Novinky.cz: Názor rodiče se při rozhodování o inkluzi posiluje, namítá náměstek Štech

18. 2. 2016
EDUin
23788731025_87f03f6fb8_o

Náměstek ministryně školství Stanislav Štech reagoval na článek Petra Kozelky, který vyšel v deníku Právo 14.2., ve kterém se tvrdí, že s novelou školského zákona týkající se dětí se speciálními vzdělávacími potřebami vzniká riziko intervence OSPOD v rodinách, které se rozhodnou i přes doporučení poradny zapsat dítě do speciální školy (ZDE). Tyto obavy jsou podle Štecha neopodstatněné: vyšlo na zpravodajském webu Novinky.cz 16.2. (ZDE).

Obavy ze sociálky jsou zbytečné. Tak se vyjádřil náměstek ministryně školství Stanislav Štech, který má inkluzivní vzdělávání na starosti. Podle něj se práva rodiče a jeho názory naopak posilují.

Náměstek reagoval na článek, v němž se matka postiženého dítěte svěřila, že má obavy z možné intervence Orgánu sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD) v případě, že nebude souhlasit se zařazením svého dítěte do běžné školy. [celá zpráva]

Podle návrhu zákona bude mít o zařazení dítěte do školy zásadní slovo rodič a doporučení školského poradenského zařízení.

„Školský zákon nově vytváří prostor také pro revizi závěrů vyšetření ve školském poradenském zařízení, takže pokud rodič nesouhlasí s doporučením ke vzdělávání svého žáka, může požádat revizní orgán o přešetření závěrů školského poradenského zařízení,“ zdůraznil Štech.

„Pouze v případě, kdy ani poté nedojde k domluvě, jedna ze stran, tedy i rodič, může podat stížnost k OSPOD,“ dodal.

Zdravé dítě do speciální školy nesmí ani dnes

Připomněl také, že OSPOD už nyní může v podobných případech zasahovat. A to jak z podnětu rodiče nespokojeného s přístupem školy či poradenského zařízení, tak z podnětu jejich, například v případech týrání, zneužívání či nezájmu o vzdělávání žáka.

Novela podle Štecha jen upřesňuje pravidla kvůli novým nástrojům, které mají postiženým dětem pomáhat.

„Podle novely zákona, pokud rodič nebude konat v zájmu žáka, nebude poskytovat součinnost při naplňování podpůrných opatření ve vzdělávání, například se nebude dostavovat za účelem vydání doporučení ke vzdělávání žáka, nebo bude trvat na zařazení žáka s průměrným nadáním do speciální školy, pak je možné využít ustanovení zákona o sociálně právní ochraně dětí,“ uvedl Štech.

Mimo to ani dnes zákon nedovoluje speciální škole přijmout žáka, který nedostal kladné doporučení od poradenského pracoviště.

logo-author
Našli jste v článku chybu? Napište nám, prosím, na korektor@eduin.cz.
 

Mohlo by Vás zajímat

Listovat všemi články