Nový systém financování straší odborné školy, přinese ale větší férovost

21. 10. 2019
EDUin
beduin_210x210

Co přinesl týden 14. 10. – 20. 10. 2019

Krátce:

 • Neúspěšná jednání. Debata mezi odbory a vládou o zvyšování platů učitelů dosahuje mtrvého bodu. Ministr školství Robert Plaga a školské odbory se zatím nedohodli na růstu platů učitelů pro příští rok. Odboráři dál počítají s případným vyhlášením jednodenní stávky (iRozhlas) ve školách. Premiér Andrej Babiš v úterý vedení odborů přislíbil, že se s ním kvůli platům ještě sejde. Plaga plánuje přidat do základu všem učitelům stejně 2700 korun, na odměny by se rozdělilo zbývajících v průměru asi 900 korun. Školské odbory ovšem žádají navýšení základu výdělku o deset procent a zbytek do odměn. Jejich požadavek podporují i unie a svazy zaměstnavatelů.
 • Reforma financování škol nebude na úkor růstu platů učitelů, ujišťuje Plaga. Odbory nevěří. Nový systém placení škol podle počtu žáků a odučených hodin od 1. ledna nebude ministerstvo školství zavádět na úkor slibovaného růstu platů (Novinky). Se změnou resort počítal a je zahrnuta do propočtů. Plaga dopis s tímto obsahem rozeslal ředitelům v reakci na obavy odborů, že peníze na vyšší osobní ohodnocení, které nejsou nárokové, spolkne nedostatečně připravená reforma.
 • Když se budeme snažit, naše školství bude v dobrém stavu za 70 let, myslí si odborník na vzdělávání Hausenblas. O reformu českého školství se snaží už desítky let (Rozhlas). Kritické myšlení podle pedagoga a lingvisty Ondřeje Hausenblase většinově souvisí se vzděláním, i když vzdělaný člověk nemusí být nutně moudrý.
 • Publikujeme stanovisko SKAV k chystané novele zákona o pedagogických pracovnících, které upozorňuje na zjevný rozpor připravované legislativní úpravy. Novela na jednu stranu uvolňuje kvalifikační nároky na vzdělání učitelů, aby na druhou stranu zpřísnila kvalifikační nároky na vzdělání asistentů pedagoga.
 • Katedra psychologie FSS Masarykovy univerzity se obává, že sloučení NÚV a NIDV může poškodit školské poradenské služby. „Nevíme, zda a jakým způsobem bude zachován rozsah stávající činnosti původního NÚV, jmenovitě jeho pedagogicko‑psychologické sekce. Považujeme za organizační selhání nebo přinejmenším za selhání v komunikaci s odbornou i laickou veřejností a zaměstnanci obou institucí, že tyto informace nejsou dostatečně vyjasněné.“
 • “Za vyšší platy stávkovat nebudu, proti návratu ‘normální’ školy podle Klause ml. ale ano,” říká předsedkyně Učitelské platformy. Petra Mazancová někdejšího předsedu školského výboru Poslanecké sněmovny a poslance kritizuje za vyjádření k inkluzi, kurikulu nebo politickým „agitacím“ ve školách (Facebook). Příspěvek sklidil velkou pozornost na sociálních sítích.
 • Jak na výběr střední školy? Na co se zaměřit a kde zjišťovat konkrétní informace? (Mladá fronta Dnes).

Výrok týdne: „Odměny berou dětem radost z činnosti samotné, cílem je totiž získání odměny, nikoliv ta činnost, abychom ji udělali kvalitně. Vysvětlení najdeme v pochopení, co je to vnitřní a co vnější motivace. Vnitřní motivace znamená, že něco chceme dělat sami od sebe, že nás to buď baví, nebo v tom nacházíme smysl. Z vnější motivace naopak děláme činnosti, které bychom sami od sebe nedělali, protože nás ani nezajímají, nebaví, ani v nich nevidíme smysl.“ Nechme už toho šikulkování aneb věděli jste, že pochvaly a odměny mohou dítěti škodit? Rodiče vítáni se za přispění psycholožky Nováčkové věnují motivací a chválení.

V souvislostech: 

 • NOVÝ SYSTÉM FINANCOVÁNÍ STRAŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY, PŘINESE ALE VĚTŠÍ FÉROVOST

Od 1. ledna 2020 bude spuštěn nový systém financování regionálního školství. Ten má po odkladu z minulého roku přijít připravenější poté, co se ministerstvu podařilo zlepšit výkaznictví nezbytné pro správné fungování nových příspěvků. Ministerstvu školství vadí, že v současném systému není nijak zohledněno věkové složení pedagogů dané školy mající přímý vliv na výši tarifní části platů a fakticky tak dochází ke snížení objemu prostředků, který řediteli školy zůstane na další (zejména motivační) složky platu. Ředitel školy fakticky přizpůsobuje rozsah poskytovaného vzdělávání objemu peněz na přímé výdaje na vzdělávání na daný kalendářní rok – při respektování právních předpisů a rámcových vzdělávacích programů. Navíc stávající systém negativně působí na kvalitu poskytovaného vzdělávání (střední odborné školy).

Důležitým kritikem současného nastavení financování škol byla OECD, která se řízení a financování zdrojů ve školství v České republice věnovala ve své publikaci z roku 2016 (OECD). “V českém školství jsou zakořeněné nerovnosti. V mezinárodním srovnání je v Česku průměrné socioekonomické zázemí žáka silně spojeno s průměrným výkonem školy, s čímž přímo souvisí jedna z nejnižších vzdělanostních mobilit při srovnání se zeměmi OECD,“ píše se ve zprávě mezinárodní organizace. OECD dále upozorňuje, že mezi kraji existují podstatné ekonomické rozdíly, a to jak v migraci, tak v nezaměstnanosti. Problémem je, že dosavadní model státního financování školám rovnostářsky přiděluje normativy v pěti věkových kategoriích na hlavu žáka a neumožňuje adresnost. Přestože kraje připravují své vlastní plány financování a rozvoje škol, jsou zpravidla velmi rigidní a neumožňují dostatečné financování strategických priorit. OECD zároveň upozorňuje, že místy je školní síť neefektivní, ale neexistují dostatečné nástroje (zejména z centra systému) a vůle přistoupit k nutným optimalizacím. Mezinárodní organizace tvrdí, že poloprázdné školy jsou nezanedbatelným břemenem pro udržitelnost systému.

Nový systém ministerstvo prezentuje jako centralizovanější a přehlednější. Cílem je zajistit rovnost financování v případech, kdy rozdíly byly nedůvodné. Zcela odlišný normativní systém financování pedagogické práce ve většině škol (mateřské školy, základní školy, střední školy, konzervatoře a školní družiny) stanoví maximální možný rozsah vzdělávání, nebo maximální možný rozsah přímé pedagogické činnosti hrazený ze státního rozpočtu. To by mělo zajistit větší transparentnost a předvídatelnost pro ředitele škol. Ministerstvo upozorňuje, že velký důraz bude kladen na pravdivost, úplnost a správnost vykazovaných údajů, které budou přímo sloužit pro stanovení části rozpočtu školy nebo školského zařízení.

Od nového roku vybrané druhy škol a školní družiny předloží ministerstvu pro financování pedagogické práce údaje o svých pedagogických pracovnících (MŠMT) v rozsahu, termínech a struktuře stanovených prováděcím právním předpisem. Tím definují svůj nárok na příděl zdrojů státního rozpočtu. Ministerstvo posoudí, zda definovaný nárok nepřekračuje nárok vyplývající pro školu/školské zařízení ze stanoveného maximálního rozsahu vzdělávání (tzv. PHmax). Není-li PHmax překročen, je škole/školskému zařízení přiznán objem tarifních platů (včetně příslušenství) ve výši definovaného nároku – jinak maximálně do výše PHmax. Přiznaný objem finančních prostředků na platové tarify je zvýšen o objem finančních prostředků na ostatní nárokové složky platů pedagogů, příslušenství a o objem finančních prostředků na nenárokové složky platů pedagogů a další příslušenství. Ministerstvo slíbilo, že během příštího měsíce poskytne ředitelům „kalkulačku“, kde přehledně uvidí, kolik jejich škola dostane.

Nově je také definována krajská rezerva, kterou budou muset regiony připravit, aby mohli řešit finanční dopady podpůrných opatření v rámci společného vzdělávání. Zatímco centralizovanější financování dává ministerstvu více moci ovlivňovat školy samotné a implementovat strategické priority, je otázkou, které školy na systému prohrají. Nový model totiž přirozeně přestane zvýhodňovat velké školy. Rovněž odborné školy si stěžovaly, že není jasné, jak zaplatí nepedagogické pracovníky (Deník). „Podle parametrů, které MŠMT nastavilo, se opravdu ukazuje, že větším odborným školám, které mají řadu pracovišť pro zajištění teoretické a praktické výuky, přinese nový princip financování negativní dopad do počtu pracovníků, bez kterých tyto školy nebudou moci zajistit své provozy. Školy těžko shánějí pracovníky na pozice uklízeček, školníků, kuchařek, ale také pro správu IT či výkon ekonomicko-administrativních činností,“ říká místopředseda Národní rady Unie školských asociací ČR – CZESHA Jan Mareš.

Inspirace z (a do) praxe:

Výběr z EDUkalendáře: 

 • 22. 10., 9.00, Praha, konference S asistenty k lepší škole
 • 22. 10., 17.00, EDUpoint Praha, Akvárium: Co a jak moc funkčně řeší obědy do škol?
 • 31.10, 14.00, Praha, Kulatý stůl SKAV a EDUin: NÚV + NIDV = ?
logo-author
Našli jste v článku chybu? Napište nám, prosím, na korektor@eduin.cz.
 

Mohlo by Vás zajímat

Listovat všemi články