Nadační fond Prague Post od 90. let přináší inovace do výuky angličtiny

31. 3. 2016
EDUin
photo-2-article-eduin

Nadační fond Prague Post (PPEF) od roku 1992 pomáhá učitelům angličtiny v kariérním růstu. Před čtyřiadvaceti lety měli zakladatelé PPEF vizi, že pomohou české společnosti v její transformaci do plně funkční občanské společnosti, a to především podporou kulturně-vzdělávacích projektů zaměřených na výuku cizích jazyků. O jejich činnosti jsme se bavili s ředitelkou Šimonou Huitric.

Uvádíte, že vaše nadace působí v ČR již od roku 1992. Jaký byl kontext jejího tehdejšího vzniku a jaké služby školám nabízela?

Nadační Fond Prague Post byl založen zahraničními novináři a zakladateli anglického týdeníku The Prague Post. Na příchod demokratického tisku v angličtině navázaly výukové programy angličtiny na českých školách, v té době stále ještě primárně orientovaných na ruštinu. Ve spolupráci s pedagogy vytvářel PPEF studijní materiály pro porevoluční učitele angličtiny. Do škol pravidelně posílali výtisky anglického týdeníku, které byly pro učitele a ředitele škol nejen zdrojem zpráv, ale také sloužily jako materiál ke čtení do hodin angličtiny pro střední a vysoké školy.

Jak byste zhodnotili situaci výuky angličtiny na českých školách?

Situace se jednoznačně zlepšuje, nicméně stále je před námi dlouhá cesta. Dokládají to desítky žádostí o podporu při založení knihovny s anglickými tituly, které by si samy ze svých prostředků školy nemohly dovolit pořídit. Na druhou stranu vidíme širokou škálu aktivit učitelů, zapojení do nejrůznějších i mezinárodních aktivit, už dávno to není jen o práci s žáky v rámci několika hodin angličtiny týdně.

Jakým projektům se věnujete v současnosti?

PPEF v současnosti realizuje dva vzdělávací projekty: prvním je SMART – Skills Make Ready Teachers. Jedná se o  ministerstvem školství akreditovaný kurz, jehož cílem je vést učitele angličtiny k zatraktivnění jejich každodenní výuky. Účastníci kurzu získávají dovednosti, které jim umožňují udržovat výuku efektivní a zároveň zajímavou pro žáky.  Důležitou složkou jsou nástroje výuky, které ji umožňují alternovat dle potřeb a schopností žáků. Kromě kurzu SMART Nadační Fond ve spolupráci s Macmillan Education každoročně vyhlašuje soutěž o vybudování anglické knihovny na českých školách – Grab the Reader.

Co nového přinášejí vaše projekty do výuky angličtiny? Různých metod výuky je dnes více (např. CLIL), v čem se od nich vy odlišujete?

Při tvorbě dlouhodobé koncepce aktivit PPEF vycházíme vždy z potřeb učitelů. Projekt Grab the Reader je naprosto unikátní –  chceme zlepšovat komunikační kompetence studentů prostřednictvím podpory čtení jako řečové dovednosti.

Kurz SMART, který právě probíhá, klade důraz na provázanost, samostatnou práci učitelů v rámci své praxe mezi jednotlivými bloky a zpětnou vazbu, kterou si odnesou od lektorky, ale i ostatních účastníků. Lektorka – rodilá mluvčí Daniela Clarke – působí nejen v ČR, ale pomáhá nastavovat vzdělávání učitelů a metodologii výuky angličtiny i v zahraničí, v současnosti například v Gruzii.

Důležitost jazykového vzdělávání dnes snad žádný odborník nerozporuje. S jakými postoji a zkušenostmi se ale ve vztahu k cizím jazykům setkáváte ve školách?

Naše zkušenost je pozitivní, jak jsem již zmínila, učitelé se zapojují do nejrůznějších aktivit a projektů. Mluvíme zde ale o skupině učitelů, jejichž práci můžeme skrze naše projekty pozorovat, kteří jsou aktivní, dbají na svoje kontinuální vzdělávání a kvalitu své práce. My v nadačním fondu se snažíme, aby takových učitelů bylo čím dál tím více.

logo-author
Našli jste v článku chybu? Napište nám, prosím, na korektor@eduin.cz.
 

Mohlo by Vás zajímat

Listovat všemi články