Odpovídají maturitní didaktické testy katalogům požadavků? CERMAT se diskusi nebrání

14. 5. 2013
EDUin
test_abcd

Cermat reagoval na tiskovou zprávu EDUin, která upozorňovala na možný nesoulad didaktických testů s maturitními katalogy. Jeho reakci v plném znění najdete ZDE. Jde o poměrně obsáhlý text, kde ředitel CERMATu Jiří Zíka komentuje výtky týkající se testu z Českého jazyka a literatury a Matematiky. K testu z Matematiky připravujeme dvojici článků, zde stručně komentujeme debatu o testu z češtiny.

Kopírujeme příslušnou pasáž z materiálu CERMATu:

Jaké je tedy stanovisko CERMATu k námitkám společnosti EDUin? Začínáme didaktickým testem z českého jazyka:

Pro objasnění kontextu uvedeme citace z tiskové zprávy:

Čeština: Test obsahuje úlohy založené na porovnávání dvou textů, k jejich vyhodnocení potřebujete využít i poznatky z jiných oborů. Na tom jsou založeny úlohy 10 a 11. To odpovídá katalogu. Problém je, pokud tyto poznatky pocházejí z oborů, které se na některých školách nevyučují, jako například dějepis na odborných školách. Validační komise by měla rozhodnout, zda je to oprávněný postup.

Proč to vadí: … Pokud student navštěvoval školu, kde například nebyl vyučován dějepis, a v testu se vyskytuje více úloh, k jejichž vyřešení je třeba znát historii (např. úloha č. 10 a 11), je opět poškozen. Na pováženou je to právě u studentů odborných škol, kteří se často pohybují na hranici maturitní úspěšnosti. Proto je důležité, aby CERMAT skladbu testů dodržel.

Komentář CERMATu: Obě zmiňované úlohy byly do didaktického testu z českého jazyka a literatury zařazeny na základě Katalogu požadavků pro český jazyk a literaturu – základní úroveň obtížnosti, jsou s ním zcela v souladu, tento závěr potvrdilo také jednání validační komise, která se zabývala ex-post zhodnocením validity didaktického testu z českého jazyka a literatury.

Komentář EDUinu: Jak je patrné už z citované tiskové zprávy, soulad s katalogem je tam výslovně uveden. Výtka tedy nesměřuje k tomu, zda úlohy 10 a 11 odpovídají požadavkům katalogu. To zcela jistě odpovídají. Jedná se o položku 1.9.1 – dovede využít při práci s různými druhy textu poznatků z jiných disciplín podstatných pro porozumění danému textu. Vznesli jsme jen otázku, zda ve chvíli, kdy spektrum škol zahrnuje jak gymnázia, tak maturitních učňovské obory, je vhodné jako informaci nutnou k řešení úlohy použít znalost z předmětu, který se na části škol nevyučuje. Tomu bylo snadné se vyhnout a zkonstruovat úlohu tak, aby nediskriminovala některé studenty. Míníme tuto výtku jako upozornění pro autory úloh příští testů státní maturity a zajímalo by nás stanovisko validační komise k tomuto problému.

logo-author
Našli jste v článku chybu? Napište nám, prosím, na korektor@eduin.cz.
 

Mohlo by Vás zajímat

Listovat všemi články