Z maturitních oborů plánuje práci ve stejném či příbuzném oboru asi 78 procent žáků, nejčastěji žáci zdravotnických (95) a uměleckých (88 procent) oborů. V oboru nebo příbuzném oboru chce dále pracovat kolem 85 procent žáků zemědělských oborů a oborů pedagogika, učitelství a sociální péče.

Nadprůměrně často se chtějí uplatnit v oboru stejném nebo příbuzném i žáci technických oborů (kolem 80 procent). Mimo obor chce odejít přibližně třetina žáků z ekologických, gastronomických a dopravních oborů.

Chybí praxe a kvalitní jazyková výuka

Důležitým tématem bylo podle zprávy NÚV také zjištění, jaké dovednosti absolventům, kteří již mají zkušenosti s trhem práce a požadavky zaměstnavatelů, dle jejich názoru chybí. Absolventi učebních oborů nejčastěji postrádali dostatečnou praxi, znalost cizího jazyka, v případě změny oboru pak i odborné znalosti tohoto oboru a také schopnost se prosadit a prezentovat.

Absolventi maturitních oborů nejčastěji postrádali lepší znalost cizího jazyka, včetně znalosti odborných termínů, případně i druhého cizího jazyka – a obecně schopnost v cizích jazycích lépe komunikovat. Dále jim chyběla odborná praxe a pracovní zkušenosti, rovněž schopnost prezentovat a komunikovat.

Jak již Novinky informovaly, je potřeba reflektovat i skutečnost, že o některé učební obory navíc žáci nemají zájem. [celá zpráva]