Nepřijali vás na střední školu? Podejte si odvolání. Řekneme vám, jak na to!

27. 4. 2022
EDUin
jeswin-thomas-oBz1K0YAq8Q-unsplash

Skončili jste v přijímacím řízení na střední školy pod čarou? Nezoufejte. Podejte si odvolání a zkusit můžete také druhé kolo přijímaček. Informace o něm najdete na webových stránkách jednotlivých krajských úřadů. Chcete zkusit nejdřív odvolání? Přečtěte si, jak na to.

Odvolání podejte do 3 pracovních dnů!

Pokud jste nebyli přijati na střední školu, přijde vám poštou rozhodnutí o nepřijetí ke studiu, proti němu se můžete do tří pracovních dní odvolat (tip: Lhůta 3 pracovních dnů je dodržena i tehdy, pokud je v poslední den lhůty odvolání podáno na poštu). Pro písemné odvolání neexistuje jeden daný formulář, žádost ale musí obsahovat několik náležitostí. Odvolání adresujte přímo řediteli školy, o kterou se ucházíte. Ředitel školy odvolání následně předá krajskému úřadu příslušného kraje (v případě hl. města Prahy Magistrátu hlavního města) a ten o něm rozhodne do 30 dnů od doručení odvolání.

Tip: Seznam přijatých uchazečů (konkrétně jejich přidělených kódů) zveřejňují školy pouze na svém školním webu. Výsledek přijímacího řízení se v takovém případě poštou nezasílá.

Krajský úřad (případně Magistrát hlavního města Prahy) rozhoduje o odvolání proti rozhodnutí ředitele střední školy na základě § 183 odst. 4 školského zákona a podle § 89 až 93 správního řádu. Stejný postup platí jak pro veřejné, soukromé i církevní školy.

Co vše by mělo odvolání obsahovat?

Doporučuje se uvádět minimálně níže uvedené náležitosti:

  • Název školy a její adresa (odvolání se zasílá řediteli školy, který rozhodnutí o nepřijetí vydal);
  • Datum;
  • Odvolání proti nepřijetí ke studiu;
  • Odvolávám se proti rozhodnutí o nepřijetí mého syna / dcery (jméno a příjmení) ke studiu na (název oboru vzdělání a případně kód oboru);
  • Důvody, pro které je odvolání podáváno (není povinné);.
  • Podpis zákonného zástupce nezletilého žáka;
  • Jméno zákonného zástupce nezletilého žáka;
  • Adresa, na kterou má být rozhodnutí o odvolání zasláno;
    : Za nezletilého uchazeče podává odvolání zákonný zástupce, zletilý uchazeč podává a podepisuje odvolání sám.

Zdroj CERMAT

Pro inspiraci si můžete stáhnout vzor odvolání proti nepřijetí na SŠ.

Jak postupovat při úspěšném odvolání

Byli jste při odvolání úspěšní, ale v mezičase jste se pro jistotu přihlásili na druhou školu, na kterou jste složili přijímací zkoušky? Nic není ztraceno. Pro tyto situace platí výjimka a svůj zápisový lístek můžete získat zpět. Kladné rozhodnutí o přijetí předložte ve škole, kam jste se zapsali a požádejte o vrácení zápisového lístku. Bez něj vás v první škole nebudou moci zapsat.

Nepovedlo se? Zkuste 2. kolo

Nevyšlo vám odvolání ani na jednu z vybraných škol? Ani teď není ještě úplně vše ztraceno. Školy, které nenaplnily kapacitu svých oborů, budou pravděpodobně vypisovat 2. kolo přijímacího řízení. Informace o termínech dalších přijímaček najdete na webových stránkách jednotlivých krajů, kterým to ředitelé škol musí oznámit. Krajské úřady tyto informace zveřejňují a aktualizují průběžně.

Do druhého kola je třeba vyplnit novou přihlášku a doručit ji řediteli školy, jejich počet ale již není omezen. Školy vyhlašují termíny dalších kol podle svých možností, pozor, mohou se na jednotlivých školách překrývat.

Webové stránky jednotlivých krajů a volná místa na středních školách

 

 

 

logo-author
Našli jste v článku chybu? Napište nám, prosím, na korektor@eduin.cz.
 

Mohlo by Vás zajímat

Listovat všemi články