MŠMT při přípravě prováděcí vyhlášky k inkluzi postupuje netransparentně, jednání se snaží utajit

29. 6. 2015
EDUin
bEDUin

Co přinesl týden  22.6. – 28.6. 2015

Témata týdne: Přinášíme poslední vydání Beduina pro školní rok 2014/2015. Bob Kartous bilancoval uplynulý školní rok ve dvou textech: v jednom akcentuje fakt, že se Česká republika neumí vyrovnat se svým dědictvím segregace ve vzdělávání a také s historicky danou reprodukcí nízké kvalifikace (LN). Komentář k proklamacím nové ministryně školství poskytl Bob Kartous ČT. Ve druhém poukazuje na „moonwalk“, který českému vzdělávání dominuje: zdánlivý pohyb vpřed skrývá v pozadí snahu zvrátit relativně progresivní trendy (HN).  Centrum občanského vzdělávání představilo „mapu“ občanské angažovanosti českých občanů. K čemu může přispět projekt Města vzdělávání (EDUin) ilustruje odhalení šachového stolku a spuštění dvou mobilních aplikací o pamětihodnostech ve Dvoře Králové (Deník.cz). Rekviem za zdecimované „červnové učitelky“ secvičil dětský sbor Blahováček ze ZŠ Bří Čapků v Úpici, hudbu a libreto zkomponovala Eliška Vintrová.

Výrok týdne:

„Mým cílem je, abych byla obklopena odborníky, kteří nezastávají vždy stejný názor jako já.“ Ministryně školství Kateřina Valachová v rozhovoru pro LN (22. 6.). Tým jejích spolupracovníků zatím plní až na výjimky lidé velmi blízcí ČSSD.

Novinky (výběr ze zajímavých událostí)

  • ČŠI: České školství selhává ve výuce přírodovědných předmětů. ČŠI zveřejnila výsledky Výběrového zjišťování výsledků žáků 2015, v němž jsou obsaženy výsledky testů z přírodovědných a společenskovědních předmětů.  Testy měly ukázat, zda žáci 3. a 9. tříd ZŠ (odpovídajících ročníků VG), případně 3. ročníků SOŠ dosahují výsledků předpokládaných Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání. Hranice pro splnění byla stanovena na úspěšnost ve 2/3 testu a v průměru všech testů jí dosáhlo jen 21 % žáků ZŠ (VG) a 25 % žáků SOŠ. Ústřední školní inspektor Tomáš Zatloukal interpretoval zprávu pro média jako důsledek převažující frontální výuky na českých školách (ČRo) a mechanismus vzdělávání založený na memorování (HN). V souvislosti s výsledky také vychází najevo kritická situace stavu učitelů fyziky a dalších přírodovědných předmětů na českých školách. S interpretací výsledků jako „neochoty českých učitelů změnit způsob výuky“ odmítá Petr Soukup, proděkan FSV UK, který se dlouhodobě podílí na výzkumech výsledků vzdělávání. Podle něj výsledky tohoto šetření nedávají žádnou oporu pro poskytnutý výklad a stejně tak dobře může být viněno ministerstvo za nekoncepčnost v podpoře škol, stejně jako špatně sestavené RVP. V tomto smyslu se vyjádřil pro EDUin.
  • Prováděcí vyhláška k inkluzi tématem vášnivé diskuse na České škole. Setkání pracovní skupiny na MŠMT k „Návrhu vyhlášky k provedení § 19 a některých dalších ustanovení zákona č. 561/2004 Sb.“ (22. 6.) vyvolala velkou diskusi o způsobu, jakým chce MŠMT implementovat nová pravidla poskytování podpůrných opatření žákům se speciálními potřebami do praktické výuky. Účastnice Jiřina Janáčková upozorňuje na znepokojivou žádost organizátorů, aby návrh vyhlášky dále nešířili. Zároveň v něm vidí silný rukopis náměstkyně NÚV Jany Zapletalové a snahu jejích spolupracovníků vyhnout se kritice a případným úpravám. Jan Wagner doplňuje, že ustavení pracovní skupiny a informace o jejím vzniku se nesou ve stejném duchu. Zároveň však zveřejnil reakci Jany Zapletalové, která postup hájí tím, že text návrhu je „velmi pracovní“. Hana Kroupová za Systémovou podporu inkluzivního vzdělávání konstatuje, že návrh vyhlášky nezaručuje podporu ani učitelům, ani žákům. Pavlína Baslerová, speciální pedagožka a zároveň manažerka téhož projektu, považuje návrh za zcela nepoužitelný. Text návrhu vyhlášky, stanovisko SPIV.
  • Školy, které nedávají vysvědčení. Vysvědčení se stalo tradičním sezónním vrcholem diskusí o vzdělávání. Vzniká však relativně hodně škol, které nechtějí hodnocení vzdělávání svých žáků omezit na pěticifernou škálu. Například soukromá MŠ a ZŠ Magic Hill v Říčanech praktikuje slovní hodnocení a číselné vyjádření uděluje pouze dětem, které přecházejí na další stupeň vzdělávání. Podle vyjádření zřizovatelky Martiny Olivové jsou to však často rodiče, kdo známky požadují. Se slovním hodnocením chtějí pracovat i nové projekty: ZŠ Livingston (včetně sebehodnocení) či tzv. Scioškola i řada dalších. Praktické příklady slovního hodnocení a info o přednostech formativního hodnocení zveřejnil portál RVP.

  • Přibývá obav z robotizace a computerizace: lze vzděláváním vzdorovat? Aleš Drobek zveřejnil blog, v němž poukazuje na fakt, že postupná technologizace práce v některých oborech vede k úbytku pracovních míst. Tento trend v současnosti ohrožuje zejména zaměstnance s nízkou kvalifikací. CGP Grey ve svém videu upozorňuje na možný dopad na téměř jakoukoliv sféru lidské činnosti, dokonce i na kreativní oblasti. Na tyto obavy reagoval před pár týdny Bob Kartous článkem, v němž poukazuje na letargii nastupující generace, během jejíhož života možná dojde ke zcela zásadní redefinici společenské smlouvy a vztahu k práci.

Inspirace z (a do) praxe

Akce tohoto a příštího týdne (výběr z EDUkalendáře)

 

 

logo-author
Našli jste v článku chybu? Napište nám, prosím, na korektor@eduin.cz.
 

Mohlo by Vás zajímat

Listovat všemi články