mezi výsledky škol a nejvyšší zatížení ředitelů administrativou. Jeden z problémů je pak v tom, že některé sociální služby či OSPOD fungují na úrovni ORP, tedy obcí s rozšířenou působností. Zřizovatelé škol jsou ovšem obecní, což znamená, že není společný orgán pro stejnou oblast, každý funguje na trochu jiné úrovni a ne vždy spolupracují. Zhruba třetina škol je navíc pod 100 žáků a celkově jsou školy malé, což ztěžuje obsazení podpůrnými profesemi, jako jsou psychologové či speciální pedagogové – 70 procent našich škol nemá ani jednoho z nich. 

Jaké jsou ty další problémy? 

Druhým problémem je, že v systému není jasně daná odpovědnost za kvalitu či úspěšnost vzdělávání pro dané území. Takže záleží na tom, jestli v oblasti jsou lidé, kteří jsou osvícení a motivovaní to měnit. Neexistuje dohled, který by řekl: „V této oblasti chceme, aby neúspěšnost klesla na čtyři procenta a snížilo se nedokončování základních škol.” A neexistuje ani někdo, kdo by byl zodpovědný za to, že se tohoto cíle dosáhne. Takový systém chybí, a tím chybí i finanční prostředky a nástroje, které by byly potřeba.

To drhne spolupráce mezi školami a sociálními pracovníky či OSPOD? 

Někde v tomto neřízeném systému převládne místo spolupráce konkurence. Jeden velmi dobrý ředitel mi to popisoval jako „nekalou konkurenci“. Když se snažíte podporovat znevýhodněné, čelíte tomu, že je k vám pak doporučují. Další aktéři využívají toho, že při neaktivitě se „zátěže“ zbaví a u nich nikdo nebude ostatní brzdit. A nesmíme zapomenout i na zcela záměrné segregační strategie, jako spádování dětí z ubytoven, azylových domů či s bydlištěm na radnici do speciálních škol. Či využívání přípravných tříd spojených se speciální školou pro segregaci od 1. třídy. Tyhle praxe vidíme v řadě měst i ve Středočeském kraji. Ale problém, o kterém se bavíme, je to, že spolupráce je v tom fragmentovaném systému těžká. Což posiluje ty strategie konkurence přenášením zátěže. Problém ve spolupráci není jen otázka škol, sociálních služeb a OSPOD, ale i předškolního vzdělávání, zapojení neziskových organizací, obcí jako takových, které například nenabízejí dostupné bydlení. A není snadné to všechno zorganizovat. Zejména pokud za to nikdo nemá odpovědnost.

Co se musí stát, aby spolupráce mezi resorty na všech úrovních fungovala? Čtěte celý rozhovor.

IMG_5459
Našli jste v článku chybu? Napište nám, prosím, na korektor@eduin.cz.
 

Mohlo by Vás zajímat

Listovat všemi články