Ministři školství vyzvali nevládní organizace ke spolupráci na tvorbě vzdělávacích materiálů

26. 6. 2020
EDUin
Screenshot_3-1

Šestou debatou ze série Nouzový stav ve vzdělávání/řešení a příležitosti v ČR a SR jsme uzavřeli rekapitulaci toho, co se na Slovensku a v Česku dělo v časech distančního vzdělávání. V závěrečné debatě jsme se ptali českého i slovenského ministra školství, jaké problémy ve svém resortu aktuálně řeší, a především, které zkušenosti s koronakrizí ovlivní podobu vzdělávání.  Zástupkyně střešních organizací asociací/aktérů ve vzdělávání jsme požádali, aby opatření ministrů komentovaly a objasnily svoje priority. Debata proběhla 15. června.  Organizátorem debat jsou český a slovenský SKAV. Záznam debaty můžete zhlédnout ZDE.

Debaty se zúčastnili:

 • Branislav Gröhling, minister školstva, vedy, výskumu a športu (SR)
 • Robert Plaga, ministr školství, mládeže a tělovýchovy (ČR)
 • Viera Grohová, Stálá konference aktérů ve vzdělávání (SR)
 • Klára Laurenčíková, Stálá konference asociací ve vzdělávání (ČR)
 • Matej Sapák, LEAF, moderátor (SR)
 • Tomáš Feřtek, EDUin, moderátor (ČR)

Klíčová témata vyplývají z předchozích debat:

 • O způsobu, jak se školy vyrovnávali s koronakrizí, byla kvalita spolupráce. A to jak na úrovni škola a sboroven, tak na úrovni státu – ministerstva a škol, ale i na úrovni spolupráce škol a neziskových organizací.
 • Druhým silným tématem bylo zvyšování rozdílů mezi žáky i mezi školami vlivem distanční výuky. Je ale možné, že tato situace jen zviditelnila a zvýraznila již existují problémy obou systémů.
 • Na obou stranách hranice diskutující zmiňovali nutnost redukce učiva, aby bylo možné vést výuku efektivně, a to nejen v distančním módu.

Co řekli diskutující zajímavého:

 • Ukázalo se, že do on-line prostoru dokážeme z oblasti vzdělávání přenést opravdu skoro všechno, ale co je velmi obtížné, touto cestou realizovat živé vztahy. To dětem chybělo nejvíc. Podpora a zážitek zdravých vztahů. Škola je pro mnohé podpůrný pilíř, který jim chyběl. (Klára Laurenčíková)
 • Aktéři ve slovenském vzdávání zdůrazňovali potřebu kvalitních a dostupných dat o fungování systému, protože bez nich není možná kvalitní reflexe situace, kterou jsme zažili. V tomto směru slovenský SKAV nabízí ministerstvu pomocnou ruku. (Viera Grohová)
 • V našem prostředí museli často učitelé připravovat a tisknout vyučovací materiály a fyzicky je roznášet těm žákům, kteří nebyli on-line dostupní. To bylo specifické zvláště v některých regionech. Na podporu takové činnosti je třeba do budoucna pamatovat i finančně. Proto jsme iniciovali vznik takzvaných „letních škol“, které se budou odehrávat asi mimo školní budovy, ale budou faktickou přípravou na školní rok. (Branislav Gröhling)
 • Ukázalo se, jak je důležité, že se děti mohou potkávat ve škole. Vracely se tam opravdu s radostí a ukázalo se, že v tomto je škola nenahraditelná, třeba ani tím, že se děti potkávají odpoledne na hřišti. (Robert Plaga)

Podívejte se na záznam celé debaty:

Závěry diskuse:

 • Obě ministerstva řeší, jak aktuálně pomoci školám a připravit je na zářijový provoz, dost možná krizový. Chtějí vytvořit manuál, který dá školám svobodu, ale zároveň nabídne návody, jak se zachovat, pokud se nákaza objeví znovu.
 • Jako velmi silné a důležité téma se ukázala potřeba myslet na speciální školy a děti se zvláštními vzdělávacími potřebami. Ty při řešení krize velmi často vypadávaly z pozornosti.
 • Je nutné pamatovat u všech žáků na emocionální potřeby. Jejich ošetření je nutnou podmínkou efektivní distanční výuky.
 • V obou státech se přemýšlí o přípravě na další rok. Letní školy ve spolupráci s neziskovými organizacemi (SR), ale také podpora a zvýšení počtu asistentů a terénních pracovníků, bez nichž je část nějakým způsobem znevýhodněných dětí nedostupná.
 • Důležité je pamatovat na zajištění digitálního provozu. Na straně škol je to především nutnost zvýšit kvalitu správců sítí na školách, řeč byla o digitálním příspěvku pro rodiny, především na nákup dat.
 • Důležité jsou i příležitosti mimo oblast škol. V této situaci roste důležitost center volného času, science center, které dokážou vytvořit vzdělávací zázemí pro žáky, kterým takové podmínky rodina nenabízí.
 • V obou zemích všichni diskutující kladli důraz na nutnou proměnu obsahu (a redukce) učiva. Ministři konstatovali, že je třeba nastartovat proces, který bude trvalý, protože v rámci funkčního působení ministrů k realizaci tak náročného procesu se uskutečnit nedá.
 • Krize byla příležitostí pro nastavení partnerštějších vztahů mezi státem a školami, ale také mezi školami a neziskovými organizacemi nabízejícími podporu.
 • Oba ministři vyzvali neziskové organizace ke spolupráci na tvorbě vzdělávacích materiálů.
logo-author
Našli jste v článku chybu? Napište nám, prosím, na korektor@eduin.cz.
 

Mohlo by Vás zajímat

Listovat všemi články