Nerozdělujme obsah v RVP pro slabší a silnější žáky – nepomůžeme tím nikomu

14. 9. 2022
EDUin
IMG_1077

Společné stanovisko SKAV, EDUin a AŘZŠ ČR k revizi RVP ZV.

SKAV, EDUin a Asociace ředitelů základních škol ČR ve společném stanovisku varují před navrhovaným rozdělením vzdělávacího obsahu na jádrový a rozvíjející. To navrhuje jako jednu z možností Expertní panel, který připravil Hlavní směry revize RVP ZV. Kompletní stanovisko najdete ZDE.

Organizace doporučují, aby RVP po své revizi obsahoval jen jádrový vzdělávací obsah určený všem žákům. Rozvíjející obsahy by měly být volbou až samotných učitelů, kteří jsou přímo ve výuce schopni posoudit vzdělávací potřeby jednotlivých žáků.

Hlavní důvody, proč v RVP nemáme rozdělovat vzdělávací obsah na více úrovní:

  • Rozdělování vzdělávacího obsahu je v rozporu s hlavním cílem Strategie 2030+, kterým je snižování nerovností ve vzdělávání.

Strategie 2030+ i základní principy Hlavních směrů RVP usilují o podporu diferenciace, individualizace a dosahování vzdělávacího maxima každého žáka. Rozdělení vzdělávacího obsahu ale počítá s tím, že učitel musí zvolit, kteří žáci zvládnou pouze jádrový vzdělávací obsah, tím už na začátku jejich vzdělávací dráhy omezuje možnosti, kterých můžou ve škole dosáhnout.  

  • Pro rozdělení vzdělávacího obsahu neexistuje v odborné komunitě jasná podpora, neexistuje názorová shoda na vymezení pojmů a celkové koncepce.

Sami členové Expertního panelu, kteří Hlavní směry připravili, připouští, že nejsou dořešené koncepční otázky související s rozdělením vzdělávacího obsahu. Není jasné, jaké změny v hodnocení žáků by byly nutné a jak by rozdělení vzdělávacího obsahu ovlivnilo samotný vzdělávací proces žáků. 

  • Rozdělování vzdělávacího obsahu nezajistí požadovanou diferenciaci ve vzdělávání.

Dělení obsahu nemá žádná země s vyspělým vzdělávacím systémem. Případnou diferenciaci je potřeba řešit do mnohem větších detailů než jen rozdělením obsahu v národním kurikulu.  

  • Na rozdělení vzdělávacího obsahu v RVP nejsou zdaleka připraveni ani učitelé.

Na práci se dvěma úrovněmi vzdělávacího obsahu v současné chvíli nejsou připravováni studenti učitelství, čerství absolventi ani zkušení pedagogové.  Aktuálně je nereálné, aby byly vytvořené mechanismy, které učitelům pomohou posoudit kdo, kdy a jak má být vzděláván podle kterého obsahu. 

Kompletní stanovisko najdete ZDE.

logo-author
Našli jste v článku chybu? Napište nám, prosím, na korektor@eduin.cz.
 

Mohlo by Vás zajímat

Listovat všemi články