Na vlně změny: Poslechněte si řečníky konference Úspěch pro každého žáka

28. 5. 2021
EDUin
Screenshot_2-3

Nabízíme záznamy vystoupení řečníků letošní online konference Úspěch pro každého žáka: Na vlně změny, která se konala 20. dubna. Konference se letos zaměřila na porozumění požadavkům na kvalitní učení dětí i učitelů v kontextu 21. století a rozvoj a propojování profesních učících se komunit pro zlepšování učení dětí. Ambicí bylo zároveň otevřít širokou odbornou diskuzi k navrženému pojetí středního článku a podpory wellbeingu ve vzdělávání. Přehled všech řečníků a záznamy jejich vystoupení najdete na webu iniciativy Úspěch pro každého žáka.

Michael Fullan: Leadership vedoucí ke zlepšování učení pro všechny žáky. Nové příležitosti k hluboké proměně


Daniel Prokop: Návrh indikátorů zlepšování učení dětí v České republice: výsledky, wellbeing, rovné šance

Jaké měřitelné indikátory bychom měli v České republice používat pro sledování a vyhodnocování zlepšování vzdělávacích výsledků, wellbeingu a rovných šancí žáků? Z čeho náš návrh vychází? Která data již sbíráme a která bychom měli začít zjišťovat? Co bychom měli zjišťovat až na úroveň území budoucího středního článku? Jak s těmito daty pracovat, aby to podporovalo učení učitelů, ředitelů a lídrů vzdělávacího systému? Během prezentace představíme pracovní návrh vytvořený pro organizace zapojené do projektu Partnerství 2030+. Současně se jedná o příspěvek do odborné diskuze o vznikající indikátorové soustavě pro Strategii 2030+.


Diskuse: Jak nastavit střední článek, aby zlepšoval učení všech dětí?

Představíme návrh, jak by měl v České republice fungovat systém vedení a podpory škol na úrovni okresů (střední článek), pokud má mít maximální dopad na zlepšování vzdělávacích výsledků žáků a snižování nerovností. Srovnáme, v čem se náš návrh shoduje s představou MŠMT o středním článku podpory a jaké postupné změny navrhuje s výhledem do roku 2027. Shrneme zpětnou vazbu z prvního kola diskuze a popíšeme, jak jsme na ni zareagovali. Návrh jsme vytvořili v projektu Partnerství pro vzdělávání 2030+ na základě odborné shody zapojených partnerů. Naše prezentace zahájí širší veřejnou odbornou konzultaci, která bude probíhat v dubnu a květnu 2021. Do konce srpna 2021 vytvoříme finální verzi návrhu, který budeme chtít pilotovat ve spolupráci s dobrovolně zapojenými projekty MAP a KAP a s MŠMT.

Hosté: Vladimír Srb, Jaromír Beran, Hana Košťálová, Petra Mazancová, Jaroslav Jirásko


Diskuse: Jak by měl fungovat systém podpory wellbeingu ve vzdělávání?

V příspěvku představíme návrh, jak by v České republice mohl fungovat systém podpory wellbeingu dětí a pedagogických pracovníků ve školách. Stále jasněji se ukazuje, že systémový přístup k zajištění wellbeingu všech aktérů vzdělávání je nezbytnou podmínkou pro úspěšné dosahování vzdělávacích cílů dětmi i pro prevenci syndromu vyhoření pedagogů. Společně se zamyslíme nad možným řešením, které vzniklo na základě odborné shody organizací zapojených v projektu Partnerství pro vzdělávání 2030+. Návrh projde odbornou veřejnou konzultací v dubnu a květnu 2021, aby mohl být v dalších letech postupně pilotován v praxi.

Hosté: Lenka Felcmanová, Dana Pražáková, Šárka Eisová


Silvie Pýchová: Partnerství pro vzdělávání 2030+: Zahájení veřejné konzultace k navrženému pojetí středního článku

V rámci projektu Partnerství pro vzdělávání fungují dvě pracovní skupiny složené z expertů a expertek z celkem dvaceti různých organizací. Pracovní skupiny zpracovaly návrhy pojetí středního článku ve vzdělávání, vedoucího ke zlepšování učení všech dětí, a systém opatření podporující wellbeing žáků a pedagogů. Nyní se obracíme na širokou odbornou veřejnost s žádostí o konzultaci otázek, které považujeme za důležité pro další přemýšlení o nastavení středního článku ve vzdělávání v ČR. Zpětná vazba z veřejné konzultace bude sloužit tomu, abychom v ČR měli k dispozici návrhy udržitelného pojetí středního článku, z nichž budeme moci všichni dlouhodobě čerpat a navržená opatření postupně uvádět v praxi.


Diskuse s Michaelem Fullanem, moderuje Hana Košťálová


logo-author
Našli jste v článku chybu? Napište nám, prosím, na korektor@eduin.cz.
 

Mohlo by Vás zajímat

Listovat všemi články