Otevřený dopis ministru školství ve věci výběrového řízení do vedení NÚV a reakce MŠMT

7. 8. 2017
EDUin
26084932726_5d138c2b1a_z

AKTUALIZOVÁNO: Zveřejňujeme text otevřeného dopisu ministru škoství Stanislavu Štechovi, týkající se výběrového řízení na pozici ředitele/ředitelky NÚV. Dopis ministru adresují organizace Česká odborná společnost pro inkluzivní vzdělávání, z.s., EDUin, o.p.s., Nadace Open Society Fund Praha, Stálá konference asociací ve vzdělávání, z.s. Níže najdete také reakci MŠMT.

Vážený pane ministře,

obracíme se na Vás v souvislosti s konkursním řízením na obsazení pozice ředitele/ředitelky Národního ústavu pro vzdělávání, školského poradenského zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků (dále jen NÚV).

Ředitele/ředitelku NÚV považujeme za jednu z klíčových pozic pro rozvoj školství v České republice. Je ale smutnou realitou, že v České republice je od doby ministra školství Josefa Dobeše tato pozice často spojovaná s netransparentním výběrem a nedostatečnou diskusí s odbornou veřejností o směřování NÚV a tedy celého školství. Přestože plně respektujeme pravomoc Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na výběr ředitele/ředitelky NÚV, rádi bychom se ke stávajícímu konkursu vyjádřili.

Podle požadavků musí kandidáti a kandidátky představit koncepční záměr rozvoje organizace v období následujících 5 let. To je zcela zásadní pro další směřování školství v České republice a má-li být zajištěna legitimita a respekt odborné veřejnosti vůči vítězi/vítězce konkursního řízení, ale i další činnosti NÚV, je dle našeho názoru zcela nezbytná odborná diskuse a reflexe koncepčního záměru. Proto Vás žádáme o zorganizování veřejné prezentace koncepčních záměrů kandidátů a kandidátek. Jsme si vědomi, že veřejná prezentace záměrů se vymyká standardním postupům, avšak v kontextu minulých dohadů a pochybností ve věci výběru ředitelů NÚV jsme přesvědčeni, že se jedná o velmi důležitý krok. V této věci si dovolujeme nabídnout možnou spolupráci.

Některé okolnosti vypsání konkursního řízení rovněž považujeme za poněkud neštastné či dokonce netransparentní. Konkursní řízení bylo vypsáno v průběhu letních prázdnin, včetně uzávěrky pro přihlášení kandidátů/kandidátek. Oznámení o výběrovém řízení bohužel nebylo zveřejněno na webových stránkách samotného NÚV, pouze na webových stránkách Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Vzhledem k důležitosti této pozice doufáme, že se do výběrového řízení přihlásí dostatek kvalitních kandidátů či kandidátek a že budou pečlivě posouzeny jejich kvalifikační a odborné předpoklady.

S pozdravem,

 

Česká odborná společnost pro inkluzivní vzdělávání, z.s.

EDUin, o.p.s.

Nadace Open Society Fund Praha

Stálá konference asociací ve vzdělávání, z.s.

Reakce MŠMT

MŠMT vyhlásilo výběrové řízení dne 30.6.2017 s termínem pro předkládání přihlášek do 31.7.2017. MŠMT postupuje při konkursním řízení na pozici ředitele/ky Národního ústavu pro vzdělávání v souladu se zněním vyhlášky o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích. V souladu s touto vyhláškou (§4) je jednání konkursní komise neveřejné.  V rámci jednání konkursní komise bude s přihlášenými uchazeči projednána možnost zveřejnění jimi předložených koncepčních záměrů rozvoje Národního ústavu pro vzdělávání v období následujících pěti let v rozsahu 5 normostran, jak je v rámci řízení požadováno. V případě jejich souhlasu MŠMT předložené koncepční záměry zveřejní.

Reakci najdete na webu MŠMT ZDE.

logo-author
Našli jste v článku chybu? Napište nám, prosím, na korektor@eduin.cz.
 

Mohlo by Vás zajímat

Listovat všemi články