Neformální vzdělávání rozšiřuje přehled – středoškoláci ukazují vrstevníkům, jak na to

12. 3. 2014
EDUin
Tym-projektu-ProStredoskolaky-na-akci-Schola-Pragensis

Přinášíme vám rozhovor věnovaný pozoruhodnému projektu, který Tomáš Zahradník a jeho spolužáci vytvořili pro své vrstevníky. Webový portál ProStředoškoláky.cz nabízí mladým lidem informace o příležitostech, jak se něco naučit mimo školu. Začátečníci si mohou vybrat z kurzů či soutěží ZDE, ti nejnáročnější z různých zahraničních studijních pobytů ZDE, na své si přijdou i zájemci o dobrovolnictví (ZDE) Web je zároveň je výbornou ukázkou toho, jak mladí lidé dokážou využít zkušenosti získané neformálními cestami.

Kromě webového rozcestníku nabízí projekt ProStředoškoláky i další možnosti, jak se něco dozvědět: 18. března proběhne na pražské Právnické fakultě veřejná diskuse na téma „Studovat v zahraničí, nebo doma: Co na to trh práce?“. Více informací najdete ZDE. Facebookovou stránku projektu můžete navštívit ZDE, pro e-mailovou komunikaci využijte adresu info@prostredoskolaky.cz.

Co vás přivedlo na myšlenku vytvořit portál prostredoskolaky.cz?

Přivedla mě k tomu především snaha pomoct svými zkušenostmi ostatním. Naprostá většina středoškoláků netuší, jaké se jim nabízejí příležitosti naučit se něco mimo školu. I já sám jsem propásnul nespočetně zajímavých programů a soutěží. Ale z těch několika, kterých jsem se zúčastnil, vím, jaké výhody a zkušenosti mohou přinést.

Kdy váš projekt vzniknul?

Prvotní myšlenka vznikla v srpnu 2013. Nejdřív jsme dávali dohromady informace do databáze, pak jsme začali shánět peníze. Je to náš první projekt, vše se teprve učíme, občas jsme naivní. Pamatuji si, jak jsme panu Martinu Romanovi předali přes jeho ochranku dopis se žádostí. Několik měsíců se neozýval, mezitím jsme založili spolek, spustili webové stránky a v březnu jsme nakonec dostali peníze od Karla Janečka. Teď se můžeme začít věnovat projektu naplno.

Kdo za projektem stojí?

Projekt jsem založil společně s Robinem a Filipem Iblovými, svými spolužáky z pražského gymnázia. Dále máme pomocníka s webem. Postupně chceme tým rozšířit na přibližně deset členů.

Na webu máte docela širokou nabídku atraktivních příležitostí. Jak se o vzdělávacích možnostech pro středoškoláky dozvídáte vy?

O možnostech jsme se zprvu dozvídali během dlouhých večerů na internetu, po účasti na několika soutěžích pak nahodile od nových kamarádů. Na konci léta, když jsme začali budovat databázi, jsme kontaktovali všechny naše přátele a od nich jsme získali řadu tipů. Nyní nám organizace posílají informace o svých akcích samy.

Které z těch možností, co nabízíte na webu, jste sám využil? Co vám to přineslo?

Vyzdvihl bych tři činnosti, které mi bez nadsázky změnily život: Letní program na Princetonově univerzitě ve Spojených státech, Letní akademii Discover na Slovensku a soutěž Středoškolská odborná činnost. Každá mi přinesla nové oborové znalosti, od programování, přes ekonomii až k právům. Na každé jsem si procvičil dovednosti v rétorice, psaném projevu a týmové práci. Především mi však umožnily poznat mnoho mimořádně talentovaných lidí, kteří ovlivnili můj charakter, zájmy a životní plány v době dospívání.

Kolik z vašich spolužáků se podobných akcí účastní?

Kromě zmiňovaných dvou spoluzakladatelů v naší třídě nikdo. Většiny aktivit se účastní jen úzký okruh lidí z celé České republiky. Na akcích potkáváte víceméně jen známé tváře. Tak málo jich je.

Jaké máte na svoji iniciativu ohlasy?

Velice pozitivní! Velkou podporu vnímáme od svých vrstevníků, kteří se na projekt často ptají a rádi by s něčím pomohli. Oslovili jsme také řadu firem a organizací, například Nestlé, Goethe Institut či Centrum moderního umění DOX. Vždycky nám vyjádřili obdiv, nápad se jim líbil a s těmi jmenovanými jsme dokonce navázali spolupráci.

Jak projekt propagujete?

Posledně jsme se fotili, jak vylézáme z řeky. K fotce jsme dali popisek „Buďte za vodou s ProStředoškoláky“. Výsledek této propagace je zatím rýma, uvidíme, kolik získáme nových uživatelů. Naše cílová skupina jsou hlavně mladí lidé, proto se k nim chceme dostávat přes sociální sítě. Dále budeme náš projekt prezentovat na několika soutěžích a studentských konferencích. Do budoucna chceme mít na jednotlivých školách dva tři studenty, kteří budou o projektu a o aktuálních příležitostech informovat lokálně. Oslovovat budeme také ředitele a učitele, kteří z projektu mohou čerpat inspiraci pro své žáky. Širší veřejnost oslovujeme při pořádání debat či workshopů a prostřednictvím blogů a internetových novin.

V čem spatřujete hlavní přínos neformálního vzdělávání?

Hlavní přínos vzdělávání mimo školu je, že žákovi umožňuje dělat „něco navíc“. Následně se mu otevírají lepší studijní a pracovní příležitosti. Vzdělání jen ze školy dnes nestačí. Nabídka neformálního vzdělávání je oborově i metodicky různorodější než nabídka školy. Žák si může osahat oblasti, na které ve škole nenarazí a může nalézt obor, kterému se v budoucnu bude věnovat. Neformální vzdělávání taky umožňuje navázání vztahů s lidmi se stejnými zájmy napříč celou zemí i světem.

Proč podle vás střední škola nerozvíjí nadání jednotlivých studentů?

Střední škola nerozvíjí žákovo nadání, protože k němu nepřistupuje individuálně. Učitel má jeden výklad a jeden test pro všechny. Česká škola neumí žáka dobře hodnotit a neumí mu porozumět. Zpětná vazba k žákovi není žádná (čest výjimkám). A v neposlední řadě také proto, že žákovo nadání mnohdy ani nenajde, což ostatně vyplývá i z Výroční zprávy za rok 2011/2012 České školní inspekce.

Jak byste si takovou podporu ze strany středoškolských profesorů představovali?

Podporu profesorů si představuji „alespoň“ tak, že žáky svou výukou zaujmou, nikoli odradí, a umožní jim znalosti a dovednosti získávat aktivně, nikoli pasivně, jen z výkladu.

Jak by se podle vás mohla doplňovat školní výuka a mimoškolní vzdělávací příležitosti?

Škola by měla umět řídit a mapovat žákův vývoj. Ve chvíli, kdy by nebyla schopna dovednosti žáka dál rozvíjet, na řadu by přišly mimo-školní organizace, které za tímto účelem vznikají.

Kde jste se poprvé setkal s digitálními odznaky?

S digitálními odznaky jsem se poprvé setkal na jednom programátorském webovém fóru, kde se odznaky přidělují za nejrůznější příspěvky, komentáře a návštěvnost. Programátoři si tam velmi usilovně budují portfolia odznaků, neboť jim to může pomoci při získání práce v IT firmě.

V čem vidíte jejich přednosti?

Přednost digitálních odznaků vidím v tom, že umožňují ocenit a popsat jednotlivé úspěchy (velké i malé) a souhrnně je prezentovat. Jejich sbírání je jistá forma hry, která lidi motivuje.

Za co budou zájemci digitální odznaky získávat v rámci vašeho projektu?

Žáci budou moci získat odznaky za účast na jednotlivých aktivitách a také za konkrétní činy jako například: „žák vystoupil se svou prezentací před 100 lidmi“, „uspořádal debatu, na kterou přišlo 100 lidí“ nebo „žák přidal do databáze webu ProStředoškoláky 3 nové příležitosti“.

Podle čeho budete sestavovat motivační žebříčky?

Žáky budeme řadit podle počtu a významu digitálních odznaků, které získají.

Jakým způsobem bude probíhat služba College Counselling?

Příprava ke studiu na zahraničních univerzitách bude spočívat v přehledu všech náležitostí, které zájemce musí splnit. Představíme žákům harmonogram, podle kterého by měli postupovat, to znamená kdy psát žádost o stipendium, kdy začít s přihláškou, kdy se připravovat na přijímačky atd. Všechny informace, rady a zkušenosti budou dostupné na webové stránce.

Na co se můžou těšit účastníci debaty, kterou pořádáte 18.3. Kde akce proběhne?

Mohou se těšit na českého absolventa Harvardovy univerzity Jana Straku či absolventa univerzity v Cambridgi Lukáše Sedláčka, na zakladatele společnosti Adler, a.s. a zakladatele nadace studentských stipendií Martina Hausenblase či moderátorku Veroniku Brázdilovou z Knihovny Václava Havla, která studovala ve Francii. Tito hosté pohovoří na téma „Pomáhá studium v zahraničí k lepšímu uplatnění na trhu práce?“. Při debatě budeme hledat odpovědi na otázky jako: Kde a jak se dnes vyplatí studovat, proč jít studovat do zahraničí a kdy je k tomu správná chvíle, nebo jaký má studium v zahraničí dopad na kariéru.

logo-author
Našli jste v článku chybu? Napište nám, prosím, na korektor@eduin.cz.
 

Mohlo by Vás zajímat

Listovat všemi články