MŠMT, ČŠI i OECD vyvozují ze zprávy o stavu českého školství odlišné závěry

19. 3. 2012
EDUin
logo_EDUinfo

EDUin nabízí na svých stránkách materiály a audiozáznamy ze čtvrteční konference „Systém hodnocení vzdělávání v České republice“

Praha 19. března 2012 – Očekávaná konference ke zprávě OECD o stavu evaluace a hodnocení v českém školství se konala ve čtvrtek 15. března v prostorách ministerstva školství za účasti celého spektra odborné veřejnosti. Všichni diskutující se o zprávě vyjadřovali pochvalně, debata ale ukázala rozdíly v chápání toho, co nám expertní tým doporučuje a jakým způsobem bychom to měli v našem vzdělávacím systému realizovat.

Konference Systém hodnocení vzdělávání v ČR v bodech:

  • Zpráva komentovala silné stránky vzdělávacího systému ČR. Nejčastěji zmiňovala institucionální zajištění – tedy například to, že máme funkční inspekci, věnujeme se sběru dat o výsledcích vzdělávání, považujeme problém hodnocení za důležitý atp.

  • Za problematické či nedostatečné nejčastěji označovala provádění jednotlivých opatření – například uspěchanou tvorba standardů a plošných testů, neujasněné cíle vzdělávání, nedostatky v řízení a hodnocení škol.

  • V diskusi opakovaně zaznělo, že velmi podobné výhrady zaznívají na adresu vedení resortu už dlouhou dobu. Teprve až zpráva nestranného subjektu – týmu OECD –

dodala těmto argumentům váhu, takže se s nimi v tuto chvíli až na drobné výhrady ztotožňují i pracovníci ministerstva a školní inspekce.

  • V přednesených komentářích ke zprávě ze strany ministerstva a inspekce byla patrná tendence popisovat téměř úplnou shodu mezi závěry zprávy a zamýšlenými či již realizovanými kroky obou institucí.

  • Jediný deklarovaný rozpor je v otázce zavádění plošných testů na základních školách. Zpráva jejich zavedení spíše zpochybňuje a navrhuje získávat informace o výsledcích vzdělávání prostřednictvím výběrových šetření. Zástupce ministerstva konstatoval, že z pohledu úřadu má každá škola nárok na zprostředkování přímé zpětné vazby a právě k tomu by měly sloužit výsledky testů

  • Diskutující z publika opakovaně upozorňovali na silný dojem „různočtení“ ze strany týmu OECD a vedení domácích institucí. Navrhovali, aby si obě strany ujasnily, co se jednotlivými pasážemi v textu myslí. Tato zpráva je, jako jedno z mála externích posouzení, pro české školství mimořádně důležitým dokumentem. Je tedy třeba dosáhnout porozumění o smyslu jejího obsahu a doporučení.

 

Podrobnější komentář a audiozáznamy jednotlivých vystoupení naleznete ZDE

Tomáš Feřtek, tiskový mluvčí EDUin, řekl: „Čtvrteční konference byla na místní poměry velmi otevřeným setkáním lidí různých názorů. Za to je třeba vedení České školní inspekce pochválit. Možná i proto se ukázalo, že všechny tři zúčastněné skupiny – šéf hodnotící skupiny Paul Santiago, vedení ministerstva a inspekce a část odborné veřejnosti v publiku čtou tutéž zprávu velmi různě a pro další osudy naší vzdělávací soustavy z ní vyvozují odlišné závěry. Tomu by bylo třeba ještě věnovat pozornost. Jen tehdy, když dosáhneme relativní shody v tom, co nám zpráva říká a co z ní máme vyvodit, může jít o dokument, který nás posune ve snaze zlepšit výsledky školství v České republice.“

Kontakty:

· Tomáš Feřtek, tiskový mluvčí EDUin
e-mail: tomas.fertek@eduin.cz, mobil: 602 687 016

Poznámky pro editory:

  • Dvacetistránkový dokument shrnující závěry zprávy si můžete stáhnout ZDE.

  • Podrobnější informace o zprávě OECD najdete ve starších materiálech na webu eduin.cz. Nejdůležitější materiály najdete ZDEZDE.

  • EDUin je obecně prospěšná společnost, která se věnuje problematice vzdělávání a jejíž snahou je informovat veřejnost o všem důležitém, co se děje ve školství a vzdělávání. EDUin, o. p. s. byla založena v květnu 2010 a realizuje a připravuje několik informačních a osvětových projektů. Více se dozvíte na www.eduin.cz.

  • Populární verzi vzdělávacích témat najdete na http://fertek.blog.respekt.ihned.cz.

 

logo-author
Našli jste v článku chybu? Napište nám, prosím, na korektor@eduin.cz.
 

Mohlo by Vás zajímat

Listovat všemi články