Neziskové organizace vytvořily koalici, která chce sledovat revizi RVP

7. 12. 2011
EDUin
logo_EDUinfo

Zástupci Českého fóra pro rozvojovou spolupráci, Stálé konference asociací ve vzdělávání, EDUin a Agora CE společně žádají o zveřejnění informací o postupu prací při revizi rámcových vzdělávacích programů.

Praha 7. prosince 2011 – Koalice neziskových organizací žádá ministra Josefa Dobeše, aby odbornou i rodičovskou veřejnost jasně a pravidelně informoval o změnách obsahu vzdělávání na základních a středních školách. Koalice vznikla v souvislosti s liknavým přístupem ministerstva k žádosti EDUin o zveřejnění záměru změn v rámcových vzdělávacích programech, které určují povinný obsah vzdělávání ve školách.

Podle dostupných informací by revidované rámcové vzdělávací programy měly vstoupit v platnost 1. září 2012, ale odborná veřejnost zatím postrádá prakticky jakékoli oficiální informace, jak jejich revize probíhají a jaké je zadání pro komisi, která na úpravách rámcových vzdělávacích programů pracuje. Proto se spojily nevládní organizace, které mají zájem na tom, aby ze vzdělávacích dokumentů nezmizely prvky, které školám ukládají rozvíjet schopnost žáků diskutovat, formulovat názory a zaujímat postoje k veřejným problémům. Představitelé zúčastněných organizací upozorňují, že právě tyto oblasti jsou klíčové pro aktivní občanství. Čeští žáci a studenti často neumí jasně formulovat a obhájit své názory, proto je důležité, aby v rámcových programech zůstaly zachovány ty pasáže, které jako povinnou součást vzdělávání stanovují také výchovu k diskusi a demokracii.

Zúčastněné organizace proto žádají ministra školství Josefa Dobeše, aby co nejdříve oznámil, jakým způsobem chce informovat veřejnost o svých záměrech a o způsobu zapojení odborné veřejnosti do revize rámcových vzdělávacích programů pro základní a střední školy.

Kontakty:

· Silvie Pýchová, výkonná ředitelka SKAV
e-mail: silvie.pychova@skav.cz, mobil: 774446637

· Inka Píbilová, ředitelka FoRS – Českého fóra pro rozvojovou spolupráci
e-mail: inka.pibilova@fors.cz, mobil: 777 273 909

· Zdeněk Slejška, výkonný ředitel EDUin, o. p. s.
e-mail: zdenek.slejska@eduin.cz, mobil: 605 967 368

· RNDr. Ivana Bursíková, ředitelka Agora Central Europe, o. p. s.
e-mail: ivana.bursikova@agora-ce.cz, mobil: 603 170 974

 

 

Poznámky pro editory:

  • Starší tiskovou zprávu k tématu revize RVP najdete ZDE.

  • Studii na téma revize kurikula, která vznikla na objednávku Stálé konference asociací ve vzdělávání (SKAV), si můžete stáhnout ZDE.

  • FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci je platformou českých nevládních neziskových organizací, které se zabývají rozvojovou spoluprací, rozvojovým vzděláváním a humanitární pomocí. Reprezentuje 38 členských a 21 podporovatelských organizací, jako například Člověk v tísni, Adra nebo Charita Česká republika. Více na www.fors.cz.

  • SKAV – Stálá konference asociací ve vzdělávání, o. s. je dobrovolné seskupení pedagogických asociací, programů a  občanských sdružení usilující o podporu a ochranu progresivních změn ve vzdělávání a o zprostředkování výměny informací a komunikace mezi pedagogickými iniciativami, neziskovým sektorem, státní správou, samosprávou a veřejností. Na činnosti se podílí například AISIS o. s., Asociace waldorfských škol nebo Sdružení Tereza. Více na www.skav.cz.

  • Agora Central Europe je obecně prospěšná společnost, která se snaží ve veřejném prostoru upevňovat principy demokracie. Byla založena v roce 2007. Jejím hlavním současným projektem je Studentská Agora – Cesta do parlamentu, série diskusních klání, jichž se účastní každý rok několik desítek středních škol. Více na www.agora-ce.cz.

  • EDUin je obecně prospěšná společnost, která se věnuje problematice vzdělávání a jejíž snahou je informovat veřejnost o všem důležitém, co se děje ve školství a vzdělávání. EDUin, o. p. s. byla založena v květnu 2010 a realizuje a připravuje několik informačních a osvětových projektů. Více se dozvíte na www.eduin.cz.

  • Populární verzi vzdělávacích témat najdete na http://fertek.blog.respekt.ihned.cz

 

 

logo-author
Našli jste v článku chybu? Napište nám, prosím, na korektor@eduin.cz.
 

Mohlo by Vás zajímat

Listovat všemi články